CHERRY (CHEmistRy RepositorY) је заједнички дигитални репозиторијум свих одељења у оквиру Хемијског факултета Универзитета у Београду. CHERRY омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката које се изводе на Хемијском факултету.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Изаберите институцију ради приказа припадајућих докумената

Више