Jović, Jelena

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-7623-0553
 • Jović, Jelena (4)
Projects

Author's Bibliography

Resource allocation in response to herbivory and gall formation in Linaria vulgaris

Zorić, A.S.; Morina, F.; Toševski, Ivo; Tosti, Tomislav; Jović, Jelena; Krstić, Oliver; Veljović-Jovanović, Sonja

(Elsevier Masson SAS, 2019)

TY - JOUR
AU - Zorić, A.S.
AU - Morina, F.
AU - Toševski, Ivo
AU - Tosti, Tomislav
AU - Jović, Jelena
AU - Krstić, Oliver
AU - Veljović-Jovanović, Sonja
PY - 2019
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2804
AB - Trehalose and its precursor, trehalose 6-phosphate (T6P), are essential regulators of plant response to abiotic and biotic stress. Here we used the specific host-insect interaction between Linaria vulgaris (Plantaginaceae) and stem-galling weevil, Rhinusa pilosa (Mecinini, Curculionidae) with the aim to distinguish carbohydrate allocation patterns in response to herbivory, gall formation (G1, 24 h after oviposition), and gall development (G2, 7 days after oviposition) under controlled conditions. The hypothesis is that herbivory and galling induce distinct responses in both leaves and stems, and that shifts in carbon allocations are regulated by signaling sugars. Systemic response to herbivory was accumulation of T6P and maltose. The main feature of G1 in the stems was accumulation of trehalose, accompanied by increased T6P, turanose and glucose content, oppositely to the leaves. In G2, galls had 3-folds higher weight than controls, with further accumulation of fructose, glucose, turanose, and total water-insoluble carbohydrates (TIC), while the sucrose/hexose ratio decreased. Analysis of fast chlorophyll fluorescence kinetic (OJIP) transients in G2 showed a slight decrease in quantum yield of electron transport flux from QA to QB, and towards photosystem I acceptor side, correlated with the decreased content of photosynthetic pigments and hexoses accumulation. Redistribution of photosynthates, and accumulation of T6P were induced in response to herbivory, indicating its signaling role. The results support the hypothesis that R. pilosa can induce plant reprogramming towards the accumulation of beneficial carbohydrates in developing gall by mechanisms which include both T6P and trehalose.
PB - Elsevier Masson SAS
T2 - Plant Physiology and Biochemistry
T1 - Resource allocation in response to herbivory and gall formation in Linaria vulgaris
VL - 135
SP - 224
EP - 232
DO - 10.1016/j.plaphy.2018.11.032
ER - 
@article{
author = "Zorić, A.S. and Morina, F. and Toševski, Ivo and Tosti, Tomislav and Jović, Jelena and Krstić, Oliver and Veljović-Jovanović, Sonja",
year = "2019",
abstract = "Trehalose and its precursor, trehalose 6-phosphate (T6P), are essential regulators of plant response to abiotic and biotic stress. Here we used the specific host-insect interaction between Linaria vulgaris (Plantaginaceae) and stem-galling weevil, Rhinusa pilosa (Mecinini, Curculionidae) with the aim to distinguish carbohydrate allocation patterns in response to herbivory, gall formation (G1, 24 h after oviposition), and gall development (G2, 7 days after oviposition) under controlled conditions. The hypothesis is that herbivory and galling induce distinct responses in both leaves and stems, and that shifts in carbon allocations are regulated by signaling sugars. Systemic response to herbivory was accumulation of T6P and maltose. The main feature of G1 in the stems was accumulation of trehalose, accompanied by increased T6P, turanose and glucose content, oppositely to the leaves. In G2, galls had 3-folds higher weight than controls, with further accumulation of fructose, glucose, turanose, and total water-insoluble carbohydrates (TIC), while the sucrose/hexose ratio decreased. Analysis of fast chlorophyll fluorescence kinetic (OJIP) transients in G2 showed a slight decrease in quantum yield of electron transport flux from QA to QB, and towards photosystem I acceptor side, correlated with the decreased content of photosynthetic pigments and hexoses accumulation. Redistribution of photosynthates, and accumulation of T6P were induced in response to herbivory, indicating its signaling role. The results support the hypothesis that R. pilosa can induce plant reprogramming towards the accumulation of beneficial carbohydrates in developing gall by mechanisms which include both T6P and trehalose.",
publisher = "Elsevier Masson SAS",
journal = "Plant Physiology and Biochemistry",
title = "Resource allocation in response to herbivory and gall formation in Linaria vulgaris",
volume = "135",
pages = "224-232",
doi = "10.1016/j.plaphy.2018.11.032"
}
Zorić, A.S., Morina, F., Toševski, I., Tosti, T., Jović, J., Krstić, O.,& Veljović-Jovanović, S.. (2019). Resource allocation in response to herbivory and gall formation in Linaria vulgaris. in Plant Physiology and Biochemistry
Elsevier Masson SAS., 135, 224-232.
https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.11.032
Zorić A, Morina F, Toševski I, Tosti T, Jović J, Krstić O, Veljović-Jovanović S. Resource allocation in response to herbivory and gall formation in Linaria vulgaris. in Plant Physiology and Biochemistry. 2019;135:224-232.
doi:10.1016/j.plaphy.2018.11.032 .
Zorić, A.S., Morina, F., Toševski, Ivo, Tosti, Tomislav, Jović, Jelena, Krstić, Oliver, Veljović-Jovanović, Sonja, "Resource allocation in response to herbivory and gall formation in Linaria vulgaris" in Plant Physiology and Biochemistry, 135 (2019):224-232,
https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.11.032 . .
1
7
5
7

Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије

Ralević, Lidija; Jović, Jelena; Milovanović, Nevena; Mihajlov, Kristina

(Београд : Српско хемијско друштво, 2018)

TY - CONF
AU - Ralević, Lidija
AU - Jović, Jelena
AU - Milovanović, Nevena
AU - Mihajlov, Kristina
PY - 2018
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2814
AB - Због апстрактне природе хемијских појмова у настави хемије користе се различите репрезентације. Предмет овог истраживања обухвата њихово значење у области опште хемије код ученика различитог узраста (основна школа, средња школа) и студената (прва година Хемијског факултета). Репрезентације су и значајно наставно средство које би требало да помогне ученицима у повезивању макроскопског, субмикроскопског и симболичког нивоа представљања хемијских пјмова. До сада изведена истраживања открила су бројне грешке у резону (мисконцепције) и изостајање формирања система појмова код ученика различитог узраста. Неразумевање основних хемијских појмова на почетку учења онемогућава касније разумевање сложенијих садржаја, тј. нове информације се не могу на одговарајући начин повезати са већ постојећим структурама знања.
Циљ овог истраживања је испитивање разумевања репрезентација које се односе на садржаје из опште хемије (структура атома, хемијска веза, хемијске реакције, раствори) код ученика и студената, и да ли се мења значење репрезентација са узрастом.
Истраживање је изведено током новембра и децембра 2017. године у две основне школе (81 ученик осмог разреда) и две гиманзије природно-математичког смера (укупно 312 ученика првог, другог и трећег разреда) на територији града Београда, као и на Хемијском факултету у Београду (15 студената прве године).
Као инструмент за прикупљање података коришћен је тест са девет задатака са репрезентацијама које су се односиле на макроскопски, субмикроскопски и симболички ниво.
Резултати истраживања су показали да репрезентације, иако су често коришћено средство у настави хемије, код ученика и студената не изазивају она значења због којих се примењују. При томе, највећи проблем у разумевању значења репрезентација у вези са садржајима из опште хемије односи се на оне којима је представљен субмикроскопски ниво.
PB - Београд : Српско хемијско друштво
C3 - Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије
T1 - Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије
SP - 16
EP - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814
ER - 
@conference{
author = "Ralević, Lidija and Jović, Jelena and Milovanović, Nevena and Mihajlov, Kristina",
year = "2018",
abstract = "Због апстрактне природе хемијских појмова у настави хемије користе се различите репрезентације. Предмет овог истраживања обухвата њихово значење у области опште хемије код ученика различитог узраста (основна школа, средња школа) и студената (прва година Хемијског факултета). Репрезентације су и значајно наставно средство које би требало да помогне ученицима у повезивању макроскопског, субмикроскопског и симболичког нивоа представљања хемијских пјмова. До сада изведена истраживања открила су бројне грешке у резону (мисконцепције) и изостајање формирања система појмова код ученика различитог узраста. Неразумевање основних хемијских појмова на почетку учења онемогућава касније разумевање сложенијих садржаја, тј. нове информације се не могу на одговарајући начин повезати са већ постојећим структурама знања.
Циљ овог истраживања је испитивање разумевања репрезентација које се односе на садржаје из опште хемије (структура атома, хемијска веза, хемијске реакције, раствори) код ученика и студената, и да ли се мења значење репрезентација са узрастом.
Истраживање је изведено током новембра и децембра 2017. године у две основне школе (81 ученик осмог разреда) и две гиманзије природно-математичког смера (укупно 312 ученика првог, другог и трећег разреда) на територији града Београда, као и на Хемијском факултету у Београду (15 студената прве године).
Као инструмент за прикупљање података коришћен је тест са девет задатака са репрезентацијама које су се односиле на макроскопски, субмикроскопски и симболички ниво.
Резултати истраживања су показали да репрезентације, иако су често коришћено средство у настави хемије, код ученика и студената не изазивају она значења због којих се примењују. При томе, највећи проблем у разумевању значења репрезентација у вези са садржајима из опште хемије односи се на оне којима је представљен субмикроскопски ниво.",
publisher = "Београд : Српско хемијско друштво",
journal = "Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије",
title = "Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије",
pages = "16-16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814"
}
Ralević, L., Jović, J., Milovanović, N.,& Mihajlov, K.. (2018). Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије. in Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије
Београд : Српско хемијско друштво., 16-16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814
Ralević L, Jović J, Milovanović N, Mihajlov K. Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије. in Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије. 2018;:16-16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814 .
Ralević, Lidija, Jović, Jelena, Milovanović, Nevena, Mihajlov, Kristina, "Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије" in Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије (2018):16-16,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814 .

Сценарио за радионицу: Маргарин

Ralević, Lidija; Jović, Jelena; Mihajlov, Kristina

(Београд : Српско хемијско друштво, 2018)

TY - JOUR
AU - Ralević, Lidija
AU - Jović, Jelena
AU - Mihajlov, Kristina
PY - 2018
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2826
PB - Београд : Српско хемијско друштво
T2 - Хемијски преглед
T1 - Сценарио за радионицу: Маргарин
VL - 60
IS - 1
SP - 17
EP - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2826
ER - 
@article{
author = "Ralević, Lidija and Jović, Jelena and Mihajlov, Kristina",
year = "2018",
publisher = "Београд : Српско хемијско друштво",
journal = "Хемијски преглед",
title = "Сценарио за радионицу: Маргарин",
volume = "60",
number = "1",
pages = "17-23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2826"
}
Ralević, L., Jović, J.,& Mihajlov, K.. (2018). Сценарио за радионицу: Маргарин. in Хемијски преглед
Београд : Српско хемијско друштво., 60(1), 17-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2826
Ralević L, Jović J, Mihajlov K. Сценарио за радионицу: Маргарин. in Хемијски преглед. 2018;60(1):17-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2826 .
Ralević, Lidija, Jović, Jelena, Mihajlov, Kristina, "Сценарио за радионицу: Маргарин" in Хемијски преглед, 60, no. 1 (2018):17-23,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2826 .

Comparative analysis of phenolic profiles of ovipositional fluid of Rhinusa pilosa (Mecinini, Curculionidae) and its host plant Linaria vulgaris (Plantaginaceae)

Sedlarević, Ana; Morina, Filis; Toševski, Ivo; Gašić, Uroš M.; Natić, Maja; Jović, Jelena; Krstić, Oliver; Veljović-Jovanović, Sonja

(Springer, Dordrecht, 2016)

TY - JOUR
AU - Sedlarević, Ana
AU - Morina, Filis
AU - Toševski, Ivo
AU - Gašić, Uroš M.
AU - Natić, Maja
AU - Jović, Jelena
AU - Krstić, Oliver
AU - Veljović-Jovanović, Sonja
PY - 2016
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2279
AB - Rhinusa pilosa (Gyllenhal) is a highly specific weevil that induces stem galls on the common toadflax Linaria vulgaris Mill. females oviposit the eggs near the apex of a growing shoot. The act of oviposition is accompanied by secretion of an ovipositional fluid, which is considered to be cecidogen, directly involved in gall induction. The remains of cecidogenic fluid were collected from the surface of the oviposition point on the stem. We performed a comparative analysis of the phenolics extracted from cecidogen, the stem and galls of L. vulgaris and adult and larva of R. pilosa by HPLC-DAD. One compound with A (max) at 273, 332 nm (R (t) 30.65 min) was exclusively found in the methanol extract of cecidogen. To further characterize the cecidogen and stem phenolic profiles, we used UHPLC coupled with an OrbiTrap mass analyzer. Among 49 phenolic compounds extracted from both the ovipositional fluid and the plant, protocatechuic acid and two phenolic glycosides were exclusively found in cecidogen: diosmetin-O-acetylrutinoside and an unidentified compound. The unknown compound produced an MS2 base peak at 387 and 327 and 267 m/z base peaks at MS3 and MS4 fragmentation, respectively, and had the molecular formula C32H31O18. The plausible role of phenolic compounds in the induction of gall formation on L. vulgaris is discussed.
PB - Springer, Dordrecht
T2 - Arthropod-Plant Interactions
T1 - Comparative analysis of phenolic profiles of ovipositional fluid of Rhinusa pilosa (Mecinini, Curculionidae) and its host plant Linaria vulgaris (Plantaginaceae)
VL - 10
IS - 4
SP - 311
EP - 322
DO - 10.1007/s11829-016-9435-y
UR - Kon_3095
ER - 
@article{
author = "Sedlarević, Ana and Morina, Filis and Toševski, Ivo and Gašić, Uroš M. and Natić, Maja and Jović, Jelena and Krstić, Oliver and Veljović-Jovanović, Sonja",
year = "2016",
abstract = "Rhinusa pilosa (Gyllenhal) is a highly specific weevil that induces stem galls on the common toadflax Linaria vulgaris Mill. females oviposit the eggs near the apex of a growing shoot. The act of oviposition is accompanied by secretion of an ovipositional fluid, which is considered to be cecidogen, directly involved in gall induction. The remains of cecidogenic fluid were collected from the surface of the oviposition point on the stem. We performed a comparative analysis of the phenolics extracted from cecidogen, the stem and galls of L. vulgaris and adult and larva of R. pilosa by HPLC-DAD. One compound with A (max) at 273, 332 nm (R (t) 30.65 min) was exclusively found in the methanol extract of cecidogen. To further characterize the cecidogen and stem phenolic profiles, we used UHPLC coupled with an OrbiTrap mass analyzer. Among 49 phenolic compounds extracted from both the ovipositional fluid and the plant, protocatechuic acid and two phenolic glycosides were exclusively found in cecidogen: diosmetin-O-acetylrutinoside and an unidentified compound. The unknown compound produced an MS2 base peak at 387 and 327 and 267 m/z base peaks at MS3 and MS4 fragmentation, respectively, and had the molecular formula C32H31O18. The plausible role of phenolic compounds in the induction of gall formation on L. vulgaris is discussed.",
publisher = "Springer, Dordrecht",
journal = "Arthropod-Plant Interactions",
title = "Comparative analysis of phenolic profiles of ovipositional fluid of Rhinusa pilosa (Mecinini, Curculionidae) and its host plant Linaria vulgaris (Plantaginaceae)",
volume = "10",
number = "4",
pages = "311-322",
doi = "10.1007/s11829-016-9435-y",
url = "Kon_3095"
}
Sedlarević, A., Morina, F., Toševski, I., Gašić, U. M., Natić, M., Jović, J., Krstić, O.,& Veljović-Jovanović, S.. (2016). Comparative analysis of phenolic profiles of ovipositional fluid of Rhinusa pilosa (Mecinini, Curculionidae) and its host plant Linaria vulgaris (Plantaginaceae). in Arthropod-Plant Interactions
Springer, Dordrecht., 10(4), 311-322.
https://doi.org/10.1007/s11829-016-9435-y
Kon_3095
Sedlarević A, Morina F, Toševski I, Gašić UM, Natić M, Jović J, Krstić O, Veljović-Jovanović S. Comparative analysis of phenolic profiles of ovipositional fluid of Rhinusa pilosa (Mecinini, Curculionidae) and its host plant Linaria vulgaris (Plantaginaceae). in Arthropod-Plant Interactions. 2016;10(4):311-322.
doi:10.1007/s11829-016-9435-y
Kon_3095 .
Sedlarević, Ana, Morina, Filis, Toševski, Ivo, Gašić, Uroš M., Natić, Maja, Jović, Jelena, Krstić, Oliver, Veljović-Jovanović, Sonja, "Comparative analysis of phenolic profiles of ovipositional fluid of Rhinusa pilosa (Mecinini, Curculionidae) and its host plant Linaria vulgaris (Plantaginaceae)" in Arthropod-Plant Interactions, 10, no. 4 (2016):311-322,
https://doi.org/10.1007/s11829-016-9435-y .,
Kon_3095 .
3
2
2