CHERRY (CHEmistRy RepositorY) je zajednički digitalni repozitorijum svih odeljenja u okviru Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. CHERRY omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode na Hemijskom fakultetu.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Izaberite instituciju radi prikaza pripadajućih dokumenata

Više