Ralević, Lidija

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-2253-214X
 • Ralević, Lidija (15)
 • Ralević, Lidija (1)
Projects

Author's Bibliography

Internet pages for asynchronous online and face-to-face learning about solutions and dissolution

Ralević, Lidija; Tomašević, Biljana; Trivić, Dragica

(Belgrade : Serbian Chemical Society, 2022)

TY - JOUR
AU - Ralević, Lidija
AU - Tomašević, Biljana
AU - Trivić, Dragica
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5096
AB - In the last decades online communication has become an important part of the education. In the conditions caused by the COVID-19 pandemic it has become significant since it was necessary to switch to some forms of online teaching/learning. The aim of this research study was to compare the effects of the application of internet pages for independent online asynchronous learning outside the school (group A) and face-to-face instruction realized by a teacher at school (group B). The content of the internet pages was created in order to enable the acquisition of the concepts of solutions and dissolution in the seventh grade of primary school. The effects of the approaches were studied based on the student achievement in a post-test (immediately upon learning) and in a delayed post-test (a year after the applied approaches). The participants in this research study were 187 primary school students. There was not a statistically significant difference between the overall achievements of the students who learnt about solutions and dissolution by independent asynchronous online learning and face-to-face learning at school. This implies that the similar results can be achieved with asynchronous online learning as with face-to-face learning when the conditions do not allow school-based education.
PB - Belgrade : Serbian Chemical Society
T2 - Journal of the Serbian Chemical Society
T1 - Internet pages for asynchronous online and face-to-face learning about solutions and dissolution
VL - 87
IS - 4
SP - 531
EP - 543
DO - 10.2298/JSC210804060R
ER - 
@article{
author = "Ralević, Lidija and Tomašević, Biljana and Trivić, Dragica",
year = "2022",
abstract = "In the last decades online communication has become an important part of the education. In the conditions caused by the COVID-19 pandemic it has become significant since it was necessary to switch to some forms of online teaching/learning. The aim of this research study was to compare the effects of the application of internet pages for independent online asynchronous learning outside the school (group A) and face-to-face instruction realized by a teacher at school (group B). The content of the internet pages was created in order to enable the acquisition of the concepts of solutions and dissolution in the seventh grade of primary school. The effects of the approaches were studied based on the student achievement in a post-test (immediately upon learning) and in a delayed post-test (a year after the applied approaches). The participants in this research study were 187 primary school students. There was not a statistically significant difference between the overall achievements of the students who learnt about solutions and dissolution by independent asynchronous online learning and face-to-face learning at school. This implies that the similar results can be achieved with asynchronous online learning as with face-to-face learning when the conditions do not allow school-based education.",
publisher = "Belgrade : Serbian Chemical Society",
journal = "Journal of the Serbian Chemical Society",
title = "Internet pages for asynchronous online and face-to-face learning about solutions and dissolution",
volume = "87",
number = "4",
pages = "531-543",
doi = "10.2298/JSC210804060R"
}
Ralević, L., Tomašević, B.,& Trivić, D.. (2022). Internet pages for asynchronous online and face-to-face learning about solutions and dissolution. in Journal of the Serbian Chemical Society
Belgrade : Serbian Chemical Society., 87(4), 531-543.
https://doi.org/10.2298/JSC210804060R
Ralević L, Tomašević B, Trivić D. Internet pages for asynchronous online and face-to-face learning about solutions and dissolution. in Journal of the Serbian Chemical Society. 2022;87(4):531-543.
doi:10.2298/JSC210804060R .
Ralević, Lidija, Tomašević, Biljana, Trivić, Dragica, "Internet pages for asynchronous online and face-to-face learning about solutions and dissolution" in Journal of the Serbian Chemical Society, 87, no. 4 (2022):531-543,
https://doi.org/10.2298/JSC210804060R . .

Унапређивање хемијске писмености ученика основних школа кроз контекстуални приступ обради наставне јединице Алкани

Putica, Katarina; Ralević, Lidija

(Учитељски факултет Универзитета у Београду, 2022)

TY - JOUR
AU - Putica, Katarina
AU - Ralević, Lidija 
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5022
AB - Органска хемија представља есенцијални део свакодневног живота, али претходна истраживања указују да традиционална настава органске хемије, фокусирана на трансмисију академских знања, недовољно подстиче развој ученичке хемијске писмености у овој области. Будући да контекстуални приступ настави има потенцијал да унапреди научну писменост, ради поређења ефективности поменута два наставна приступа у погледу развоја хемијске писмености ученика основних школа у области органске хемије, спроведен је педагошки експеримент са паралелним групама. Експеримент је организован у оквиру обраде наставне јединице
Алкани и у њему је учествовало 148 ученика осмог разреда основне школе (76 ученика у експерименталној и 72 ученика у контролној групи). Кроз обраду градива о алканима ученици развијају хемијску писменост, која је у вези са структуром и номенклатуром ових једињења, њиховим физичким и хемијским својствима, те нафтом и нафтним дериватима као изворима енергије, али и загађивачима животне средине. Након обраде поменуте наставне јединице експериментална група је остварила статистички значајно већи укупан проценат тачних одговора на тесту, којим је проверена развијеност ученичке хемијске писмености о алканима на сва три њена нивоа (знање, примена и резоновање), што указује да би контекстуални приступ настави могао значајно да унапреди хемијску писменост ученика основних школа у области органске хемије.
AB - Organic chemistry represents an essential part of everyday life, but previous research indicates
that traditional organic chemistry teaching, which focuses on the transmission of academic content, insufficiently promotes the development of pupils’ chemical literacy in this field. Since context-based teaching approach has the potential to improve scientific literacy, in order to compare the effectiveness of the aforementioned teaching approaches in terms of developing elementary school pupils’ chemical literacy in the field of organic chemistry, a pedagogical experiment with parallel groups was conducted. The experiment was organized within the elaboration of the teaching unit Alkanes and it encompassed 148 eighth-grade elementary school pupils (76 pupils in the experimental and 72 pupils in the control group). Through the elaboration of the content about alkanes, pupils develop chemical literacy in regard to the structure and nomenclature of these compounds, their physical and chemical properties and oil and its derivatives as energy sources, as well as environmental pollutants. Upon the elaboration of the abovementioned teaching unit, the experimental group achieved a significantly higher overall percentage of correct answers on the test that checked the development of pupils’ chemical literacy in regard to alkanes on all three levels (knowledge, application and reasoning), which implies that context-based teaching approach could significantly enhance elementary school pupils’ chemical literacy, in the field of organic chemistry.
PB - Учитељски факултет Универзитета у Београду
T2 - Inovacije u nastavi
T1 - Унапређивање хемијске писмености ученика основних школа кроз контекстуални приступ обради наставне јединице Алкани
VL - 35
IS - 1
SP - 91
EP - 100
DO - 10.5937/inovacije2201091P
ER - 
@article{
author = "Putica, Katarina and Ralević, Lidija ",
year = "2022",
abstract = "Органска хемија представља есенцијални део свакодневног живота, али претходна истраживања указују да традиционална настава органске хемије, фокусирана на трансмисију академских знања, недовољно подстиче развој ученичке хемијске писмености у овој области. Будући да контекстуални приступ настави има потенцијал да унапреди научну писменост, ради поређења ефективности поменута два наставна приступа у погледу развоја хемијске писмености ученика основних школа у области органске хемије, спроведен је педагошки експеримент са паралелним групама. Експеримент је организован у оквиру обраде наставне јединице
Алкани и у њему је учествовало 148 ученика осмог разреда основне школе (76 ученика у експерименталној и 72 ученика у контролној групи). Кроз обраду градива о алканима ученици развијају хемијску писменост, која је у вези са структуром и номенклатуром ових једињења, њиховим физичким и хемијским својствима, те нафтом и нафтним дериватима као изворима енергије, али и загађивачима животне средине. Након обраде поменуте наставне јединице експериментална група је остварила статистички значајно већи укупан проценат тачних одговора на тесту, којим је проверена развијеност ученичке хемијске писмености о алканима на сва три њена нивоа (знање, примена и резоновање), што указује да би контекстуални приступ настави могао значајно да унапреди хемијску писменост ученика основних школа у области органске хемије., Organic chemistry represents an essential part of everyday life, but previous research indicates
that traditional organic chemistry teaching, which focuses on the transmission of academic content, insufficiently promotes the development of pupils’ chemical literacy in this field. Since context-based teaching approach has the potential to improve scientific literacy, in order to compare the effectiveness of the aforementioned teaching approaches in terms of developing elementary school pupils’ chemical literacy in the field of organic chemistry, a pedagogical experiment with parallel groups was conducted. The experiment was organized within the elaboration of the teaching unit Alkanes and it encompassed 148 eighth-grade elementary school pupils (76 pupils in the experimental and 72 pupils in the control group). Through the elaboration of the content about alkanes, pupils develop chemical literacy in regard to the structure and nomenclature of these compounds, their physical and chemical properties and oil and its derivatives as energy sources, as well as environmental pollutants. Upon the elaboration of the abovementioned teaching unit, the experimental group achieved a significantly higher overall percentage of correct answers on the test that checked the development of pupils’ chemical literacy in regard to alkanes on all three levels (knowledge, application and reasoning), which implies that context-based teaching approach could significantly enhance elementary school pupils’ chemical literacy, in the field of organic chemistry.",
publisher = "Учитељски факултет Универзитета у Београду",
journal = "Inovacije u nastavi",
title = "Унапређивање хемијске писмености ученика основних школа кроз контекстуални приступ обради наставне јединице Алкани",
volume = "35",
number = "1",
pages = "91-100",
doi = "10.5937/inovacije2201091P"
}
Putica, K.,& Ralević, L.. (2022). Унапређивање хемијске писмености ученика основних школа кроз контекстуални приступ обради наставне јединице Алкани. in Inovacije u nastavi
Учитељски факултет Универзитета у Београду., 35(1), 91-100.
https://doi.org/10.5937/inovacije2201091P
Putica K, Ralević L. Унапређивање хемијске писмености ученика основних школа кроз контекстуални приступ обради наставне јединице Алкани. in Inovacije u nastavi. 2022;35(1):91-100.
doi:10.5937/inovacije2201091P .
Putica, Katarina, Ralević, Lidija , "Унапређивање хемијске писмености ученика основних школа кроз контекстуални приступ обради наставне јединице Алкани" in Inovacije u nastavi, 35, no. 1 (2022):91-100,
https://doi.org/10.5937/inovacije2201091P . .

The programme for professional development of chemistry teachers’ assessment competency

Tomašević, Biljana; Trivić, Dragica; Milanović, Vesna D.; Ralević, Lidija

(Serbian Chemical Society, 2021)

TY - JOUR
AU - Tomašević, Biljana
AU - Trivić, Dragica
AU - Milanović, Vesna D.
AU - Ralević, Lidija
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4786
AB - The aim of this paper is to investigate the effects of the programme for professional development of chemistry teachers on their competencies for conducting formative and summative assessment in chemistry teaching. The programme participants were 30 chemistry teachers from primary and secondary schools. Data were collected using a questionnaire at the beginning and at the end of the programme implementation. The programme included four workshops with the same structure: the introduction, group work and the discussion of the results obtained through group work. The workshops focused on: i) the assessment as a support for chemistry learning; ii) the harmonization of teaching and learning activities, formative and summative assessment, feedback from formative assessment and the criteria used to evaluate students in summative assessment; iii) the evaluation of the validity of tasks used for formative and summative assessment according to the curricula aims and the educational standards; iv) designing tasks for monitoring students’ progress towards certain educational standards. Teachers’ responses show the impact of the programme for the development of their competencies for assessment, particularly regarding formative and summative assessment and designing various kinds of assessment in accordance with the achievement standards.
PB - Serbian Chemical Society
T2 - Journal of the Serbian Chemical Society
T1 - The programme for professional development of chemistry teachers’ assessment competency
VL - 86
IS - 10
SP - 997
EP - 1010
DO - 10.2298/JSC210710052T
ER - 
@article{
author = "Tomašević, Biljana and Trivić, Dragica and Milanović, Vesna D. and Ralević, Lidija",
year = "2021",
abstract = "The aim of this paper is to investigate the effects of the programme for professional development of chemistry teachers on their competencies for conducting formative and summative assessment in chemistry teaching. The programme participants were 30 chemistry teachers from primary and secondary schools. Data were collected using a questionnaire at the beginning and at the end of the programme implementation. The programme included four workshops with the same structure: the introduction, group work and the discussion of the results obtained through group work. The workshops focused on: i) the assessment as a support for chemistry learning; ii) the harmonization of teaching and learning activities, formative and summative assessment, feedback from formative assessment and the criteria used to evaluate students in summative assessment; iii) the evaluation of the validity of tasks used for formative and summative assessment according to the curricula aims and the educational standards; iv) designing tasks for monitoring students’ progress towards certain educational standards. Teachers’ responses show the impact of the programme for the development of their competencies for assessment, particularly regarding formative and summative assessment and designing various kinds of assessment in accordance with the achievement standards.",
publisher = "Serbian Chemical Society",
journal = "Journal of the Serbian Chemical Society",
title = "The programme for professional development of chemistry teachers’ assessment competency",
volume = "86",
number = "10",
pages = "997-1010",
doi = "10.2298/JSC210710052T"
}
Tomašević, B., Trivić, D., Milanović, V. D.,& Ralević, L.. (2021). The programme for professional development of chemistry teachers’ assessment competency. in Journal of the Serbian Chemical Society
Serbian Chemical Society., 86(10), 997-1010.
https://doi.org/10.2298/JSC210710052T
Tomašević B, Trivić D, Milanović VD, Ralević L. The programme for professional development of chemistry teachers’ assessment competency. in Journal of the Serbian Chemical Society. 2021;86(10):997-1010.
doi:10.2298/JSC210710052T .
Tomašević, Biljana, Trivić, Dragica, Milanović, Vesna D., Ralević, Lidija, "The programme for professional development of chemistry teachers’ assessment competency" in Journal of the Serbian Chemical Society, 86, no. 10 (2021):997-1010,
https://doi.org/10.2298/JSC210710052T . .

Kako učenici osmog razreda osnovne škole i prvog razreda gimnazije interpretiraju reprezentacije strukture i sastava supstanci

Trivić, Dragica; Ralević, Lidija; Tomašević, Biljana

(2021)

TY - JOUR
AU - Trivić, Dragica
AU - Ralević, Lidija
AU - Tomašević, Biljana
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4943
AB - The aim of this research is to examine how students in the eighth grade of elementary school and the first grade of high school interpret the representations of the structure and composition of substances and how successful they are in transforming the representations of one level into another. A total of 193 students participated in the research, 81 students of the eighth grade of elementary school and 112 students of the first grade of high school. According to the aim of the research and research questions, a test was prepared whose requirements referred to different levels of representations related to the structure of atoms, molecules and ions, chemical bonds, pure substances and mixtures. The students in the first grade of high school achieved a statistically significantly better overall achievement on the test compared to the students in the eighth grade of elementary school. The results of the research show that submicroscopic level representations help the eighth-grade students less in understanding the structure of atoms, molecules and ions, as well as the composition of pure substances and mixtures, while the first-grade high school students are more successful in their interpretation. In addition, the research results have shown that there are problems in translating the meaning of one level of representations to another, especially when information is conveyed using submicroscopic-level representations.
T2 - Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
T1 - Kako učenici osmog razreda osnovne škole i prvog razreda gimnazije interpretiraju reprezentacije strukture i sastava supstanci
VL - 34
IS - 3
SP - 95
EP - 109
DO - 10.5937/inovacije2103095T
ER - 
@article{
author = "Trivić, Dragica and Ralević, Lidija and Tomašević, Biljana",
year = "2021",
abstract = "The aim of this research is to examine how students in the eighth grade of elementary school and the first grade of high school interpret the representations of the structure and composition of substances and how successful they are in transforming the representations of one level into another. A total of 193 students participated in the research, 81 students of the eighth grade of elementary school and 112 students of the first grade of high school. According to the aim of the research and research questions, a test was prepared whose requirements referred to different levels of representations related to the structure of atoms, molecules and ions, chemical bonds, pure substances and mixtures. The students in the first grade of high school achieved a statistically significantly better overall achievement on the test compared to the students in the eighth grade of elementary school. The results of the research show that submicroscopic level representations help the eighth-grade students less in understanding the structure of atoms, molecules and ions, as well as the composition of pure substances and mixtures, while the first-grade high school students are more successful in their interpretation. In addition, the research results have shown that there are problems in translating the meaning of one level of representations to another, especially when information is conveyed using submicroscopic-level representations.",
journal = "Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu",
title = "Kako učenici osmog razreda osnovne škole i prvog razreda gimnazije interpretiraju reprezentacije strukture i sastava supstanci",
volume = "34",
number = "3",
pages = "95-109",
doi = "10.5937/inovacije2103095T"
}
Trivić, D., Ralević, L.,& Tomašević, B.. (2021). Kako učenici osmog razreda osnovne škole i prvog razreda gimnazije interpretiraju reprezentacije strukture i sastava supstanci. in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 34(3), 95-109.
https://doi.org/10.5937/inovacije2103095T
Trivić D, Ralević L, Tomašević B. Kako učenici osmog razreda osnovne škole i prvog razreda gimnazije interpretiraju reprezentacije strukture i sastava supstanci. in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu. 2021;34(3):95-109.
doi:10.5937/inovacije2103095T .
Trivić, Dragica, Ralević, Lidija, Tomašević, Biljana, "Kako učenici osmog razreda osnovne škole i prvog razreda gimnazije interpretiraju reprezentacije strukture i sastava supstanci" in Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 34, no. 3 (2021):95-109,
https://doi.org/10.5937/inovacije2103095T . .

Позитрон - 23

Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Savić, Anđela; Ralević, Lidija; Matejić, Jovana; Sofrenić, Ivana V.; Ivanović, Stefan

(Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2021)

TY - GEN
AU - Savić, Slađana D.
AU - Jakovljević, Danijel
AU - Holik, Ana-Andrea
AU - Savić, Anđela
AU - Ralević, Lidija
AU - Matejić, Jovana
AU - Sofrenić, Ivana V.
AU - Ivanović, Stefan
PY - 2021
UR - http://chem.bg.ac.rs/studorg/
UR - https://www.facebook.com/pozitroncasopis/
UR - https://www.instagram.com/pozitroncasopis/
UR - pozitron@chem.bg.ac.rs
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4442
AB - Уколико је фокус ваш проблем, прочитајте нови текст наше дописнице о томе како да распоредите своје обавезе. Ако су коцкице биле ваша опсесија у детињству, прочитајте о о Ван дер Валсовим хетероструктурама, коцикама за велике и мале хемичаре. Да бисте добили идеју шта након Факултета, прочитајте нови текст у рубрици Алумнисти Хемијског факултета – овог пута разговарали смо са Милицом Сентић. Завршни рад је први корак у осамостаљивању студената Хемисјког факултета, зато смо се посебно бавили овом темом – шта очекивати од ментора и где пронаћи све информације у вези са завршним радом. Тетоваже и печурке могу бити врло привлачне, а неке су чак и опасне – прочитајте текстове о бојама за тетоваже и главним активним супстанцама у појединим отровним гљивама. Питали смо студенте Хемијског факултета шта им је потребно, и након што смо све предлоге објединили, уочава се да нам највише треба простора за одмор и разумевања. На основу гласова наших читалаца, поново имамо прилику да прогласимо најбоље професоре и асистенте у летњем семестру. Подсетите најважнијих догађаја у свету хемичара уз Ретросинтезу. Од вести издвајамо тренутно актуелне анкете, нове правилнике о студирању и оцењивању, пројекте који се изводе на Хемијском факултету, као и награде које су скоро уручене најбољим студентима из области хемије. Забавите се уз Хемијске мозгалице и Позитиву.
PB - Универзитет у Београду – Хемијски факултет
T1 - Позитрон - 23
VL - 23
SP - 1
EP - 45
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4442
ER - 
@misc{
author = "Savić, Slađana D. and Jakovljević, Danijel and Holik, Ana-Andrea and Savić, Anđela and Ralević, Lidija and Matejić, Jovana and Sofrenić, Ivana V. and Ivanović, Stefan",
year = "2021",
abstract = "Уколико је фокус ваш проблем, прочитајте нови текст наше дописнице о томе како да распоредите своје обавезе. Ако су коцкице биле ваша опсесија у детињству, прочитајте о о Ван дер Валсовим хетероструктурама, коцикама за велике и мале хемичаре. Да бисте добили идеју шта након Факултета, прочитајте нови текст у рубрици Алумнисти Хемијског факултета – овог пута разговарали смо са Милицом Сентић. Завршни рад је први корак у осамостаљивању студената Хемисјког факултета, зато смо се посебно бавили овом темом – шта очекивати од ментора и где пронаћи све информације у вези са завршним радом. Тетоваже и печурке могу бити врло привлачне, а неке су чак и опасне – прочитајте текстове о бојама за тетоваже и главним активним супстанцама у појединим отровним гљивама. Питали смо студенте Хемијског факултета шта им је потребно, и након што смо све предлоге објединили, уочава се да нам највише треба простора за одмор и разумевања. На основу гласова наших читалаца, поново имамо прилику да прогласимо најбоље професоре и асистенте у летњем семестру. Подсетите најважнијих догађаја у свету хемичара уз Ретросинтезу. Од вести издвајамо тренутно актуелне анкете, нове правилнике о студирању и оцењивању, пројекте који се изводе на Хемијском факултету, као и награде које су скоро уручене најбољим студентима из области хемије. Забавите се уз Хемијске мозгалице и Позитиву.",
publisher = "Универзитет у Београду – Хемијски факултет",
title = "Позитрон - 23",
volume = "23",
pages = "1-45",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4442"
}
Savić, S. D., Jakovljević, D., Holik, A., Savić, A., Ralević, L., Matejić, J., Sofrenić, I. V.,& Ivanović, S.. (2021). Позитрон - 23. 
Универзитет у Београду – Хемијски факултет., 23, 1-45.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4442
Savić SD, Jakovljević D, Holik A, Savić A, Ralević L, Matejić J, Sofrenić IV, Ivanović S. Позитрон - 23. 2021;23:1-45.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4442 .
Savić, Slađana D., Jakovljević, Danijel, Holik, Ana-Andrea, Savić, Anđela, Ralević, Lidija, Matejić, Jovana, Sofrenić, Ivana V., Ivanović, Stefan, "Позитрон - 23", 23 (2021):1-45,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4442 .

Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry

Putica, Katarina; Ralević, Lidija

(University of Belgrade –Teacher Education Faculty, 2021)

TY - CONF
AU - Putica, Katarina
AU - Ralević, Lidija
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4904
AB - Organic chemistry represents an essential part of everyday life, but previous research indicates that traditional organic chemistry teaching, which focuses on the transmission of academic content, insufficiently promotes the development of pupils’ chemistry literacy in this field. Since context-based teaching approach has the potential to improve scientific literacy, in order to compare the effectiveness of the aforementioned teaching approaches in terms of developing elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry, a pedagogical experiment with parallel groups was conducted. The experiment was organized within the elaboration of the teaching unit Alkanes and it encompassed 148 eighth-grade elementary school pupils (76 pupils in the experimental and 72 pupils in the control group). Since this is the first teaching unit within the organic chemistry curriculum, neither group had a previous chance to acquire any knowledge from this field of chemistry. However, after the elaboration of the teaching unit Alkanes, the experimental group achieved a significantly higher overall percentage of correct answers on the test that checked pupils’ chemical literacy related to this class of organic compounds, which implies that context-based teaching approach could significantly enhance the elementary school pupils’ literacy in the field of organic chemistry
AB - Органска хемија представља есенцијални део свакодневног живота,
али претходна истраживања указују да традиционална настава органске хемије, фокусирана на трансмисију академских знања, недовољно подстиче
развој ученичке хемијске писмености у овој области. Будући да контекстуални приступ настави поседује потенцијал да унапреди научну писменост,
ради поређења ефективности поменутих наставних приступа у погледу развоја хемијске писмености ученика основних школа у области органске хемије, спроведен је педагошки експеримент са паралелним групама. Експеримент је организован у оквиру обраде наставне јединице Алкани и у њему
је учествовало 148 ученика осмог разреда основне школе (76 ученика у експерименталној и 72 ученика у контролној групи). Пошто је реч о првој наставној јединици у оквиру обраде градива органске хемије, ниједна од група
претходно није била у прилици да стекне било каква предзнања из ове области хемије. Међутим, након обраде наставне јединице Алкани, експериментална група је остварила статистички значајно већи укупан проценат тачних
одговора на тесту којим је проверена ученичка хемијска писменост везана
за ову класу органских једињења, што указује да би контекстуални приступ
настави могао значајно да унапреди хемијску писменост ученика основних
школа у области органске хемије.
PB - University of Belgrade –Teacher Education Faculty
C3 - International Scientific Conference 2021 : Innovative didactic systems in education
T1 - Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4904
ER - 
@conference{
author = "Putica, Katarina and Ralević, Lidija",
year = "2021",
abstract = "Organic chemistry represents an essential part of everyday life, but previous research indicates that traditional organic chemistry teaching, which focuses on the transmission of academic content, insufficiently promotes the development of pupils’ chemistry literacy in this field. Since context-based teaching approach has the potential to improve scientific literacy, in order to compare the effectiveness of the aforementioned teaching approaches in terms of developing elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry, a pedagogical experiment with parallel groups was conducted. The experiment was organized within the elaboration of the teaching unit Alkanes and it encompassed 148 eighth-grade elementary school pupils (76 pupils in the experimental and 72 pupils in the control group). Since this is the first teaching unit within the organic chemistry curriculum, neither group had a previous chance to acquire any knowledge from this field of chemistry. However, after the elaboration of the teaching unit Alkanes, the experimental group achieved a significantly higher overall percentage of correct answers on the test that checked pupils’ chemical literacy related to this class of organic compounds, which implies that context-based teaching approach could significantly enhance the elementary school pupils’ literacy in the field of organic chemistry, Органска хемија представља есенцијални део свакодневног живота,
али претходна истраживања указују да традиционална настава органске хемије, фокусирана на трансмисију академских знања, недовољно подстиче
развој ученичке хемијске писмености у овој области. Будући да контекстуални приступ настави поседује потенцијал да унапреди научну писменост,
ради поређења ефективности поменутих наставних приступа у погледу развоја хемијске писмености ученика основних школа у области органске хемије, спроведен је педагошки експеримент са паралелним групама. Експеримент је организован у оквиру обраде наставне јединице Алкани и у њему
је учествовало 148 ученика осмог разреда основне школе (76 ученика у експерименталној и 72 ученика у контролној групи). Пошто је реч о првој наставној јединици у оквиру обраде градива органске хемије, ниједна од група
претходно није била у прилици да стекне било каква предзнања из ове области хемије. Међутим, након обраде наставне јединице Алкани, експериментална група је остварила статистички значајно већи укупан проценат тачних
одговора на тесту којим је проверена ученичка хемијска писменост везана
за ову класу органских једињења, што указује да би контекстуални приступ
настави могао значајно да унапреди хемијску писменост ученика основних
школа у области органске хемије.",
publisher = "University of Belgrade –Teacher Education Faculty",
journal = "International Scientific Conference 2021 : Innovative didactic systems in education",
title = "Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4904"
}
Putica, K.,& Ralević, L.. (2021). Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry. in International Scientific Conference 2021 : Innovative didactic systems in education
University of Belgrade –Teacher Education Faculty..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4904
Putica K, Ralević L. Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry. in International Scientific Conference 2021 : Innovative didactic systems in education. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4904 .
Putica, Katarina, Ralević, Lidija, "Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry" in International Scientific Conference 2021 : Innovative didactic systems in education (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4904 .

Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry

Putica, Katarina; Ralević, Lidija

(University of Belgrade - Teacher Education Faculty, 2021)

TY - CONF
AU - Putica, Katarina
AU - Ralević, Lidija
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4903
AB - Organic chemistry represents an essential part of everyday life, but previous
research indicates that traditional organic chemistry teaching, which focuses on
the transmission of academic content, insufficiently promotes the development of
pupils’ chemistry literacy in this field. Since context-based teaching approach has
the potential to improve scientific literacy, in order to compare the effectiveness of
the aforementioned teaching approaches in terms of developing elementary school
pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry, a pedagogical experiment with parallel groups was conducted. The experiment was organized within
the elaboration of the teaching unit Alkanes and it encompassed 148 eighth-grade
elementary school pupils (76 pupils in the experimental and 72 pupils in the control group). Since this is the first teaching unit within the organic chemistry curriculum, neither group had a previous chance to acquire any knowledge from this
field of chemistry. However, after the elaboration of the teaching unit Alkanes, the
experimental group achieved a significantly higher overall percentage of correct
answers on the test that checked pupils’ chemical literacy related to this class of
organic compounds, which implies that context-based teaching approach could
significantly enhance the elementary school pupils’ literacy in the field of organic
chemistry
AB - Органска хемија представља есенцијални део свакодневног живота,
али претходна истраживања указују да традиционална настава органске хемије, фокусирана на трансмисију академских знања, недовољно подстиче
развој ученичке хемијске писмености у овој области. Будући да контекстуални приступ настави поседује потенцијал да унапреди научну писменост,
ради поређења ефективности поменутих наставних приступа у погледу развоја хемијске писмености ученика основних школа у области органске хемије, спроведен је педагошки експеримент са паралелним групама. Експеримент је организован у оквиру обраде наставне јединице Алкани и у њему
је учествовало 148 ученика осмог разреда основне школе (76 ученика у експерименталној и 72 ученика у контролној групи). Пошто је реч о првој наставној јединици у оквиру обраде градива органске хемије, ниједна од група
претходно није била у прилици да стекне било каква предзнања из ове области хемије. Међутим, након обраде наставне јединице Алкани, експериментална група је остварила статистички значајно већи укупан проценат тачних
одговора на тесту којим је проверена ученичка хемијска писменост везана
за ову класу органских једињења, што указује да би контекстуални приступ
настави могао значајно да унапреди хемијску писменост ученика основних
школа у области органске хемије.
PB - University of Belgrade - Teacher Education Faculty
C3 - International Scientific Conference 2021 : Innovative didactic systems in education
T1 - Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4903
ER - 
@conference{
author = "Putica, Katarina and Ralević, Lidija",
year = "2021",
abstract = "Organic chemistry represents an essential part of everyday life, but previous
research indicates that traditional organic chemistry teaching, which focuses on
the transmission of academic content, insufficiently promotes the development of
pupils’ chemistry literacy in this field. Since context-based teaching approach has
the potential to improve scientific literacy, in order to compare the effectiveness of
the aforementioned teaching approaches in terms of developing elementary school
pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry, a pedagogical experiment with parallel groups was conducted. The experiment was organized within
the elaboration of the teaching unit Alkanes and it encompassed 148 eighth-grade
elementary school pupils (76 pupils in the experimental and 72 pupils in the control group). Since this is the first teaching unit within the organic chemistry curriculum, neither group had a previous chance to acquire any knowledge from this
field of chemistry. However, after the elaboration of the teaching unit Alkanes, the
experimental group achieved a significantly higher overall percentage of correct
answers on the test that checked pupils’ chemical literacy related to this class of
organic compounds, which implies that context-based teaching approach could
significantly enhance the elementary school pupils’ literacy in the field of organic
chemistry, Органска хемија представља есенцијални део свакодневног живота,
али претходна истраживања указују да традиционална настава органске хемије, фокусирана на трансмисију академских знања, недовољно подстиче
развој ученичке хемијске писмености у овој области. Будући да контекстуални приступ настави поседује потенцијал да унапреди научну писменост,
ради поређења ефективности поменутих наставних приступа у погледу развоја хемијске писмености ученика основних школа у области органске хемије, спроведен је педагошки експеримент са паралелним групама. Експеримент је организован у оквиру обраде наставне јединице Алкани и у њему
је учествовало 148 ученика осмог разреда основне школе (76 ученика у експерименталној и 72 ученика у контролној групи). Пошто је реч о првој наставној јединици у оквиру обраде градива органске хемије, ниједна од група
претходно није била у прилици да стекне било каква предзнања из ове области хемије. Међутим, након обраде наставне јединице Алкани, експериментална група је остварила статистички значајно већи укупан проценат тачних
одговора на тесту којим је проверена ученичка хемијска писменост везана
за ову класу органских једињења, што указује да би контекстуални приступ
настави могао значајно да унапреди хемијску писменост ученика основних
школа у области органске хемије.",
publisher = "University of Belgrade - Teacher Education Faculty",
journal = "International Scientific Conference 2021 : Innovative didactic systems in education",
title = "Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4903"
}
Putica, K.,& Ralević, L.. (2021). Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry. in International Scientific Conference 2021 : Innovative didactic systems in education
University of Belgrade - Teacher Education Faculty..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4903
Putica K, Ralević L. Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry. in International Scientific Conference 2021 : Innovative didactic systems in education. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4903 .
Putica, Katarina, Ralević, Lidija, "Context-based teaching approach as a vehicle for promoting elementary school pupils’ chemistry literacy in the field of organic chemistry" in International Scientific Conference 2021 : Innovative didactic systems in education (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4903 .

Позитрон - 21

Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Šišaković, Isidora; Mrkobrad, Anđela; Ralević, Lidija; Savić, Anđela; Samac, Milena; Simić, Marija; Tomić, Milica; Križan, Pavle

(Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2020)

TY - GEN
AU - Savić, Slađana D.
AU - Jakovljević, Danijel
AU - Holik, Ana-Andrea
AU - Šišaković, Isidora
AU - Mrkobrad, Anđela
AU - Ralević, Lidija
AU - Savić, Anđela
AU - Samac, Milena
AU - Simić, Marija
AU - Tomić, Milica
AU - Križan, Pavle
PY - 2020
UR - http://chem.bg.ac.rs/studorg/
UR - https://www.facebook.com/pozitroncasopis/
UR - https://www.instagram.com/pozitroncasopis/
UR - pozitron@chem.bg.ac.rs
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4297
AB - Чланови студентских организација Хемијског факултета су са нама поделили савете како да увек нађете праву информацију важну за студирање. Са деканом и продеканима Хемијског факултета смо разговарали о њиховим плановима за побољшање наставе и науке на нашем Факултету. Две дописнице „Позитрона“ су приказале које загађујуће супстанце утичу на наш ендокрини систем и објасниле принцип термолуминисценције. Професорка Татјана Парац-Вогт, која је завршила Хемијски факултет, пренела је нашим читаоцима искуства из каријере и студирања, уз неколико лепих савета. Прочитајте детаљније о занимљивим просторијама нашег Факултета, који често подсећа на магични замак. О томе како је за њу било студирање на Хемијском факултету, говорила је наша колегиница која се сада на мастер студијама. Изабрали смо за вас најзанимљивије налоге на Инстаграму. На једном месту прочитајте све што треба да знате о Teams-у, платформи за on-line наставу. Забавите се уз Хемијске мозгалице и Позитиву. Подсетите се најважнијих догађаја у свету хемичара уз Ретросинтезу.
PB - Универзитет у Београду – Хемијски факултет
T1 - Позитрон - 21
VL - 21
SP - 1
EP - 51
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4297
ER - 
@misc{
author = "Savić, Slađana D. and Jakovljević, Danijel and Holik, Ana-Andrea and Šišaković, Isidora and Mrkobrad, Anđela and Ralević, Lidija and Savić, Anđela and Samac, Milena and Simić, Marija and Tomić, Milica and Križan, Pavle",
year = "2020",
abstract = "Чланови студентских организација Хемијског факултета су са нама поделили савете како да увек нађете праву информацију важну за студирање. Са деканом и продеканима Хемијског факултета смо разговарали о њиховим плановима за побољшање наставе и науке на нашем Факултету. Две дописнице „Позитрона“ су приказале које загађујуће супстанце утичу на наш ендокрини систем и објасниле принцип термолуминисценције. Професорка Татјана Парац-Вогт, која је завршила Хемијски факултет, пренела је нашим читаоцима искуства из каријере и студирања, уз неколико лепих савета. Прочитајте детаљније о занимљивим просторијама нашег Факултета, који често подсећа на магични замак. О томе како је за њу било студирање на Хемијском факултету, говорила је наша колегиница која се сада на мастер студијама. Изабрали смо за вас најзанимљивије налоге на Инстаграму. На једном месту прочитајте све што треба да знате о Teams-у, платформи за on-line наставу. Забавите се уз Хемијске мозгалице и Позитиву. Подсетите се најважнијих догађаја у свету хемичара уз Ретросинтезу.",
publisher = "Универзитет у Београду – Хемијски факултет",
title = "Позитрон - 21",
volume = "21",
pages = "1-51",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4297"
}
Savić, S. D., Jakovljević, D., Holik, A., Šišaković, I., Mrkobrad, A., Ralević, L., Savić, A., Samac, M., Simić, M., Tomić, M.,& Križan, P.. (2020). Позитрон - 21. 
Универзитет у Београду – Хемијски факултет., 21, 1-51.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4297
Savić SD, Jakovljević D, Holik A, Šišaković I, Mrkobrad A, Ralević L, Savić A, Samac M, Simić M, Tomić M, Križan P. Позитрон - 21. 2020;21:1-51.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4297 .
Savić, Slađana D., Jakovljević, Danijel, Holik, Ana-Andrea, Šišaković, Isidora, Mrkobrad, Anđela, Ralević, Lidija, Savić, Anđela, Samac, Milena, Simić, Marija, Tomić, Milica, Križan, Pavle, "Позитрон - 21", 21 (2020):1-51,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4297 .

Дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори

Ralević, Lidija; Tomašević, Biljana

(Београд : Српско хемијско друштво, 2019)

TY - CONF
AU - Ralević, Lidija
AU - Tomašević, Biljana
PY - 2019
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2946
AB - Kада започну изучавање структуре супстанци, ученици су у позицији да изграђују значење хемијских појмова који им делују апстрактно и да, сагледавајући релације између тих појмова, формирају стабилан и целовит појмовни систем. Један од начина да се поједноставе ови процеси подразумева приказивање садржаја из хемије помоћу модела и анимација. Савременој настави се пружају додатне могућности применом информационо-комуникационих технологија (ИКТ). Наставници могу да користе већ постојеће или да самостално креирају дигиталне материјале, у зависности од потреба наставног процеса. Дигитални материјали могу да се дистрибуирају ученицима за учење код куће или да се интегришу у наставне ситуације у учионици. С обзиром на то да њихово коришћење омогућава формирање јасних репрезенатција (представа) хемијских појмова, њихова улога у процесима унапређења квалитета наставе и учења хемије је од изузетне важности.
Ефикасност примене дигиталних, онлајн постављених материјала за самостално учење испитана је кроз квази-експеримент са паралелним групама у којем је учествовало 249 ученика седмог разреда из две основне школе на територији града Београда. Припремљени дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори приказани су ученицима контролне групе на часовима традиционалне наставе. Ученици експерименталне групе су појмове растварање и раствори усвајали кроз самостални рад, приступајући овим материјалима на прослеђеној адреси интернет стране. 
Резултати су показали да у погледу постигнућа ученика контролне групе и ученика експерименталне групе постоји статистички значајна разлика у корист ученика који су самостално учили о растворима посредством онлајн материјала који су им били на располагању. Ови резултати указују да се применом информационо-комуникационих технологија које омогућавају дистрибуцију припремљених дигиталних материјала може допринети бољим постигнућима ученика, који имају могућност да ове материјале користе у времену и условима који им одговарају.
PB - Београд : Српско хемијско друштво
C3 - Априлски дани о настави хемије, 30. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 3. Конференција методике наставе хемије
T1 - Дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори
SP - 32
EP - 32
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2946
ER - 
@conference{
author = "Ralević, Lidija and Tomašević, Biljana",
year = "2019",
abstract = "Kада започну изучавање структуре супстанци, ученици су у позицији да изграђују значење хемијских појмова који им делују апстрактно и да, сагледавајући релације између тих појмова, формирају стабилан и целовит појмовни систем. Један од начина да се поједноставе ови процеси подразумева приказивање садржаја из хемије помоћу модела и анимација. Савременој настави се пружају додатне могућности применом информационо-комуникационих технологија (ИКТ). Наставници могу да користе већ постојеће или да самостално креирају дигиталне материјале, у зависности од потреба наставног процеса. Дигитални материјали могу да се дистрибуирају ученицима за учење код куће или да се интегришу у наставне ситуације у учионици. С обзиром на то да њихово коришћење омогућава формирање јасних репрезенатција (представа) хемијских појмова, њихова улога у процесима унапређења квалитета наставе и учења хемије је од изузетне важности.
Ефикасност примене дигиталних, онлајн постављених материјала за самостално учење испитана је кроз квази-експеримент са паралелним групама у којем је учествовало 249 ученика седмог разреда из две основне школе на територији града Београда. Припремљени дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори приказани су ученицима контролне групе на часовима традиционалне наставе. Ученици експерименталне групе су појмове растварање и раствори усвајали кроз самостални рад, приступајући овим материјалима на прослеђеној адреси интернет стране. 
Резултати су показали да у погледу постигнућа ученика контролне групе и ученика експерименталне групе постоји статистички значајна разлика у корист ученика који су самостално учили о растворима посредством онлајн материјала који су им били на располагању. Ови резултати указују да се применом информационо-комуникационих технологија које омогућавају дистрибуцију припремљених дигиталних материјала може допринети бољим постигнућима ученика, који имају могућност да ове материјале користе у времену и условима који им одговарају.",
publisher = "Београд : Српско хемијско друштво",
journal = "Априлски дани о настави хемије, 30. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 3. Конференција методике наставе хемије",
title = "Дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори",
pages = "32-32",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2946"
}
Ralević, L.,& Tomašević, B.. (2019). Дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори. in Априлски дани о настави хемије, 30. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 3. Конференција методике наставе хемије
Београд : Српско хемијско друштво., 32-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2946
Ralević L, Tomašević B. Дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори. in Априлски дани о настави хемије, 30. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 3. Конференција методике наставе хемије. 2019;:32-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2946 .
Ralević, Lidija, Tomašević, Biljana, "Дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори" in Априлски дани о настави хемије, 30. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 3. Конференција методике наставе хемије (2019):32-32,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2946 .

The on-line animations for the solubility concept acquisition

Ralević, Lidija; Tomašević, Biljana

(Târgovişte : Valahia University Press, 2019)

TY - CONF
AU - Ralević, Lidija
AU - Tomašević, Biljana
PY - 2019
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2945
AB - Animations and videos give the opportunity for the content of chemistry concerning homogenous mixtures (solutions) to be explained on three levels: microscopic, symbolical and submicroscopic (particle) level. Dissolution is an essential concept for understanding the properties of substances. Visualisations of the particle structure and interactions between particles are necessary for explaining the notion of dissolution. In this study, we examined the influence of the possibility that students can observe the dissolution animation of substances. Animations and additional explanations were posted on the Internet address that was sent to students. Thirty students individually, as a homework assignment, accessed these contents that were supposed to improve knowledge about the concept of dissolution. Before and after this intervention, the students solved the test with the same questions that related to the concept of dissolution. It can be concluded that the application of set animations and explanations contributed to statistically significantly better results in the test (t = 2.56, p<0.05). More than half of the surveyed students answered that they have never on-line searched for the content of chemistry, but with this approach, they were more interested in contrast to traditional classroom lessons and that this way could help them in the acquisition of the chemical concepts.
PB - Târgovişte : Valahia University Press
C3 - Chemistry a nature challenger : book of abstracts : 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries
T1 - The on-line animations for the solubility concept acquisition
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2945
ER - 
@conference{
author = "Ralević, Lidija and Tomašević, Biljana",
year = "2019",
abstract = "Animations and videos give the opportunity for the content of chemistry concerning homogenous mixtures (solutions) to be explained on three levels: microscopic, symbolical and submicroscopic (particle) level. Dissolution is an essential concept for understanding the properties of substances. Visualisations of the particle structure and interactions between particles are necessary for explaining the notion of dissolution. In this study, we examined the influence of the possibility that students can observe the dissolution animation of substances. Animations and additional explanations were posted on the Internet address that was sent to students. Thirty students individually, as a homework assignment, accessed these contents that were supposed to improve knowledge about the concept of dissolution. Before and after this intervention, the students solved the test with the same questions that related to the concept of dissolution. It can be concluded that the application of set animations and explanations contributed to statistically significantly better results in the test (t = 2.56, p<0.05). More than half of the surveyed students answered that they have never on-line searched for the content of chemistry, but with this approach, they were more interested in contrast to traditional classroom lessons and that this way could help them in the acquisition of the chemical concepts.",
publisher = "Târgovişte : Valahia University Press",
journal = "Chemistry a nature challenger : book of abstracts : 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries",
title = "The on-line animations for the solubility concept acquisition",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2945"
}
Ralević, L.,& Tomašević, B.. (2019). The on-line animations for the solubility concept acquisition. in Chemistry a nature challenger : book of abstracts : 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries
Târgovişte : Valahia University Press..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2945
Ralević L, Tomašević B. The on-line animations for the solubility concept acquisition. in Chemistry a nature challenger : book of abstracts : 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2945 .
Ralević, Lidija, Tomašević, Biljana, "The on-line animations for the solubility concept acquisition" in Chemistry a nature challenger : book of abstracts : 9th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2945 .

Примена онлајн упитника у настави хемије

Ralević, Lidija; Tomašević, Biljana

(Београд : Српско хемијско друштво, 2019)

TY - CONF
AU - Ralević, Lidija
AU - Tomašević, Biljana
PY - 2019
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/3109
AB - Za prikupljanje stavova i mišljenja ispitanika (učenika, studenata, nastavnika...) u okviru pedagoških istraživanja, najefikasniji i najekonomičniji postupak je anketiranje primenom odgovarajućeg upitnika. Upotreba IKT u nastavi je pojednostavila ovaj postupak, jer se mogu kreirati digitalni upitnici koji se distribuiraju internetom i onlajn (online) popunjavaju, korišćenjem nekog digitalnog uređaja. Prednosti su što se takav upitnik pravi bez ikakvih finansijskih investicija, a dostavljanje ispitanicima, pristupanje i popunjavanje je jednostavno. U cilju prikupljanja stavova učenika sedmog razreda o onlajn postavljenim materijalima za učenje nastavne jedinice o rastvorima i rastvaranju, kao i njihovim navikama vezanim za pristupanje internetu, za potrebe istraživanja kreiran je onlajn upitnik. Analiza odgovora učenika je pokazala da skoro svi učenici svakodenevno pristupaju internetu. Više od polovine učenika nikada nisu tražili na internetu sadržaje iz hemije. Učenici su izneli pozitivan stav o onlajn učenju sadržaja iz hemije, ali bi češća primena ovakog načina rada doprinela njihovom većem interesovanju za učenje.
AB - A survey with an appropriate questionnaire is the most efficient and economical procedure
for collecting data on attitudes and opinions of pupils, students and teachers in educational
researches. This process is simplified by using ICT, which enable to create digital
questionnaires for online distribution and answering, from different digital devices. The
advantages of this kind of questionnaires are related to that there is no need for additional
financial investments, and they could be easy delivered to respondents for completing. In
order to collect data on attitudes of the seventh grade students associated with the online
materials for learning the teaching unit about solutions and dissolution, as well as their
habits related to Internet access, an online questionnaire was created for the research
purposes. An analysis of student responses has shown that almost all students access the
Internet daily. More than half of the students have never searched for the content of
chemistry on the Internet. Students have had a positive view of online learning chemistry
contents, but more frequently use of this method could contribute to their higher interest.
PB - Београд : Српско хемијско друштво
C3 - 56. саветовање Српског хемијског друштва
T1 - Примена онлајн упитника у настави хемије
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3109
ER - 
@conference{
author = "Ralević, Lidija and Tomašević, Biljana",
year = "2019",
abstract = "Za prikupljanje stavova i mišljenja ispitanika (učenika, studenata, nastavnika...) u okviru pedagoških istraživanja, najefikasniji i najekonomičniji postupak je anketiranje primenom odgovarajućeg upitnika. Upotreba IKT u nastavi je pojednostavila ovaj postupak, jer se mogu kreirati digitalni upitnici koji se distribuiraju internetom i onlajn (online) popunjavaju, korišćenjem nekog digitalnog uređaja. Prednosti su što se takav upitnik pravi bez ikakvih finansijskih investicija, a dostavljanje ispitanicima, pristupanje i popunjavanje je jednostavno. U cilju prikupljanja stavova učenika sedmog razreda o onlajn postavljenim materijalima za učenje nastavne jedinice o rastvorima i rastvaranju, kao i njihovim navikama vezanim za pristupanje internetu, za potrebe istraživanja kreiran je onlajn upitnik. Analiza odgovora učenika je pokazala da skoro svi učenici svakodenevno pristupaju internetu. Više od polovine učenika nikada nisu tražili na internetu sadržaje iz hemije. Učenici su izneli pozitivan stav o onlajn učenju sadržaja iz hemije, ali bi češća primena ovakog načina rada doprinela njihovom većem interesovanju za učenje., A survey with an appropriate questionnaire is the most efficient and economical procedure
for collecting data on attitudes and opinions of pupils, students and teachers in educational
researches. This process is simplified by using ICT, which enable to create digital
questionnaires for online distribution and answering, from different digital devices. The
advantages of this kind of questionnaires are related to that there is no need for additional
financial investments, and they could be easy delivered to respondents for completing. In
order to collect data on attitudes of the seventh grade students associated with the online
materials for learning the teaching unit about solutions and dissolution, as well as their
habits related to Internet access, an online questionnaire was created for the research
purposes. An analysis of student responses has shown that almost all students access the
Internet daily. More than half of the students have never searched for the content of
chemistry on the Internet. Students have had a positive view of online learning chemistry
contents, but more frequently use of this method could contribute to their higher interest.",
publisher = "Београд : Српско хемијско друштво",
journal = "56. саветовање Српског хемијског друштва",
title = "Примена онлајн упитника у настави хемије",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3109"
}
Ralević, L.,& Tomašević, B.. (2019). Примена онлајн упитника у настави хемије. in 56. саветовање Српског хемијског друштва
Београд : Српско хемијско друштво..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3109
Ralević L, Tomašević B. Примена онлајн упитника у настави хемије. in 56. саветовање Српског хемијског друштва. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3109 .
Ralević, Lidija, Tomašević, Biljana, "Примена онлајн упитника у настави хемије" in 56. саветовање Српског хемијског друштва (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3109 .

Effectiveness of computer-based laboratory work

Tomašević, Biljana; Ralević, Lidija; Maksimović, Milica

(Belgrade : Serbian Chemical Society, 2019)

TY - CONF
AU - Tomašević, Biljana
AU - Ralević, Lidija
AU - Maksimović, Milica
PY - 2019
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/3634
AB - The development of Information and Communication Technologies (ICT) and their use in chemistry classes could improve the quality of the teaching and learning process. The incorporation of appropriate multimedia materials into teaching and their educative role have the potential to provide instructional improvement and new learning experience.1 Computer animations and simulations have been used in a variety of teaching situations, to represent phenomena at the atomic and molecular level, as well as to simulate the laboratory procedures.2

This study investigated the effectiveness of using the Multimedia Educational Interactive System (MEDIS), applied in the laboratory class "The effect of temperature on the solubility of substances". Students' attitudes towards this type of learning were also examined.
 
This study involved 60 seventh grade students and results were statistically processed for 48 of them. These students attended the laboratory class, did two tests (pre-test and post-test) and completed the questionnaire.
 
Quantitative data were generated from the pre-test and post-test about the solubility concept and from the questionnaire. A paired sample t-test that was used showed that mean differences were not statistically significant, although the mean post-test achievement score (M = 7.52, SD = 3.64) was higher than the pre-test achievement score (M = 6.96, SD = 3.12). After analyzing the students' answers obtained by processing the data from the questionnaire, it was concluded that the students liked this way of studying and would like to use MEDIS or similar computer systems in chemistry laboratory classes in the future.
PB - Belgrade : Serbian Chemical Society
C3 - Seventh Conference of the Young Chemists of Serbia, Book of abstracts
T1 - Effectiveness of computer-based laboratory work
SP - 45
EP - 45
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3634
ER - 
@conference{
author = "Tomašević, Biljana and Ralević, Lidija and Maksimović, Milica",
year = "2019",
abstract = "The development of Information and Communication Technologies (ICT) and their use in chemistry classes could improve the quality of the teaching and learning process. The incorporation of appropriate multimedia materials into teaching and their educative role have the potential to provide instructional improvement and new learning experience.1 Computer animations and simulations have been used in a variety of teaching situations, to represent phenomena at the atomic and molecular level, as well as to simulate the laboratory procedures.2

This study investigated the effectiveness of using the Multimedia Educational Interactive System (MEDIS), applied in the laboratory class "The effect of temperature on the solubility of substances". Students' attitudes towards this type of learning were also examined.
 
This study involved 60 seventh grade students and results were statistically processed for 48 of them. These students attended the laboratory class, did two tests (pre-test and post-test) and completed the questionnaire.
 
Quantitative data were generated from the pre-test and post-test about the solubility concept and from the questionnaire. A paired sample t-test that was used showed that mean differences were not statistically significant, although the mean post-test achievement score (M = 7.52, SD = 3.64) was higher than the pre-test achievement score (M = 6.96, SD = 3.12). After analyzing the students' answers obtained by processing the data from the questionnaire, it was concluded that the students liked this way of studying and would like to use MEDIS or similar computer systems in chemistry laboratory classes in the future.",
publisher = "Belgrade : Serbian Chemical Society",
journal = "Seventh Conference of the Young Chemists of Serbia, Book of abstracts",
title = "Effectiveness of computer-based laboratory work",
pages = "45-45",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3634"
}
Tomašević, B., Ralević, L.,& Maksimović, M.. (2019). Effectiveness of computer-based laboratory work. in Seventh Conference of the Young Chemists of Serbia, Book of abstracts
Belgrade : Serbian Chemical Society., 45-45.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3634
Tomašević B, Ralević L, Maksimović M. Effectiveness of computer-based laboratory work. in Seventh Conference of the Young Chemists of Serbia, Book of abstracts. 2019;:45-45.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3634 .
Tomašević, Biljana, Ralević, Lidija, Maksimović, Milica, "Effectiveness of computer-based laboratory work" in Seventh Conference of the Young Chemists of Serbia, Book of abstracts (2019):45-45,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3634 .

Примена интернет странице у циљу самосталног учења наставне јединице о растворима и растварању

Ralević, Lidija

(Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci, 2018)

TY - CONF
AU - Ralević, Lidija
PY - 2018
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2813
AB - Информационo-комуникационе технологије (ИKТ) помажу ученицима да формирају јасне репрезентације апстрактних хемијских пoјмова омогућавајући наставницима да припремају и имплементирају дигиталне мултимедијалне наставне материјале.
Овај рад је истраживање које је усмерено на испитивање задовољства ученика коришћењем интернет странице, како би се самостално изграђивало значење појмова "раствори" и "растварање".
У овом истраживању као мерни инструмент је коришћен онлајн упитник. Од студената је затражено да одговоре на питања која су се односила на њихово мишљење о примењеном начину усвајања хемијских појмова и примени информационо-комуникационих технологија у настави и у обичним, свакодневним активностима.
Анализирајући одговоре студената на питања упитника, дошли смо до закључка да им се допала оваква врста учења и да је чак и неопходна за усвајање садржаја из хемије за већину њих.
AB - Information and communications technologies (ICT) help students understand abstract chemical terms by enabling teachers to prepare and implement digital multimedia teaching materials. This paper is a research aimed at examining student satisfaction with using a website as a teaching tool in order to understand the terms “solutions” and “dissolution” independently. In this study, an online questionnaire was used as a measuring instrument. Students were asked to answer questions which refer to their opinion on the applied method of adopting chemical terms and the application of information and communication technologies in the teaching process and everyday activities. By analyzing the students’ answers we came to the conclusion that they like this kind of learning very much and that it is even necessary for many of them to learn chemistry.
PB - Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci
C3 - 11. Naučno-stručna konferencija, Studenti u susret nauci – StES 2018, Zbornik radova, Prirodne nauke - Nauka u službi čovjeka
T1 - Примена интернет странице у циљу самосталног учења наставне јединице о растворима и растварању
SP - 67
EP - 86
DO - 10.7251/ZSSN1811067R
ER - 
@conference{
author = "Ralević, Lidija",
year = "2018",
abstract = "Информационo-комуникационе технологије (ИKТ) помажу ученицима да формирају јасне репрезентације апстрактних хемијских пoјмова омогућавајући наставницима да припремају и имплементирају дигиталне мултимедијалне наставне материјале.
Овај рад је истраживање које је усмерено на испитивање задовољства ученика коришћењем интернет странице, како би се самостално изграђивало значење појмова "раствори" и "растварање".
У овом истраживању као мерни инструмент је коришћен онлајн упитник. Од студената је затражено да одговоре на питања која су се односила на њихово мишљење о примењеном начину усвајања хемијских појмова и примени информационо-комуникационих технологија у настави и у обичним, свакодневним активностима.
Анализирајући одговоре студената на питања упитника, дошли смо до закључка да им се допала оваква врста учења и да је чак и неопходна за усвајање садржаја из хемије за већину њих., Information and communications technologies (ICT) help students understand abstract chemical terms by enabling teachers to prepare and implement digital multimedia teaching materials. This paper is a research aimed at examining student satisfaction with using a website as a teaching tool in order to understand the terms “solutions” and “dissolution” independently. In this study, an online questionnaire was used as a measuring instrument. Students were asked to answer questions which refer to their opinion on the applied method of adopting chemical terms and the application of information and communication technologies in the teaching process and everyday activities. By analyzing the students’ answers we came to the conclusion that they like this kind of learning very much and that it is even necessary for many of them to learn chemistry.",
publisher = "Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci",
journal = "11. Naučno-stručna konferencija, Studenti u susret nauci – StES 2018, Zbornik radova, Prirodne nauke - Nauka u službi čovjeka",
title = "Примена интернет странице у циљу самосталног учења наставне јединице о растворима и растварању",
pages = "67-86",
doi = "10.7251/ZSSN1811067R"
}
Ralević, L.. (2018). Примена интернет странице у циљу самосталног учења наставне јединице о растворима и растварању. in 11. Naučno-stručna konferencija, Studenti u susret nauci – StES 2018, Zbornik radova, Prirodne nauke - Nauka u službi čovjeka
Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci., 67-86.
https://doi.org/10.7251/ZSSN1811067R
Ralević L. Примена интернет странице у циљу самосталног учења наставне јединице о растворима и растварању. in 11. Naučno-stručna konferencija, Studenti u susret nauci – StES 2018, Zbornik radova, Prirodne nauke - Nauka u službi čovjeka. 2018;:67-86.
doi:10.7251/ZSSN1811067R .
Ralević, Lidija, "Примена интернет странице у циљу самосталног учења наставне јединице о растворима и растварању" in 11. Naučno-stručna konferencija, Studenti u susret nauci – StES 2018, Zbornik radova, Prirodne nauke - Nauka u službi čovjeka (2018):67-86,
https://doi.org/10.7251/ZSSN1811067R . .

Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије

Ralević, Lidija; Jović, Jelena; Milovanović, Nevena; Mihajlov, Kristina

(Београд : Српско хемијско друштво, 2018)

TY - CONF
AU - Ralević, Lidija
AU - Jović, Jelena
AU - Milovanović, Nevena
AU - Mihajlov, Kristina
PY - 2018
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2814
AB - Због апстрактне природе хемијских појмова у настави хемије користе се различите репрезентације. Предмет овог истраживања обухвата њихово значење у области опште хемије код ученика различитог узраста (основна школа, средња школа) и студената (прва година Хемијског факултета). Репрезентације су и значајно наставно средство које би требало да помогне ученицима у повезивању макроскопског, субмикроскопског и симболичког нивоа представљања хемијских пјмова. До сада изведена истраживања открила су бројне грешке у резону (мисконцепције) и изостајање формирања система појмова код ученика различитог узраста. Неразумевање основних хемијских појмова на почетку учења онемогућава касније разумевање сложенијих садржаја, тј. нове информације се не могу на одговарајући начин повезати са већ постојећим структурама знања.
Циљ овог истраживања је испитивање разумевања репрезентација које се односе на садржаје из опште хемије (структура атома, хемијска веза, хемијске реакције, раствори) код ученика и студената, и да ли се мења значење репрезентација са узрастом.
Истраживање је изведено током новембра и децембра 2017. године у две основне школе (81 ученик осмог разреда) и две гиманзије природно-математичког смера (укупно 312 ученика првог, другог и трећег разреда) на територији града Београда, као и на Хемијском факултету у Београду (15 студената прве године).
Као инструмент за прикупљање података коришћен је тест са девет задатака са репрезентацијама које су се односиле на макроскопски, субмикроскопски и симболички ниво.
Резултати истраживања су показали да репрезентације, иако су често коришћено средство у настави хемије, код ученика и студената не изазивају она значења због којих се примењују. При томе, највећи проблем у разумевању значења репрезентација у вези са садржајима из опште хемије односи се на оне којима је представљен субмикроскопски ниво.
PB - Београд : Српско хемијско друштво
C3 - Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије
T1 - Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије
SP - 16
EP - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814
ER - 
@conference{
author = "Ralević, Lidija and Jović, Jelena and Milovanović, Nevena and Mihajlov, Kristina",
year = "2018",
abstract = "Због апстрактне природе хемијских појмова у настави хемије користе се различите репрезентације. Предмет овог истраживања обухвата њихово значење у области опште хемије код ученика различитог узраста (основна школа, средња школа) и студената (прва година Хемијског факултета). Репрезентације су и значајно наставно средство које би требало да помогне ученицима у повезивању макроскопског, субмикроскопског и симболичког нивоа представљања хемијских пјмова. До сада изведена истраживања открила су бројне грешке у резону (мисконцепције) и изостајање формирања система појмова код ученика различитог узраста. Неразумевање основних хемијских појмова на почетку учења онемогућава касније разумевање сложенијих садржаја, тј. нове информације се не могу на одговарајући начин повезати са већ постојећим структурама знања.
Циљ овог истраживања је испитивање разумевања репрезентација које се односе на садржаје из опште хемије (структура атома, хемијска веза, хемијске реакције, раствори) код ученика и студената, и да ли се мења значење репрезентација са узрастом.
Истраживање је изведено током новембра и децембра 2017. године у две основне школе (81 ученик осмог разреда) и две гиманзије природно-математичког смера (укупно 312 ученика првог, другог и трећег разреда) на територији града Београда, као и на Хемијском факултету у Београду (15 студената прве године).
Као инструмент за прикупљање података коришћен је тест са девет задатака са репрезентацијама које су се односиле на макроскопски, субмикроскопски и симболички ниво.
Резултати истраживања су показали да репрезентације, иако су често коришћено средство у настави хемије, код ученика и студената не изазивају она значења због којих се примењују. При томе, највећи проблем у разумевању значења репрезентација у вези са садржајима из опште хемије односи се на оне којима је представљен субмикроскопски ниво.",
publisher = "Београд : Српско хемијско друштво",
journal = "Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије",
title = "Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије",
pages = "16-16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814"
}
Ralević, L., Jović, J., Milovanović, N.,& Mihajlov, K.. (2018). Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије. in Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије
Београд : Српско хемијско друштво., 16-16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814
Ralević L, Jović J, Milovanović N, Mihajlov K. Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије. in Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије. 2018;:16-16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814 .
Ralević, Lidija, Jović, Jelena, Milovanović, Nevena, Mihajlov, Kristina, "Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије" in Априлски дани о настави хемије, 29. Стручно усавршавање за настевнике хемије и 2. Конференција методике наставе хемије (2018):16-16,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2814 .

Сценарио за радионицу: Маргарин

Ralević, Lidija; Jović, Jelena; Mihajlov, Kristina

(Београд : Српско хемијско друштво, 2018)

TY - JOUR
AU - Ralević, Lidija
AU - Jović, Jelena
AU - Mihajlov, Kristina
PY - 2018
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2826
PB - Београд : Српско хемијско друштво
T2 - Хемијски преглед
T1 - Сценарио за радионицу: Маргарин
VL - 60
IS - 1
SP - 17
EP - 23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2826
ER - 
@article{
author = "Ralević, Lidija and Jović, Jelena and Mihajlov, Kristina",
year = "2018",
publisher = "Београд : Српско хемијско друштво",
journal = "Хемијски преглед",
title = "Сценарио за радионицу: Маргарин",
volume = "60",
number = "1",
pages = "17-23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2826"
}
Ralević, L., Jović, J.,& Mihajlov, K.. (2018). Сценарио за радионицу: Маргарин. in Хемијски преглед
Београд : Српско хемијско друштво., 60(1), 17-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2826
Ralević L, Jović J, Mihajlov K. Сценарио за радионицу: Маргарин. in Хемијски преглед. 2018;60(1):17-23.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2826 .
Ralević, Lidija, Jović, Jelena, Mihajlov, Kristina, "Сценарио за радионицу: Маргарин" in Хемијски преглед, 60, no. 1 (2018):17-23,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_2826 .

Application of web pages for self-help in teaching subjects on solutions and dissolution

Ralević, Lidija; Tomašević, Biljana

(Beograd : Srpskohemijsko društvo, 2018)

TY - CONF
AU - Ralević, Lidija
AU - Tomašević, Biljana
PY - 2018
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/3643
AB - Due to the abstract nature of chemical terms, various teaching tools are used throughout the teaching process in order to help students to form clear representations of these terms.
Information and Communication Technologies (ICT) make the teaching and learning of chemistry easier by enabling those involved in the system of education to prepare and implement digital multimedia teaching materials that make the attainment of learning goals and better learning outcomes possible.
This paper is a research aimed at examining the efficiency of using web pages as a teaching tool to be used by students in order to self-help in understanding and remembering the terms “solutions” and “dissolution”.
The seventh-grade elementary school students from two primary schools in Belgrade participated in this study, a total of the 249 took tests of which 210 with statistically analyzed results. In addition to the tests, two questionnaires were used as research instruments.
The obtained results showed that students who had accessed information on solutions and dissolution via web pages, compared to pupils who did not use them, had better performance on the tests.
PB - Beograd : Srpskohemijsko društvo
C3 - Sixth Conference of Young Chemists of Serbia, Belgrade, 27th October 2018, Book of Abstracts
T1 - Application of web pages for self-help in teaching subjects on solutions and dissolution
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3643
ER - 
@conference{
author = "Ralević, Lidija and Tomašević, Biljana",
year = "2018",
abstract = "Due to the abstract nature of chemical terms, various teaching tools are used throughout the teaching process in order to help students to form clear representations of these terms.
Information and Communication Technologies (ICT) make the teaching and learning of chemistry easier by enabling those involved in the system of education to prepare and implement digital multimedia teaching materials that make the attainment of learning goals and better learning outcomes possible.
This paper is a research aimed at examining the efficiency of using web pages as a teaching tool to be used by students in order to self-help in understanding and remembering the terms “solutions” and “dissolution”.
The seventh-grade elementary school students from two primary schools in Belgrade participated in this study, a total of the 249 took tests of which 210 with statistically analyzed results. In addition to the tests, two questionnaires were used as research instruments.
The obtained results showed that students who had accessed information on solutions and dissolution via web pages, compared to pupils who did not use them, had better performance on the tests.",
publisher = "Beograd : Srpskohemijsko društvo",
journal = "Sixth Conference of Young Chemists of Serbia, Belgrade, 27th October 2018, Book of Abstracts",
title = "Application of web pages for self-help in teaching subjects on solutions and dissolution",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3643"
}
Ralević, L.,& Tomašević, B.. (2018). Application of web pages for self-help in teaching subjects on solutions and dissolution. in Sixth Conference of Young Chemists of Serbia, Belgrade, 27th October 2018, Book of Abstracts
Beograd : Srpskohemijsko društvo..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3643
Ralević L, Tomašević B. Application of web pages for self-help in teaching subjects on solutions and dissolution. in Sixth Conference of Young Chemists of Serbia, Belgrade, 27th October 2018, Book of Abstracts. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3643 .
Ralević, Lidija, Tomašević, Biljana, "Application of web pages for self-help in teaching subjects on solutions and dissolution" in Sixth Conference of Young Chemists of Serbia, Belgrade, 27th October 2018, Book of Abstracts (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_3643 .