Radenković, Darinka M.

Link to this page

Authority KeyName Variants
61f6ae9e-5fab-4aaf-a02b-565811ad57a8
 • Radenković, Darinka M. (2)
Projects

Author's Bibliography

Funkcionalizacija nastavnih sadržaja o karboksilnim kiselinama

Putica, Katarina B.; Radenković, Darinka M.; Trivić, Dragica

(Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012)

TY - CONF
AU - Putica, Katarina B.
AU - Radenković, Darinka M.
AU - Trivić, Dragica
PY - 2012
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5161
AB - Istraživanja [1, 2, 3, 4] su pokazala da se učenici srednjih škola suočavaju s
problemima u učenju gradiva organske hemije, posebno s primenom ovih znanja u različitim
kontekstima. Jedan od osnovnih uzroka je sama koncepcija nastave organske hemije, koja se
prvenstveno svodi na izlaganje akademskih znanja u gotovom vidu [2, 3]. U situacijama kada
se učenicima prenosi obimno i kompleksno gradivo, najčešće motivacija za učenje nije
velika. Akademska znanja iz organske hemije nisu od velikog značaja učenicima, ukoliko oni
ne uviđaju kako mogu da ih iskoriste za unapređivanje kvaliteta svakodnevnog života i
pripremu za bavljenje budućom profesijom [1, 3, 4]. Da bismo utvrdili da li izlaganje gradiva
organske hemije u kontekstu svakodnevnog života i različitih profesija može da doprinese
poboljšanju učeničkih postignuća i funkcionalizaciji stečenih znanja, sproveli smo pedagoški
eksperiment sa paralelnim grupama, sa učenicima trećeg razreda gimnazije prirodnomatematičkog
smera, u kome je ovaj inovativni pristup nastavi iskorišćen za obradu nastavne
teme Karboksilne kiseline i njihovi derivati. Utvrdili smo da primena ovog pristupa dovodi do
statistički značajnog poboljšanja učeničkih postignuća i njihove sposobnosti za primenu
stečenih znanja iz ove oblasti organske hemije u različitim životnim kontekstima.
AB - Research [1, 2, 3, 4] has indicated that high school students have problems related
to the learning of organic chemistry content, particulary problems associated with the
application of acquired knowledge in a variety of contexts. One of the main causes of this
problem is the very conception of organic chemistry courses, which are primarely based on
transmission of academic content [2, 3]. In situations where students are exposed to an
extensive and complex teaching material, their motivation for learning usually isn’t high.
Furthermore, academic content of organic chemistry is not relevant to students, if they are not
aware of how they can use it to improve the quality of their everyday life, or whether mastery
of this content is important for their future professions [1, 3, 4]. To determine whether
teaching organic chemistry in the context of everyday life, different professions and historical
context, can help to improve student achievement and functionalization of acquired
knowledge, we have conducted a pedagogical experiment with parallel groups of third grade
mathematics and science orientation gymnasium students. This innovative approach was used
for teaching about carboxylic acids and their derivates. We found that the application of this
approach leads to a statistically significant improvement in student achievement and their
ability to apply the acquired organic chemistry knowledge in a variety of contexts.
PB - Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
C3 - Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja sa obeležavanjem 40 godina Katedre za nastavu hemije, 14 - 16. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija
T1 - Funkcionalizacija nastavnih sadržaja o karboksilnim kiselinama
T1 - Functionalization of academic content concerning carboxylic acids
SP - 159
EP - 170
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5161
ER - 
@conference{
author = "Putica, Katarina B. and Radenković, Darinka M. and Trivić, Dragica",
year = "2012",
abstract = "Istraživanja [1, 2, 3, 4] su pokazala da se učenici srednjih škola suočavaju s
problemima u učenju gradiva organske hemije, posebno s primenom ovih znanja u različitim
kontekstima. Jedan od osnovnih uzroka je sama koncepcija nastave organske hemije, koja se
prvenstveno svodi na izlaganje akademskih znanja u gotovom vidu [2, 3]. U situacijama kada
se učenicima prenosi obimno i kompleksno gradivo, najčešće motivacija za učenje nije
velika. Akademska znanja iz organske hemije nisu od velikog značaja učenicima, ukoliko oni
ne uviđaju kako mogu da ih iskoriste za unapređivanje kvaliteta svakodnevnog života i
pripremu za bavljenje budućom profesijom [1, 3, 4]. Da bismo utvrdili da li izlaganje gradiva
organske hemije u kontekstu svakodnevnog života i različitih profesija može da doprinese
poboljšanju učeničkih postignuća i funkcionalizaciji stečenih znanja, sproveli smo pedagoški
eksperiment sa paralelnim grupama, sa učenicima trećeg razreda gimnazije prirodnomatematičkog
smera, u kome je ovaj inovativni pristup nastavi iskorišćen za obradu nastavne
teme Karboksilne kiseline i njihovi derivati. Utvrdili smo da primena ovog pristupa dovodi do
statistički značajnog poboljšanja učeničkih postignuća i njihove sposobnosti za primenu
stečenih znanja iz ove oblasti organske hemije u različitim životnim kontekstima., Research [1, 2, 3, 4] has indicated that high school students have problems related
to the learning of organic chemistry content, particulary problems associated with the
application of acquired knowledge in a variety of contexts. One of the main causes of this
problem is the very conception of organic chemistry courses, which are primarely based on
transmission of academic content [2, 3]. In situations where students are exposed to an
extensive and complex teaching material, their motivation for learning usually isn’t high.
Furthermore, academic content of organic chemistry is not relevant to students, if they are not
aware of how they can use it to improve the quality of their everyday life, or whether mastery
of this content is important for their future professions [1, 3, 4]. To determine whether
teaching organic chemistry in the context of everyday life, different professions and historical
context, can help to improve student achievement and functionalization of acquired
knowledge, we have conducted a pedagogical experiment with parallel groups of third grade
mathematics and science orientation gymnasium students. This innovative approach was used
for teaching about carboxylic acids and their derivates. We found that the application of this
approach leads to a statistically significant improvement in student achievement and their
ability to apply the acquired organic chemistry knowledge in a variety of contexts.",
publisher = "Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu",
journal = "Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja sa obeležavanjem 40 godina Katedre za nastavu hemije, 14 - 16. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija",
title = "Funkcionalizacija nastavnih sadržaja o karboksilnim kiselinama, Functionalization of academic content concerning carboxylic acids",
pages = "159-170",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5161"
}
Putica, K. B., Radenković, D. M.,& Trivić, D.. (2012). Funkcionalizacija nastavnih sadržaja o karboksilnim kiselinama. in Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja sa obeležavanjem 40 godina Katedre za nastavu hemije, 14 - 16. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija
Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu., 159-170.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5161
Putica KB, Radenković DM, Trivić D. Funkcionalizacija nastavnih sadržaja o karboksilnim kiselinama. in Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja sa obeležavanjem 40 godina Katedre za nastavu hemije, 14 - 16. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija. 2012;:159-170.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5161 .
Putica, Katarina B., Radenković, Darinka M., Trivić, Dragica, "Funkcionalizacija nastavnih sadržaja o karboksilnim kiselinama" in Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja sa obeležavanjem 40 godina Katedre za nastavu hemije, 14 - 16. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija (2012):159-170,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5161 .

Obrazovna i vaspitna vrednost sadržaja istorije prirodnih nauka

Radenković, Darinka M.; Putica, Katarina B.; Trivić, Dragica

(Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012)

TY - CONF
AU - Radenković, Darinka M.
AU - Putica, Katarina B.
AU - Trivić, Dragica
PY - 2012
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5162
AB - Osamdesetih godina prošlog veka američki naučni odbor je istakao neraskidivost
veze između razvoja nauke i razvoja tehnologije. S obzirom na tehnološki napredak društva u
kojem živimo, učenici se u školama moraju osposobljavati za razumevanje tehnoloških
inovacija i njihovog uticaja na kvalitet života, kao i za kritičko procenjivanje društvenih
pitanja koja obuhvataju posledice razvoja tehnologije [1]. Da bi razumeli nauku i tehnologiju
savremenog i budućeg doba, učenici treba da razumeju razvoj nauke i tehnologije u prošlosti.
Na primer, kroz odgovarajuće epizode iz istorije prirodnih nauka, učenici mogu sagledati
kako tehnologija traži odgovore nauke da bi se razvijala ili, kako se razvijala sposobnost
čoveka da uoči problem koji je značajan za istraživanje i čije rešavanje doprinosi razvoju
nauke, a samim tim i tehnologije. U ovom radu se govori o potencijalima sadržaja istorije
prirodnih nauka za obrazovanje i vaspitanje učenika. Razmatra se uticaj sadržaja iz istorije
prirodnih nauka na razumevanje pojmova iz savremenih prirodnih nauka, kao i uticaj na
razvoj psiho-fizičkih sposobnosti i formiranje pogleda na svet kod učenika.
AB - In the eighties American Scientific Committee noted the connection between the
development of science and technology. Because of the technological advancement of
modern society, students in schools must be trained to understand the technological
innovations and their impact on quality of life, as well as a critical evaluation of the social
issues that include the effects of technology development [1]. To understand the science and
technology of modern and future times, students need to understand the development of
science and technology in the past. For example, through appropriate episodes from the
history of science, students can see the relation between technology and science, and their
influence on the ability of man to detect a problem that is significant for the study. The
impact of the history of science content on student understanding of the concepts of modern
science, and development of their skills and view of the world are examined in this paper.
PB - Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
C3 - Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja, sa obeleževanje 40 godina katedre za nastavu hemije, 14 - 16. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija
T1 - Obrazovna i vaspitna vrednost sadržaja istorije prirodnih nauka
T1 - Educational value of the history of science content
SP - 182
EP - 189
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5162
ER - 
@conference{
author = "Radenković, Darinka M. and Putica, Katarina B. and Trivić, Dragica",
year = "2012",
abstract = "Osamdesetih godina prošlog veka američki naučni odbor je istakao neraskidivost
veze između razvoja nauke i razvoja tehnologije. S obzirom na tehnološki napredak društva u
kojem živimo, učenici se u školama moraju osposobljavati za razumevanje tehnoloških
inovacija i njihovog uticaja na kvalitet života, kao i za kritičko procenjivanje društvenih
pitanja koja obuhvataju posledice razvoja tehnologije [1]. Da bi razumeli nauku i tehnologiju
savremenog i budućeg doba, učenici treba da razumeju razvoj nauke i tehnologije u prošlosti.
Na primer, kroz odgovarajuće epizode iz istorije prirodnih nauka, učenici mogu sagledati
kako tehnologija traži odgovore nauke da bi se razvijala ili, kako se razvijala sposobnost
čoveka da uoči problem koji je značajan za istraživanje i čije rešavanje doprinosi razvoju
nauke, a samim tim i tehnologije. U ovom radu se govori o potencijalima sadržaja istorije
prirodnih nauka za obrazovanje i vaspitanje učenika. Razmatra se uticaj sadržaja iz istorije
prirodnih nauka na razumevanje pojmova iz savremenih prirodnih nauka, kao i uticaj na
razvoj psiho-fizičkih sposobnosti i formiranje pogleda na svet kod učenika., In the eighties American Scientific Committee noted the connection between the
development of science and technology. Because of the technological advancement of
modern society, students in schools must be trained to understand the technological
innovations and their impact on quality of life, as well as a critical evaluation of the social
issues that include the effects of technology development [1]. To understand the science and
technology of modern and future times, students need to understand the development of
science and technology in the past. For example, through appropriate episodes from the
history of science, students can see the relation between technology and science, and their
influence on the ability of man to detect a problem that is significant for the study. The
impact of the history of science content on student understanding of the concepts of modern
science, and development of their skills and view of the world are examined in this paper.",
publisher = "Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu",
journal = "Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja, sa obeleževanje 40 godina katedre za nastavu hemije, 14 - 16. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija",
title = "Obrazovna i vaspitna vrednost sadržaja istorije prirodnih nauka, Educational value of the history of science content",
pages = "182-189",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5162"
}
Radenković, D. M., Putica, K. B.,& Trivić, D.. (2012). Obrazovna i vaspitna vrednost sadržaja istorije prirodnih nauka. in Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja, sa obeleževanje 40 godina katedre za nastavu hemije, 14 - 16. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija
Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu., 182-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5162
Radenković DM, Putica KB, Trivić D. Obrazovna i vaspitna vrednost sadržaja istorije prirodnih nauka. in Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja, sa obeleževanje 40 godina katedre za nastavu hemije, 14 - 16. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija. 2012;:182-189.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5162 .
Radenković, Darinka M., Putica, Katarina B., Trivić, Dragica, "Obrazovna i vaspitna vrednost sadržaja istorije prirodnih nauka" in Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja, sa obeleževanje 40 godina katedre za nastavu hemije, 14 - 16. novembar 2012. godine, Beograd, Srbija (2012):182-189,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5162 .