Milovanović, Nevena

Link to this page

Authority KeyName Variants
d4c4dd95-2f79-41b8-9442-5060f4a4c15e
 • Milovanović, Nevena (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије

Ralević, Lidija; Jović, Jelena; Milovanović, Nevena; Mihajlov, Kristina

(Београд : Српско хемијско друштво, 2018)

TY - CONF
AU - Ralević, Lidija
AU - Jović, Jelena
AU - Milovanović, Nevena
AU - Mihajlov, Kristina
PY - 2018
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2814
AB - Због апстрактне природе хемијских појмова у настави хемије користе се различите репрезентације. Предмет овог истраживања обухвата њихово значење у области опште хемије код ученика различитог узраста (основна школа, средња школа) и студената (прва година Хемијског факултета). Репрезентације су и значајно наставно средство које би требало да помогне ученицима у повезивању макроскопског, субмикроскопског и симболичког нивоа представљања хемијских пјмова. До сада изведена истраживања открила су бројне грешке у резону (мисконцепције) и изостајање формирања система појмова код ученика различитог узраста. Неразумевање основних хемијских појмова на почетку учења онемогућава касније разумевање сложенијих садржаја, тј. нове информације се не могу на одговарајући начин повезати са већ постојећим структурама знања.
Циљ овог истраживања је испитивање разумевања репрезентација које се односе на садржаје из опште хемије (структура атома, хемијска веза, хемијске реакције, раствори) код ученика и студената, и да ли се мења значење репрезентација са узрастом.
Истраживање је изведено током новембра и децембра 2017. године у две основне школе (81 ученик осмог разреда) и две гиманзије природно-математичког смера (укупно 312 ученика првог, другог и трећег разреда) на територији града Београда, као и на Хемијском факултету у Београду (15 студената прве године).
Као инструмент за прикупљање података коришћен је тест са девет задатака са репрезентацијама које су се односиле на макроскопски, субмикроскопски и симболички ниво.
Резултати истраживања су показали да репрезентације, иако су често коришћено средство у настави хемије, код ученика и студената не изазивају она значења због којих се примењују. При томе, највећи проблем у разумевању значења репрезентација у вези са садржајима из опште хемије односи се на оне којима је представљен субмикроскопски ниво.
PB - Београд : Српско хемијско друштво
C3 - Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије
T1 - Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије
SP - 16
EP - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814
ER - 
@conference{
author = "Ralević, Lidija and Jović, Jelena and Milovanović, Nevena and Mihajlov, Kristina",
year = "2018",
abstract = "Због апстрактне природе хемијских појмова у настави хемије користе се различите репрезентације. Предмет овог истраживања обухвата њихово значење у области опште хемије код ученика различитог узраста (основна школа, средња школа) и студената (прва година Хемијског факултета). Репрезентације су и значајно наставно средство које би требало да помогне ученицима у повезивању макроскопског, субмикроскопског и симболичког нивоа представљања хемијских пјмова. До сада изведена истраживања открила су бројне грешке у резону (мисконцепције) и изостајање формирања система појмова код ученика различитог узраста. Неразумевање основних хемијских појмова на почетку учења онемогућава касније разумевање сложенијих садржаја, тј. нове информације се не могу на одговарајући начин повезати са већ постојећим структурама знања.
Циљ овог истраживања је испитивање разумевања репрезентација које се односе на садржаје из опште хемије (структура атома, хемијска веза, хемијске реакције, раствори) код ученика и студената, и да ли се мења значење репрезентација са узрастом.
Истраживање је изведено током новембра и децембра 2017. године у две основне школе (81 ученик осмог разреда) и две гиманзије природно-математичког смера (укупно 312 ученика првог, другог и трећег разреда) на територији града Београда, као и на Хемијском факултету у Београду (15 студената прве године).
Као инструмент за прикупљање података коришћен је тест са девет задатака са репрезентацијама које су се односиле на макроскопски, субмикроскопски и симболички ниво.
Резултати истраживања су показали да репрезентације, иако су често коришћено средство у настави хемије, код ученика и студената не изазивају она значења због којих се примењују. При томе, највећи проблем у разумевању значења репрезентација у вези са садржајима из опште хемије односи се на оне којима је представљен субмикроскопски ниво.",
publisher = "Београд : Српско хемијско друштво",
journal = "Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије",
title = "Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије",
pages = "16-16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814"
}
Ralević, L., Jović, J., Milovanović, N.,& Mihajlov, K.. (2018). Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије. in Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије
Београд : Српско хемијско друштво., 16-16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814
Ralević L, Jović J, Milovanović N, Mihajlov K. Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије. in Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије. 2018;:16-16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814 .
Ralević, Lidija, Jović, Jelena, Milovanović, Nevena, Mihajlov, Kristina, "Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије" in Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије (2018):16-16,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814 .