All Publications

Link to this page

Uspostavljanje metode za dokazivanje prisustva mutacije P28T u genu GALK1 kod Roma sa teritorije Srbije

Jovanović, Nađa

(2021)

TY - THES
AU - Jovanović, Nađa
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4590
AB - Tema ovog rada biće uspostavljanje metode za dokazivanje prisustva mutacije P28T u genu GALK1 kod Roma sa teritorije Srbije. U uvodu će prvo biti reči o istorijatu romske populacije i zastupljenosti genetski nasledivih bolesti u romskoj populaciji. Potom će biti reči o opštim karakteristikama galaktozemije, čiji je osnovni uzrok mutacija P28T. U glavnom delu rada biće opisane metode pomoću kojih je izolovana DNK iz brisa bukalne sluznice ispitivanih osoba, zatim umnožen željeni fragment GALK1 gena i restrikcionom digestijom ispitano da li postoji mutacija u datom genu. U sledećem delu će biti prikazani rezultati. Naposletku, biće reči o verovatnoći nasleđivanja galaktozemije i tretiranju oboljenja.
T1 - Uspostavljanje metode za dokazivanje prisustva mutacije P28T u genu GALK1 kod Roma sa teritorije Srbije
SP - 1
EP - 16
ER - 
@misc{
author = "Jovanović, Nađa",
year = "2021",
abstract = "Tema ovog rada biće uspostavljanje metode za dokazivanje prisustva mutacije P28T u genu GALK1 kod Roma sa teritorije Srbije. U uvodu će prvo biti reči o istorijatu romske populacije i zastupljenosti genetski nasledivih bolesti u romskoj populaciji. Potom će biti reči o opštim karakteristikama galaktozemije, čiji je osnovni uzrok mutacija P28T. U glavnom delu rada biće opisane metode pomoću kojih je izolovana DNK iz brisa bukalne sluznice ispitivanih osoba, zatim umnožen željeni fragment GALK1 gena i restrikcionom digestijom ispitano da li postoji mutacija u datom genu. U sledećem delu će biti prikazani rezultati. Naposletku, biće reči o verovatnoći nasleđivanja galaktozemije i tretiranju oboljenja.",
title = "Uspostavljanje metode za dokazivanje prisustva mutacije P28T u genu GALK1 kod Roma sa teritorije Srbije",
pages = "1-16"
}
Jovanović, N.. (2021). Uspostavljanje metode za dokazivanje prisustva mutacije P28T u genu GALK1 kod Roma sa teritorije Srbije. , 1-16.
Jovanović N. Uspostavljanje metode za dokazivanje prisustva mutacije P28T u genu GALK1 kod Roma sa teritorije Srbije. 2021;:1-16..
Jovanović, Nađa, "Uspostavljanje metode za dokazivanje prisustva mutacije P28T u genu GALK1 kod Roma sa teritorije Srbije" (2021):1-16.

In silico ispitivanje simuliranih interakcija hlorokinskih bioizostera kao potencijalnih inhibitora glavne proteaze (Mpro) SARS-CoV-2

Ležaić, Andrea

(2021)

TY - THES
AU - Ležaić, Andrea
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4589
AB - Od decembra 2019. godine i samog početka pandemije SARS-CoV-2 pa do danas, nije pronađen efikasan lek protiv kovida-19 izazvanog ovim virusom. U nedostatku vremena, pribegava se analizi lekova sa antivirusnim svojstvima koji su već u upotrebi, a koriste se u terapiji drugih oboljenja. U ovom završnom radu, kao okosnica istraživanja korišćen je hidroksihlorokin, dizajnirana su nova jedinjenja sa idejom retencije imunosupresorskih svojstva hidroksihlorokina, dok bi izmene imale za svrhu poboljšanje potencijalnih antivirusnih svojstava. Afinitet glavne proteaze koronavirusa prema dizajniranim jedinjenjima ispitan je in silico, molekulskim dokingom, u svrhu nalaženja bioizostera hidroksihlorokina sa strukturnim i hemijskim svojstvima, koji bi inhibicijom aktivnog mesta glavne proteaze koronavirusa mogli da zaustave infekciju u ljudskom organizmu.
T1 - In silico ispitivanje simuliranih interakcija hlorokinskih bioizostera kao potencijalnih inhibitora glavne proteaze (Mpro) SARS-CoV-2
SP - 1
EP - 39
ER - 
@misc{
author = "Ležaić, Andrea",
year = "2021",
abstract = "Od decembra 2019. godine i samog početka pandemije SARS-CoV-2 pa do danas, nije pronađen efikasan lek protiv kovida-19 izazvanog ovim virusom. U nedostatku vremena, pribegava se analizi lekova sa antivirusnim svojstvima koji su već u upotrebi, a koriste se u terapiji drugih oboljenja. U ovom završnom radu, kao okosnica istraživanja korišćen je hidroksihlorokin, dizajnirana su nova jedinjenja sa idejom retencije imunosupresorskih svojstva hidroksihlorokina, dok bi izmene imale za svrhu poboljšanje potencijalnih antivirusnih svojstava. Afinitet glavne proteaze koronavirusa prema dizajniranim jedinjenjima ispitan je in silico, molekulskim dokingom, u svrhu nalaženja bioizostera hidroksihlorokina sa strukturnim i hemijskim svojstvima, koji bi inhibicijom aktivnog mesta glavne proteaze koronavirusa mogli da zaustave infekciju u ljudskom organizmu.",
title = "In silico ispitivanje simuliranih interakcija hlorokinskih bioizostera kao potencijalnih inhibitora glavne proteaze (Mpro) SARS-CoV-2",
pages = "1-39"
}
Ležaić, A.. (2021). In silico ispitivanje simuliranih interakcija hlorokinskih bioizostera kao potencijalnih inhibitora glavne proteaze (Mpro) SARS-CoV-2. , 1-39.
Ležaić A. In silico ispitivanje simuliranih interakcija hlorokinskih bioizostera kao potencijalnih inhibitora glavne proteaze (Mpro) SARS-CoV-2. 2021;:1-39..
Ležaić, Andrea, "In silico ispitivanje simuliranih interakcija hlorokinskih bioizostera kao potencijalnih inhibitora glavne proteaze (Mpro) SARS-CoV-2" (2021):1-39.

Uticaj herbicida nikosulfurona i mezotriona i folijarnog đubriva na sadržaj fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza šećerca

Vukadinović, Jelena

(Универзитет у Београду, Хемијски факултет, 2021)

TY - THES
AU - Vukadinović, Jelena
PY - 2021
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8188
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:23865/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=40402953
UR - https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18401
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4588
AB - Predmet ove disertacije bio je proučavanje uticaja herbicida sa ili bez primene folijarnog đubriva na sadržaj fitohemikalija u listu i zrnu četiri hibrida kukuruza šećerca (ZP504su, ZP355su, ZP553su i ZP515su) tokom dve godine, u cilju definisanja njihove tolerantnosti i karakterističnog odgovora. Sadržaj fitohemikalija određen je primenom visoko-efikasne tečne hromatografije sa ultravioletnim detektorom sa više dioda i fluorescentnim detektorom i visoko-efikasne jonske hromatografije sa pulsno-amperometrijskim detektorom. Sadržaj ukupnih fenolnih jedinjenja, glutationa i antioksidativna aktivnost određeni su primenom UV/VIS spektrofotometrije. Hromatografska razdvajanja su postignuta pri nižim protocima mobilnih faza uz smanjen utrošak organskih rastvarača podržavajući na taj način trendove zelene analitičke hemije. Dobra linearnost, tačnost, niska granica detekcije, direktno HPLC određivanje ekstrakata bez derivatizacije, skraćeno vreme ekstrakcije i trajanja analize omogućili su rutinsko korišćenje primenjenih hromatografskih metoda. Rezultati su pokazali da je uticaj tretmana bio izraženiji u zrnu, dok u listu uglavnom nije bio statistički značajan. Primena oba herbicida dovela je do statistički značajnog povećanja ukupnog sadržaja svih fitohemikalija u ZP553su na osnovu čega se on može definisati kao tolerantan genotip. Primenjeni tretmani izazvali su aktiviranje neenzimskih antioksidanasa kod ZP355su, a kod ZP515su aktiviranje metabolizma ugljenih hidrata. Rezultati su pokazali da se sadržaj karotenoida, vitamina E, fenolnih kiselina i šećera može koristiti kao jedinstven pokazatelj genotipa nakon primenjenih tretmana. Pokazano je da kontrolisana upotreba herbicida može dovesti do poboljšanja fitohemijskog profila i povećanja nutritivnog statusa kukuruza šećerca.
AB - The subject of this doctoral dissertation was the impact of herbicides with or without foliar fertilizer on phytochemicals content in leaf and grain in four hybrids of sweet maize (ZP504su, ZP355su, ZP553su, and ZP515su) during two years in order to define their tolerance and characteristic response. The content of phytochemicals was determined using high-performance liquid chromatography with an ultraviolet multi-diode detector and a fluorescent detector, and high-performance anion exchange chromatography with pulsed amperometric detection. The content of total phenolic compounds, glutathione and antioxidant activity was determined using UV / VIS spectrophotometry. Chromatographic separations were achieved at lower mobile phase flows with reduced consumption of organic solvents, thus supporting the trends of green analytical chemistry. Good linearity, accuracy, low limit of detection, direct HPLC determination of extracts without derivatization, shortened extraction time, and duration of analysis enabled the routine use of applied chromatographic methods. The results showed that the impact of the treatment was more conspicuous in the grain, while in the leaf it was generally not statistically significant. The application of both herbicides led to a statistically significant increase in the total content of all phytochemicals in ZP553su, based on which it can be defined as a tolerant genotype. The applied treatments caused the activation of non-enzymatic antioxidants in ZP355su, and in ZP515su the activation of carbohydrate metabolism. The results of this study indicated that the content of carotenoids, vitamin E, phenolic acids and sugars can be used as a characteristic phytochemical parameter of the genotype after the applied treatments. It has been shown that the controlled use of herbicides can lead to an improvement in the phytochemical profile and an increase in the nutritional status of sweet maize.
PB - Универзитет у Београду, Хемијски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Uticaj herbicida nikosulfurona i mezotriona i folijarnog đubriva na sadržaj fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza šećerca
ER - 
@phdthesis{
author = "Vukadinović, Jelena",
year = "2021",
abstract = "Predmet ove disertacije bio je proučavanje uticaja herbicida sa ili bez primene folijarnog đubriva na sadržaj fitohemikalija u listu i zrnu četiri hibrida kukuruza šećerca (ZP504su, ZP355su, ZP553su i ZP515su) tokom dve godine, u cilju definisanja njihove tolerantnosti i karakterističnog odgovora. Sadržaj fitohemikalija određen je primenom visoko-efikasne tečne hromatografije sa ultravioletnim detektorom sa više dioda i fluorescentnim detektorom i visoko-efikasne jonske hromatografije sa pulsno-amperometrijskim detektorom. Sadržaj ukupnih fenolnih jedinjenja, glutationa i antioksidativna aktivnost određeni su primenom UV/VIS spektrofotometrije. Hromatografska razdvajanja su postignuta pri nižim protocima mobilnih faza uz smanjen utrošak organskih rastvarača podržavajući na taj način trendove zelene analitičke hemije. Dobra linearnost, tačnost, niska granica detekcije, direktno HPLC određivanje ekstrakata bez derivatizacije, skraćeno vreme ekstrakcije i trajanja analize omogućili su rutinsko korišćenje primenjenih hromatografskih metoda. Rezultati su pokazali da je uticaj tretmana bio izraženiji u zrnu, dok u listu uglavnom nije bio statistički značajan. Primena oba herbicida dovela je do statistički značajnog povećanja ukupnog sadržaja svih fitohemikalija u ZP553su na osnovu čega se on može definisati kao tolerantan genotip. Primenjeni tretmani izazvali su aktiviranje neenzimskih antioksidanasa kod ZP355su, a kod ZP515su aktiviranje metabolizma ugljenih hidrata. Rezultati su pokazali da se sadržaj karotenoida, vitamina E, fenolnih kiselina i šećera može koristiti kao jedinstven pokazatelj genotipa nakon primenjenih tretmana. Pokazano je da kontrolisana upotreba herbicida može dovesti do poboljšanja fitohemijskog profila i povećanja nutritivnog statusa kukuruza šećerca., The subject of this doctoral dissertation was the impact of herbicides with or without foliar fertilizer on phytochemicals content in leaf and grain in four hybrids of sweet maize (ZP504su, ZP355su, ZP553su, and ZP515su) during two years in order to define their tolerance and characteristic response. The content of phytochemicals was determined using high-performance liquid chromatography with an ultraviolet multi-diode detector and a fluorescent detector, and high-performance anion exchange chromatography with pulsed amperometric detection. The content of total phenolic compounds, glutathione and antioxidant activity was determined using UV / VIS spectrophotometry. Chromatographic separations were achieved at lower mobile phase flows with reduced consumption of organic solvents, thus supporting the trends of green analytical chemistry. Good linearity, accuracy, low limit of detection, direct HPLC determination of extracts without derivatization, shortened extraction time, and duration of analysis enabled the routine use of applied chromatographic methods. The results showed that the impact of the treatment was more conspicuous in the grain, while in the leaf it was generally not statistically significant. The application of both herbicides led to a statistically significant increase in the total content of all phytochemicals in ZP553su, based on which it can be defined as a tolerant genotype. The applied treatments caused the activation of non-enzymatic antioxidants in ZP355su, and in ZP515su the activation of carbohydrate metabolism. The results of this study indicated that the content of carotenoids, vitamin E, phenolic acids and sugars can be used as a characteristic phytochemical parameter of the genotype after the applied treatments. It has been shown that the controlled use of herbicides can lead to an improvement in the phytochemical profile and an increase in the nutritional status of sweet maize.",
publisher = "Универзитет у Београду, Хемијски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Uticaj herbicida nikosulfurona i mezotriona i folijarnog đubriva na sadržaj fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza šećerca"
}
Vukadinović, J.. (2021). Uticaj herbicida nikosulfurona i mezotriona i folijarnog đubriva na sadržaj fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza šećerca. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Хемијски факултет..
Vukadinović J. Uticaj herbicida nikosulfurona i mezotriona i folijarnog đubriva na sadržaj fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza šećerca. in Универзитет у Београду. 2021;..
Vukadinović, Jelena, "Uticaj herbicida nikosulfurona i mezotriona i folijarnog đubriva na sadržaj fitohemikalija u listu i zrnu kukuruza šećerca" in Универзитет у Београду (2021).

The effect of surface-modifier of magnetite nanoparticles on electrochemical detection of dopamine and heating efficiency in magnetic hyperthermia

Ognjanović, Miloš; Stanković, Dalibor; Jaćimović, Željko K.; Kosović-Perutović, Milica; Dojčinović, Biljana; Antić, Bratislav

(2021)

TY - JOUR
AU - Ognjanović, Miloš
AU - Stanković, Dalibor
AU - Jaćimović, Željko K.
AU - Kosović-Perutović, Milica
AU - Dojčinović, Biljana
AU - Antić, Bratislav
PY - 2021
UR - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838821024841
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4578
AB - The citric acid (CA), dextran (DEX) and (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES) are frequently used ligands for surface modification of magnetite nanoparticles to improve their colloidal stability and biocompatibility for use in biomedicine. Here we report the synthesis, surface modification of magnetite (Fe3O4) nanoparticles and analysis of the influence of coating materials on heating efficiency in magnetic hyperthermia, as well as on electrochemical sensing toward the detection of neurotransmitter dopamine (DOP). Spherical magnetite nanoparticles (~13 nm) were prepared by co-precipitation and surface-modified with CA, APTES and DEX. The hyperthermia tests revealed that Fe3O4@APTES resulted in the highest specific absorption rate (SAR) of 67.2 W/g. The engineered sensor, by surface modification of screen-printed carbon (SPC) electrodes with Fe3O4@APTES, showed linear response with DOP in the concentration range of 1−200 μM and a low detection limit of 34.3 nM. Besides, the sensor offered remarkable selectivity, repeatability and reproducibility. Application of SPC-, Fe3O4-, Fe3O4@CA- and Fe3O4@DEX-modified SPC electrode resulted in lower electrocatalytic activity compared with Fe3O4@APTES/SPC. The obtained results indicate the effects of a surface modifier especially that Fe3O4@APTES, alone and combining with SPC electrodes, can serve as an agent in various types of biomedical applications, like hyperthermia and electrochemical sensing of biologically active compounds such as DOP.
T2 - Journal of Alloys and Compounds
T1 - The effect of surface-modifier of magnetite nanoparticles on electrochemical detection of dopamine and heating efficiency in magnetic hyperthermia
VL - 884
SP - 161075
DO - 10.1016/j.jallcom.2021.161075
ER - 
@article{
author = "Ognjanović, Miloš and Stanković, Dalibor and Jaćimović, Željko K. and Kosović-Perutović, Milica and Dojčinović, Biljana and Antić, Bratislav",
year = "2021",
abstract = "The citric acid (CA), dextran (DEX) and (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES) are frequently used ligands for surface modification of magnetite nanoparticles to improve their colloidal stability and biocompatibility for use in biomedicine. Here we report the synthesis, surface modification of magnetite (Fe3O4) nanoparticles and analysis of the influence of coating materials on heating efficiency in magnetic hyperthermia, as well as on electrochemical sensing toward the detection of neurotransmitter dopamine (DOP). Spherical magnetite nanoparticles (~13 nm) were prepared by co-precipitation and surface-modified with CA, APTES and DEX. The hyperthermia tests revealed that Fe3O4@APTES resulted in the highest specific absorption rate (SAR) of 67.2 W/g. The engineered sensor, by surface modification of screen-printed carbon (SPC) electrodes with Fe3O4@APTES, showed linear response with DOP in the concentration range of 1−200 μM and a low detection limit of 34.3 nM. Besides, the sensor offered remarkable selectivity, repeatability and reproducibility. Application of SPC-, Fe3O4-, Fe3O4@CA- and Fe3O4@DEX-modified SPC electrode resulted in lower electrocatalytic activity compared with Fe3O4@APTES/SPC. The obtained results indicate the effects of a surface modifier especially that Fe3O4@APTES, alone and combining with SPC electrodes, can serve as an agent in various types of biomedical applications, like hyperthermia and electrochemical sensing of biologically active compounds such as DOP.",
journal = "Journal of Alloys and Compounds",
title = "The effect of surface-modifier of magnetite nanoparticles on electrochemical detection of dopamine and heating efficiency in magnetic hyperthermia",
volume = "884",
pages = "161075",
doi = "10.1016/j.jallcom.2021.161075"
}
Ognjanović, M., Stanković, D., Jaćimović, Ž. K., Kosović-Perutović, M., Dojčinović, B.,& Antić, B.. (2021). The effect of surface-modifier of magnetite nanoparticles on electrochemical detection of dopamine and heating efficiency in magnetic hyperthermia. in Journal of Alloys and Compounds, 884, 161075.
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161075
Ognjanović M, Stanković D, Jaćimović ŽK, Kosović-Perutović M, Dojčinović B, Antić B. The effect of surface-modifier of magnetite nanoparticles on electrochemical detection of dopamine and heating efficiency in magnetic hyperthermia. in Journal of Alloys and Compounds. 2021;884:161075.
doi:10.1016/j.jallcom.2021.161075 .
Ognjanović, Miloš, Stanković, Dalibor, Jaćimović, Željko K., Kosović-Perutović, Milica, Dojčinović, Biljana, Antić, Bratislav, "The effect of surface-modifier of magnetite nanoparticles on electrochemical detection of dopamine and heating efficiency in magnetic hyperthermia" in Journal of Alloys and Compounds, 884 (2021):161075,
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161075 . .

BanLec-eGFP Chimera as a Tool for Evaluation of Lectin Binding to High-Mannose Glycans on Microorganisms

Lopandić, Zorana; Dragačević, Luka; Popović, Dragan; Anđelković, Uroš; Minić, Rajna; Gavrović-Jankulović, Marija

(MDPI, 2021)

TY - JOUR
AU - Lopandić, Zorana
AU - Dragačević, Luka
AU - Popović, Dragan
AU - Anđelković, Uroš
AU - Minić, Rajna
AU - Gavrović-Jankulović, Marija
PY - 2021
UR - https://www.mdpi.com/2218-273X/11/2/180
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4489
AB - Fluorescently labeled lectins are useful tools for in vivo and in vitro studies of the structure and function of tissues and various pathogens such as viruses, bacteria, and fungi. For the evaluation of high-mannose glycans present on various glycoproteins, a three-dimensional (3D) model of the chimera was designed from the crystal structures of recombinant banana lectin (BanLec, Protein Data Bank entry (PDB): 5EXG) and an enhanced green fluorescent protein (eGFP, PDB 4EUL) by applying molecular modeling and molecular mechanics and expressed in Escherichia coli. BanLec-eGFP, produced as a soluble cytosolic protein of about 42 kDa, revealed β-sheets (41%) as the predominant secondary structures, with the emission peak maximum detected at 509 nm (excitation wavelength 488 nm). More than 65% of the primary structure was confirmed by mass spectrometry. Competitive BanLec-eGFP binding to high mannose glycans of the influenza vaccine (Vaxigrip®) was shown in a fluorescence-linked lectin sorbent assay (FLLSA) with monosaccharides (mannose and glucose) and wild type BanLec and H84T BanLec mutant. BanLec-eGFP exhibited binding to mannose residues on different strains of Salmonella in flow cytometry, with especially pronounced binding to a Salmonella Typhi clinical isolate. BanLec-eGFP can be a useful tool for screening high-mannose glycosylation sites on different microorganisms.
PB - MDPI
T2 - Biomolecules
T2 - Biomolecules
T1 - BanLec-eGFP Chimera as a Tool for Evaluation of Lectin Binding to High-Mannose Glycans on Microorganisms
VL - 11
IS - 2
SP - 180
DO - 10.3390/biom11020180
ER - 
@article{
author = "Lopandić, Zorana and Dragačević, Luka and Popović, Dragan and Anđelković, Uroš and Minić, Rajna and Gavrović-Jankulović, Marija",
year = "2021",
abstract = "Fluorescently labeled lectins are useful tools for in vivo and in vitro studies of the structure and function of tissues and various pathogens such as viruses, bacteria, and fungi. For the evaluation of high-mannose glycans present on various glycoproteins, a three-dimensional (3D) model of the chimera was designed from the crystal structures of recombinant banana lectin (BanLec, Protein Data Bank entry (PDB): 5EXG) and an enhanced green fluorescent protein (eGFP, PDB 4EUL) by applying molecular modeling and molecular mechanics and expressed in Escherichia coli. BanLec-eGFP, produced as a soluble cytosolic protein of about 42 kDa, revealed β-sheets (41%) as the predominant secondary structures, with the emission peak maximum detected at 509 nm (excitation wavelength 488 nm). More than 65% of the primary structure was confirmed by mass spectrometry. Competitive BanLec-eGFP binding to high mannose glycans of the influenza vaccine (Vaxigrip®) was shown in a fluorescence-linked lectin sorbent assay (FLLSA) with monosaccharides (mannose and glucose) and wild type BanLec and H84T BanLec mutant. BanLec-eGFP exhibited binding to mannose residues on different strains of Salmonella in flow cytometry, with especially pronounced binding to a Salmonella Typhi clinical isolate. BanLec-eGFP can be a useful tool for screening high-mannose glycosylation sites on different microorganisms.",
publisher = "MDPI",
journal = "Biomolecules, Biomolecules",
title = "BanLec-eGFP Chimera as a Tool for Evaluation of Lectin Binding to High-Mannose Glycans on Microorganisms",
volume = "11",
number = "2",
pages = "180",
doi = "10.3390/biom11020180"
}
Lopandić, Z., Dragačević, L., Popović, D., Anđelković, U., Minić, R.,& Gavrović-Jankulović, M.. (2021). BanLec-eGFP Chimera as a Tool for Evaluation of Lectin Binding to High-Mannose Glycans on Microorganisms. in Biomolecules
MDPI., 11(2), 180.
https://doi.org/10.3390/biom11020180
Lopandić Z, Dragačević L, Popović D, Anđelković U, Minić R, Gavrović-Jankulović M. BanLec-eGFP Chimera as a Tool for Evaluation of Lectin Binding to High-Mannose Glycans on Microorganisms. in Biomolecules. 2021;11(2):180.
doi:10.3390/biom11020180 .
Lopandić, Zorana, Dragačević, Luka, Popović, Dragan, Anđelković, Uroš, Minić, Rajna, Gavrović-Jankulović, Marija, "BanLec-eGFP Chimera as a Tool for Evaluation of Lectin Binding to High-Mannose Glycans on Microorganisms" in Biomolecules, 11, no. 2 (2021):180,
https://doi.org/10.3390/biom11020180 . .
1

Supplementary data for the article: Menghiu, G.; Ostafe, V.; Prodanović, R.; Fischer, R.; Ostafe, R. A High-Throughput Screening System Based on Fluorescence-Activated Cell Sorting for the Directed Evolution of Chitinase A. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22 (6), 3041. https://doi.org/10.3390/ijms22063041.

Menghiu, Gheorghita; Ostafe, Vasile; Prodanović, Radivoje; Fischer, Rainer; Ostafe, Raluca

(MDPI, 2021)

TY - DATA
AU - Menghiu, Gheorghita
AU - Ostafe, Vasile
AU - Prodanović, Radivoje
AU - Fischer, Rainer
AU - Ostafe, Raluca
PY - 2021
UR - https://www.mdpi.com/1422-0067/22/6/3041
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4394
PB - MDPI
T2 - International Journal of Molecular Sciences
T1 - Supplementary data for the article: Menghiu, G.; Ostafe, V.; Prodanović, R.; Fischer, R.; Ostafe, R. A High-Throughput Screening System Based on Fluorescence-Activated Cell Sorting for the Directed Evolution of Chitinase A. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22 (6), 3041. https://doi.org/10.3390/ijms22063041.
ER - 
@misc{
author = "Menghiu, Gheorghita and Ostafe, Vasile and Prodanović, Radivoje and Fischer, Rainer and Ostafe, Raluca",
year = "2021",
publisher = "MDPI",
journal = "International Journal of Molecular Sciences",
title = "Supplementary data for the article: Menghiu, G.; Ostafe, V.; Prodanović, R.; Fischer, R.; Ostafe, R. A High-Throughput Screening System Based on Fluorescence-Activated Cell Sorting for the Directed Evolution of Chitinase A. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22 (6), 3041. https://doi.org/10.3390/ijms22063041."
}
Menghiu, G., Ostafe, V., Prodanović, R., Fischer, R.,& Ostafe, R.. (2021). Supplementary data for the article: Menghiu, G.; Ostafe, V.; Prodanović, R.; Fischer, R.; Ostafe, R. A High-Throughput Screening System Based on Fluorescence-Activated Cell Sorting for the Directed Evolution of Chitinase A. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22 (6), 3041. https://doi.org/10.3390/ijms22063041.. in International Journal of Molecular Sciences
MDPI..
Menghiu G, Ostafe V, Prodanović R, Fischer R, Ostafe R. Supplementary data for the article: Menghiu, G.; Ostafe, V.; Prodanović, R.; Fischer, R.; Ostafe, R. A High-Throughput Screening System Based on Fluorescence-Activated Cell Sorting for the Directed Evolution of Chitinase A. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22 (6), 3041. https://doi.org/10.3390/ijms22063041.. in International Journal of Molecular Sciences. 2021;..
Menghiu, Gheorghita, Ostafe, Vasile, Prodanović, Radivoje, Fischer, Rainer, Ostafe, Raluca, "Supplementary data for the article: Menghiu, G.; Ostafe, V.; Prodanović, R.; Fischer, R.; Ostafe, R. A High-Throughput Screening System Based on Fluorescence-Activated Cell Sorting for the Directed Evolution of Chitinase A. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22 (6), 3041. https://doi.org/10.3390/ijms22063041." in International Journal of Molecular Sciences (2021).

New 4-aminoquinolines as moderate inhibitors of P. falciparum malaria

Opsenica, Igor; Selaković, Milica; Tot, Mikloš; Verbić, Tatjana; Srbljanović, Jelena; Štajner, Tijana; Đurković-Đaković, Olgica; Šolaja, Bogdan A.

(Belgrade : Serbian Chemical Society, 2021)

TY - JOUR
AU - Opsenica, Igor
AU - Selaković, Milica
AU - Tot, Mikloš
AU - Verbić, Tatjana
AU - Srbljanović, Jelena
AU - Štajner, Tijana
AU - Đurković-Đaković, Olgica
AU - Šolaja, Bogdan A.
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4389
AB - Synthesis of novel aminoquinoline derivatives has been accomplished and their activity against malaria strains has been examined. The compounds showed moderate in vitro antimalarial activity against two P. falciparum strains, 3D7 (CQ susceptible clone) and Dd2 (CQ resistant clone). Three aminoquinolines were further examined for antimalarial efficacy in a mouse model using a modified Thompson test. In this model, mice were infected with P. berghei-infected red blood cells, and drugs were administered orally. Antimalarial 3 was found toxic at a dose of 320 (mg/kg)/day in 3/6 mice, however, 2/6 mice of the same group survived through day 31, and one of them was cured. © 2021 Serbian Chemical Society. All rights reserved.
PB - Belgrade : Serbian Chemical Society
T2 - Journal of the Serbian Chemical Society
T1 - New 4-aminoquinolines as moderate inhibitors of P. falciparum malaria
VL - 86
IS - 2
SP - 115
EP - 123
DO - 10.2298/JSC201225005O
ER - 
@article{
author = "Opsenica, Igor and Selaković, Milica and Tot, Mikloš and Verbić, Tatjana and Srbljanović, Jelena and Štajner, Tijana and Đurković-Đaković, Olgica and Šolaja, Bogdan A.",
year = "2021",
abstract = "Synthesis of novel aminoquinoline derivatives has been accomplished and their activity against malaria strains has been examined. The compounds showed moderate in vitro antimalarial activity against two P. falciparum strains, 3D7 (CQ susceptible clone) and Dd2 (CQ resistant clone). Three aminoquinolines were further examined for antimalarial efficacy in a mouse model using a modified Thompson test. In this model, mice were infected with P. berghei-infected red blood cells, and drugs were administered orally. Antimalarial 3 was found toxic at a dose of 320 (mg/kg)/day in 3/6 mice, however, 2/6 mice of the same group survived through day 31, and one of them was cured. © 2021 Serbian Chemical Society. All rights reserved.",
publisher = "Belgrade : Serbian Chemical Society",
journal = "Journal of the Serbian Chemical Society",
title = "New 4-aminoquinolines as moderate inhibitors of P. falciparum malaria",
volume = "86",
number = "2",
pages = "115-123",
doi = "10.2298/JSC201225005O"
}
Opsenica, I., Selaković, M., Tot, M., Verbić, T., Srbljanović, J., Štajner, T., Đurković-Đaković, O.,& Šolaja, B. A.. (2021). New 4-aminoquinolines as moderate inhibitors of P. falciparum malaria. in Journal of the Serbian Chemical Society
Belgrade : Serbian Chemical Society., 86(2), 115-123.
https://doi.org/10.2298/JSC201225005O
Opsenica I, Selaković M, Tot M, Verbić T, Srbljanović J, Štajner T, Đurković-Đaković O, Šolaja BA. New 4-aminoquinolines as moderate inhibitors of P. falciparum malaria. in Journal of the Serbian Chemical Society. 2021;86(2):115-123.
doi:10.2298/JSC201225005O .
Opsenica, Igor, Selaković, Milica, Tot, Mikloš, Verbić, Tatjana, Srbljanović, Jelena, Štajner, Tijana, Đurković-Đaković, Olgica, Šolaja, Bogdan A., "New 4-aminoquinolines as moderate inhibitors of P. falciparum malaria" in Journal of the Serbian Chemical Society, 86, no. 2 (2021):115-123,
https://doi.org/10.2298/JSC201225005O . .

Supplementary data for the article: Opsenica, I.; Selaković, M.; Tot, M.; Verbić, T.; Srbljanović, J.; Štajner, T.; Djaković, O. D.; Šolaja, B. A. New 4-Aminoquinolines as Moderate Inhibitors of P. Falciparum Malaria. J. Serb. Chem. Soc. 2021, 86 (2), 115–123. https://doi.org/10.2298/JSC201225005O

Opsenica, Igor; Selaković, Milica; Tot, Mikloš; Verbić, Tatjana; Srbljanović, Jelena; Štajner, Tijana; Đurković-Đaković, Olgica; Šolaja, Bogdan A.

(Belgrade : Serbian Chemical Society, 2021)

TY - DATA
AU - Opsenica, Igor
AU - Selaković, Milica
AU - Tot, Mikloš
AU - Verbić, Tatjana
AU - Srbljanović, Jelena
AU - Štajner, Tijana
AU - Đurković-Đaković, Olgica
AU - Šolaja, Bogdan A.
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4392
PB - Belgrade : Serbian Chemical Society
T2 - Journal of the Serbian Chemical Society
T1 - Supplementary data for the article: Opsenica, I.; Selaković, M.; Tot, M.; Verbić, T.; Srbljanović, J.; Štajner, T.; Djaković, O. D.; Šolaja, B. A. New 4-Aminoquinolines as Moderate Inhibitors of P. Falciparum Malaria. J. Serb. Chem. Soc. 2021, 86 (2), 115–123. https://doi.org/10.2298/JSC201225005O
VL - 86
IS - 2
ER - 
@misc{
author = "Opsenica, Igor and Selaković, Milica and Tot, Mikloš and Verbić, Tatjana and Srbljanović, Jelena and Štajner, Tijana and Đurković-Đaković, Olgica and Šolaja, Bogdan A.",
year = "2021",
publisher = "Belgrade : Serbian Chemical Society",
journal = "Journal of the Serbian Chemical Society",
title = "Supplementary data for the article: Opsenica, I.; Selaković, M.; Tot, M.; Verbić, T.; Srbljanović, J.; Štajner, T.; Djaković, O. D.; Šolaja, B. A. New 4-Aminoquinolines as Moderate Inhibitors of P. Falciparum Malaria. J. Serb. Chem. Soc. 2021, 86 (2), 115–123. https://doi.org/10.2298/JSC201225005O",
volume = "86",
number = "2"
}
Opsenica, I., Selaković, M., Tot, M., Verbić, T., Srbljanović, J., Štajner, T., Đurković-Đaković, O.,& Šolaja, B. A.. (2021). Supplementary data for the article: Opsenica, I.; Selaković, M.; Tot, M.; Verbić, T.; Srbljanović, J.; Štajner, T.; Djaković, O. D.; Šolaja, B. A. New 4-Aminoquinolines as Moderate Inhibitors of P. Falciparum Malaria. J. Serb. Chem. Soc. 2021, 86 (2), 115–123. https://doi.org/10.2298/JSC201225005O. in Journal of the Serbian Chemical Society
Belgrade : Serbian Chemical Society., 86(2).
Opsenica I, Selaković M, Tot M, Verbić T, Srbljanović J, Štajner T, Đurković-Đaković O, Šolaja BA. Supplementary data for the article: Opsenica, I.; Selaković, M.; Tot, M.; Verbić, T.; Srbljanović, J.; Štajner, T.; Djaković, O. D.; Šolaja, B. A. New 4-Aminoquinolines as Moderate Inhibitors of P. Falciparum Malaria. J. Serb. Chem. Soc. 2021, 86 (2), 115–123. https://doi.org/10.2298/JSC201225005O. in Journal of the Serbian Chemical Society. 2021;86(2)..
Opsenica, Igor, Selaković, Milica, Tot, Mikloš, Verbić, Tatjana, Srbljanović, Jelena, Štajner, Tijana, Đurković-Đaković, Olgica, Šolaja, Bogdan A., "Supplementary data for the article: Opsenica, I.; Selaković, M.; Tot, M.; Verbić, T.; Srbljanović, J.; Štajner, T.; Djaković, O. D.; Šolaja, B. A. New 4-Aminoquinolines as Moderate Inhibitors of P. Falciparum Malaria. J. Serb. Chem. Soc. 2021, 86 (2), 115–123. https://doi.org/10.2298/JSC201225005O" in Journal of the Serbian Chemical Society, 86, no. 2 (2021).

Synthesis, physicochemical characterization, and TD–DFT calculations of monothiocarbohydrazone derivatives

Mrđan, Gorana S.; Vastag, Gyöngyi Gy.; Škorić, Dušan Đ.; Radanović, Mirjana M.; Verbić, Tatjana; Milčić, Miloš K.; Stojiljković, Ivana N.; Marković, Olivera S.; Matijević, Borko M.

(Springer Nature, 2021)

TY - JOUR
AU - Mrđan, Gorana S.
AU - Vastag, Gyöngyi Gy.
AU - Škorić, Dušan Đ.
AU - Radanović, Mirjana M.
AU - Verbić, Tatjana
AU - Milčić, Miloš K.
AU - Stojiljković, Ivana N.
AU - Marković, Olivera S.
AU - Matijević, Borko M.
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4453
AB - Derivatives of thiocarbohydrazone studied so far have shown great biological activity such as antioxidant, antimicrobial, and anticancer. Most of these compounds are bis-substituted derivatives, while monothiocarbohydrazones are much less investigated. Еighteen monothiocarbohydrazones were synthesized and subjected to physicochemical characterization in order to facilitate the examination of their potential biological activity and application in future studies. The structure of synthesized derivatives was confirmed with NMR and FT–IR spectroscopy, and with elemental analysis. For one of the compounds, single-crystal X-ray diffraction analysis was performed. Specific and non-specific molecular interactions were interpreted by LSER principles, using Catalan’s model. For additional information about the dominance and influence of the interactions presented, correlations with Hansen’s solubility parameters were calculated. Influence of the type and position of the substituent on absorption maxima was determined with LFER (linear free-energy relationship) principles, using Hammett’s equation. Acidity constants of the synthesized compounds were theoretically calculated and experimentally determined. Moreover, the excitation of a molecule by a photon of UV–Vis light was interpreted by time-dependent density functional theory (TD–DFT) calculations of UV absorption bands, and intramolecular charge transfer (ICT) was quantified by calculations of the charge transfer distances (DCT). © 2021, The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC part of Springer Nature.
PB - Springer Nature
T2 - Structural Chemistry
T2 - Structural Chemistry
T2 - Structural Chemistry
T1 - Synthesis, physicochemical characterization, and TD–DFT calculations of monothiocarbohydrazone derivatives
VL - 32
IS - 3
SP - 1231
EP - 1245
DO - 10.1007/s11224-020-01700-y
ER - 
@article{
author = "Mrđan, Gorana S. and Vastag, Gyöngyi Gy. and Škorić, Dušan Đ. and Radanović, Mirjana M. and Verbić, Tatjana and Milčić, Miloš K. and Stojiljković, Ivana N. and Marković, Olivera S. and Matijević, Borko M.",
year = "2021",
abstract = "Derivatives of thiocarbohydrazone studied so far have shown great biological activity such as antioxidant, antimicrobial, and anticancer. Most of these compounds are bis-substituted derivatives, while monothiocarbohydrazones are much less investigated. Еighteen monothiocarbohydrazones were synthesized and subjected to physicochemical characterization in order to facilitate the examination of their potential biological activity and application in future studies. The structure of synthesized derivatives was confirmed with NMR and FT–IR spectroscopy, and with elemental analysis. For one of the compounds, single-crystal X-ray diffraction analysis was performed. Specific and non-specific molecular interactions were interpreted by LSER principles, using Catalan’s model. For additional information about the dominance and influence of the interactions presented, correlations with Hansen’s solubility parameters were calculated. Influence of the type and position of the substituent on absorption maxima was determined with LFER (linear free-energy relationship) principles, using Hammett’s equation. Acidity constants of the synthesized compounds were theoretically calculated and experimentally determined. Moreover, the excitation of a molecule by a photon of UV–Vis light was interpreted by time-dependent density functional theory (TD–DFT) calculations of UV absorption bands, and intramolecular charge transfer (ICT) was quantified by calculations of the charge transfer distances (DCT). © 2021, The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC part of Springer Nature.",
publisher = "Springer Nature",
journal = "Structural Chemistry, Structural Chemistry, Structural Chemistry",
title = "Synthesis, physicochemical characterization, and TD–DFT calculations of monothiocarbohydrazone derivatives",
volume = "32",
number = "3",
pages = "1231-1245",
doi = "10.1007/s11224-020-01700-y"
}
Mrđan, G. S., Vastag, G. Gy., Škorić, D. Đ., Radanović, M. M., Verbić, T., Milčić, M. K., Stojiljković, I. N., Marković, O. S.,& Matijević, B. M.. (2021). Synthesis, physicochemical characterization, and TD–DFT calculations of monothiocarbohydrazone derivatives. in Structural Chemistry
Springer Nature., 32(3), 1231-1245.
https://doi.org/10.1007/s11224-020-01700-y
Mrđan GS, Vastag GG, Škorić DĐ, Radanović MM, Verbić T, Milčić MK, Stojiljković IN, Marković OS, Matijević BM. Synthesis, physicochemical characterization, and TD–DFT calculations of monothiocarbohydrazone derivatives. in Structural Chemistry. 2021;32(3):1231-1245.
doi:10.1007/s11224-020-01700-y .
Mrđan, Gorana S., Vastag, Gyöngyi Gy., Škorić, Dušan Đ., Radanović, Mirjana M., Verbić, Tatjana, Milčić, Miloš K., Stojiljković, Ivana N., Marković, Olivera S., Matijević, Borko M., "Synthesis, physicochemical characterization, and TD–DFT calculations of monothiocarbohydrazone derivatives" in Structural Chemistry, 32, no. 3 (2021):1231-1245,
https://doi.org/10.1007/s11224-020-01700-y . .

Supplementary data for the article: Mrđan, G. S.; Vastag, G. G.; Škorić, D. Đ.; Radanović, M. M.; Verbić, T. Ž.; Milčić, M. K.; Stojiljković, I. N.; Marković, O. S.; Matijević, B. M. Synthesis, Physicochemical Characterization, and TD–DFT Calculations of Monothiocarbohydrazone Derivatives. Structural Chemistry 2021, 32 (3), 1231–1245. https://doi.org/10.1007/s11224-020-01700-y.

Mrđan, Gorana S.; Vastag, Gyöngyi Gy.; Škorić, Dušan Đ.; Radanović, Mirjana M.; Verbić, Tatjana; Milčić, Miloš K.; Stojiljković, Ivana N.; Marković, Olivera S.; Matijević, Borko M.

(Springer Nature, 2021)

TY - DATA
AU - Mrđan, Gorana S.
AU - Vastag, Gyöngyi Gy.
AU - Škorić, Dušan Đ.
AU - Radanović, Mirjana M.
AU - Verbić, Tatjana
AU - Milčić, Miloš K.
AU - Stojiljković, Ivana N.
AU - Marković, Olivera S.
AU - Matijević, Borko M.
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4454
PB - Springer Nature
T2 - Structural Chemistry
T1 - Supplementary data for the article: Mrđan, G. S.; Vastag, G. G.; Škorić, D. Đ.; Radanović, M. M.; Verbić, T. Ž.; Milčić, M. K.; Stojiljković, I. N.; Marković, O. S.; Matijević, B. M. Synthesis, Physicochemical Characterization, and TD–DFT Calculations of Monothiocarbohydrazone Derivatives. Structural Chemistry 2021, 32 (3), 1231–1245. https://doi.org/10.1007/s11224-020-01700-y.
ER - 
@misc{
author = "Mrđan, Gorana S. and Vastag, Gyöngyi Gy. and Škorić, Dušan Đ. and Radanović, Mirjana M. and Verbić, Tatjana and Milčić, Miloš K. and Stojiljković, Ivana N. and Marković, Olivera S. and Matijević, Borko M.",
year = "2021",
publisher = "Springer Nature",
journal = "Structural Chemistry",
title = "Supplementary data for the article: Mrđan, G. S.; Vastag, G. G.; Škorić, D. Đ.; Radanović, M. M.; Verbić, T. Ž.; Milčić, M. K.; Stojiljković, I. N.; Marković, O. S.; Matijević, B. M. Synthesis, Physicochemical Characterization, and TD–DFT Calculations of Monothiocarbohydrazone Derivatives. Structural Chemistry 2021, 32 (3), 1231–1245. https://doi.org/10.1007/s11224-020-01700-y."
}
Mrđan, G. S., Vastag, G. Gy., Škorić, D. Đ., Radanović, M. M., Verbić, T., Milčić, M. K., Stojiljković, I. N., Marković, O. S.,& Matijević, B. M.. (2021). Supplementary data for the article: Mrđan, G. S.; Vastag, G. G.; Škorić, D. Đ.; Radanović, M. M.; Verbić, T. Ž.; Milčić, M. K.; Stojiljković, I. N.; Marković, O. S.; Matijević, B. M. Synthesis, Physicochemical Characterization, and TD–DFT Calculations of Monothiocarbohydrazone Derivatives. Structural Chemistry 2021, 32 (3), 1231–1245. https://doi.org/10.1007/s11224-020-01700-y.. in Structural Chemistry
Springer Nature..
Mrđan GS, Vastag GG, Škorić DĐ, Radanović MM, Verbić T, Milčić MK, Stojiljković IN, Marković OS, Matijević BM. Supplementary data for the article: Mrđan, G. S.; Vastag, G. G.; Škorić, D. Đ.; Radanović, M. M.; Verbić, T. Ž.; Milčić, M. K.; Stojiljković, I. N.; Marković, O. S.; Matijević, B. M. Synthesis, Physicochemical Characterization, and TD–DFT Calculations of Monothiocarbohydrazone Derivatives. Structural Chemistry 2021, 32 (3), 1231–1245. https://doi.org/10.1007/s11224-020-01700-y.. in Structural Chemistry. 2021;..
Mrđan, Gorana S., Vastag, Gyöngyi Gy., Škorić, Dušan Đ., Radanović, Mirjana M., Verbić, Tatjana, Milčić, Miloš K., Stojiljković, Ivana N., Marković, Olivera S., Matijević, Borko M., "Supplementary data for the article: Mrđan, G. S.; Vastag, G. G.; Škorić, D. Đ.; Radanović, M. M.; Verbić, T. Ž.; Milčić, M. K.; Stojiljković, I. N.; Marković, O. S.; Matijević, B. M. Synthesis, Physicochemical Characterization, and TD–DFT Calculations of Monothiocarbohydrazone Derivatives. Structural Chemistry 2021, 32 (3), 1231–1245. https://doi.org/10.1007/s11224-020-01700-y." in Structural Chemistry (2021).

Molekulski obeleženi polimeri za flufenazin

Radojičić, Đorđe

(2021)

TY - THES
AU - Radojičić, Đorđe
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4535
AB - Cilj ovog rada je sinteza molekulski obeleženog polimera (MOP-a) koji bi se efikasno koristio kao selektivni sorbent za postupke ekstrakcije čvrste faze kao i u sistemu za dostavu i otpuštanje flufenazina, leka iz grupe antipsihotika. I pored toga što se molekulskim obeležavanjem mogu dobiti materijali velikog afiniteta i selektivnosti za određene analite, postoji niz ograničenja za primenu tih materijala u praksi.
T1 - Molekulski obeleženi polimeri za flufenazin
SP - 1
EP - 68
ER - 
@mastersthesis{
author = "Radojičić, Đorđe",
year = "2021",
abstract = "Cilj ovog rada je sinteza molekulski obeleženog polimera (MOP-a) koji bi se efikasno koristio kao selektivni sorbent za postupke ekstrakcije čvrste faze kao i u sistemu za dostavu i otpuštanje flufenazina, leka iz grupe antipsihotika. I pored toga što se molekulskim obeležavanjem mogu dobiti materijali velikog afiniteta i selektivnosti za određene analite, postoji niz ograničenja za primenu tih materijala u praksi.",
title = "Molekulski obeleženi polimeri za flufenazin",
pages = "1-68"
}
Radojičić, Đ.. (2021). Molekulski obeleženi polimeri za flufenazin. , 1-68.
Radojičić Đ. Molekulski obeleženi polimeri za flufenazin. 2021;:1-68..
Radojičić, Đorđe, "Molekulski obeleženi polimeri za flufenazin" (2021):1-68.

Sinteza fluorescentnih derivata estrona i estradiola za primenu u FPIA

Đurđević, Mladen

(2021)

TY - THES
AU - Đurđević, Mladen
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4536
AB - Sinteza fluorescentnih derivata estradiola i estrona je urađena na 8 načina. Dobijeni derivati
su karakterisani ispitivanjem interakcija sa antitelima za estrogene uz praćenje
fluorescentnom polarizacijom. Estrogeni su grupa ženskih polnih hormona veoma bitnih za
praćenje fizioloških stanja kod jedinki ovog pola. Pored toga ova grupa hormona je od
interesa kada je u pitanju detekcija oplodnje i praćenje toka trudnoće. Fluorescentna
polarizacija kao veoma osetljiva, jednostavna, nedestruktivna, jeftinametoda je veoma
pogodna za veliki broj analiza koje je neophodno obaviti u kratkom roku (npr. kod praćenja
oplodnje na velikim farmama životinja). Takođe pogodnost ovog načina analize je i jeftin
material i hemikalije koje su neophodne za sintezu fluorescentnih derivate od interesa. Način
izvođenja analiza i i kompleti neophodnih reagenasa i opreme su prilagođeni i terenskoj
upotrebi. Pored toga, lako rukovanje uređajem i jednostavnost izvođenja analize
omogućavaju licima koja nisu eksperti u ovoj oblasti da sama izvode analize.
T1 - Sinteza fluorescentnih derivata estrona i estradiola za primenu u FPIA
SP - 1
EP - 67
ER - 
@mastersthesis{
author = "Đurđević, Mladen",
year = "2021",
abstract = "Sinteza fluorescentnih derivata estradiola i estrona je urađena na 8 načina. Dobijeni derivati
su karakterisani ispitivanjem interakcija sa antitelima za estrogene uz praćenje
fluorescentnom polarizacijom. Estrogeni su grupa ženskih polnih hormona veoma bitnih za
praćenje fizioloških stanja kod jedinki ovog pola. Pored toga ova grupa hormona je od
interesa kada je u pitanju detekcija oplodnje i praćenje toka trudnoće. Fluorescentna
polarizacija kao veoma osetljiva, jednostavna, nedestruktivna, jeftinametoda je veoma
pogodna za veliki broj analiza koje je neophodno obaviti u kratkom roku (npr. kod praćenja
oplodnje na velikim farmama životinja). Takođe pogodnost ovog načina analize je i jeftin
material i hemikalije koje su neophodne za sintezu fluorescentnih derivate od interesa. Način
izvođenja analiza i i kompleti neophodnih reagenasa i opreme su prilagođeni i terenskoj
upotrebi. Pored toga, lako rukovanje uređajem i jednostavnost izvođenja analize
omogućavaju licima koja nisu eksperti u ovoj oblasti da sama izvode analize.",
title = "Sinteza fluorescentnih derivata estrona i estradiola za primenu u FPIA",
pages = "1-67"
}
Đurđević, M.. (2021). Sinteza fluorescentnih derivata estrona i estradiola za primenu u FPIA. , 1-67.
Đurđević M. Sinteza fluorescentnih derivata estrona i estradiola za primenu u FPIA. 2021;:1-67..
Đurđević, Mladen, "Sinteza fluorescentnih derivata estrona i estradiola za primenu u FPIA" (2021):1-67.

Proučavanje pH-zavisne rastvorljivosti nortriptilin-hidrohlorida primenom pH-Ramp shake-flask metode

Marjanović, Nemanja Ž.

(2021)

TY - THES
AU - Marjanović, Nemanja Ž.
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4572
AB - Rastvorljivost se izražava kao koncentracija supstance u određenoj zapremini rastvarača na određenoj temperaturi i predstavlja važan fizičko-hemijski parametar u ranoj fazi dizajna i razvoja lekova. Nortriptilin-hidrohlorid spada u grupu tricikličnih antidepresiva koji se koriste u lečenju depresije. pH-Zavisna rastvorljivost nortriptilin-hidrohlorida proučavana je primenom pH-Ramp shake-flask metode. Određivanje rastvorljivosti je od velikog značaja, budući da je u digestivnom traktu zastupljen širok opseg pH vrednosti (od jako kisele sredine u želucu do slabo bazne u crevima), pa samim tim visoka rastvorljivost jonizovanog (kiselog ili baznog) oblika supstance omogućava bolju apsorpciju iz digestivnog trakta u krvotok i veću biodostupnost na mestu dejstva. Primenom softverskog paketa pDISOL-X (in-ADME Research, New York, USA) određene su ravnoteže u heterogenom sistemu koji čini nortriptilin-hidrohlorid i fosfatni pufer.
T1 - Proučavanje pH-zavisne rastvorljivosti nortriptilin-hidrohlorida primenom pH-Ramp shake-flask metode
SP - 1
EP - 50
ER - 
@misc{
author = "Marjanović, Nemanja Ž.",
year = "2021",
abstract = "Rastvorljivost se izražava kao koncentracija supstance u određenoj zapremini rastvarača na određenoj temperaturi i predstavlja važan fizičko-hemijski parametar u ranoj fazi dizajna i razvoja lekova. Nortriptilin-hidrohlorid spada u grupu tricikličnih antidepresiva koji se koriste u lečenju depresije. pH-Zavisna rastvorljivost nortriptilin-hidrohlorida proučavana je primenom pH-Ramp shake-flask metode. Određivanje rastvorljivosti je od velikog značaja, budući da je u digestivnom traktu zastupljen širok opseg pH vrednosti (od jako kisele sredine u želucu do slabo bazne u crevima), pa samim tim visoka rastvorljivost jonizovanog (kiselog ili baznog) oblika supstance omogućava bolju apsorpciju iz digestivnog trakta u krvotok i veću biodostupnost na mestu dejstva. Primenom softverskog paketa pDISOL-X (in-ADME Research, New York, USA) određene su ravnoteže u heterogenom sistemu koji čini nortriptilin-hidrohlorid i fosfatni pufer.",
title = "Proučavanje pH-zavisne rastvorljivosti nortriptilin-hidrohlorida primenom pH-Ramp shake-flask metode",
pages = "1-50"
}
Marjanović, N. Ž.. (2021). Proučavanje pH-zavisne rastvorljivosti nortriptilin-hidrohlorida primenom pH-Ramp shake-flask metode. , 1-50.
Marjanović NŽ. Proučavanje pH-zavisne rastvorljivosti nortriptilin-hidrohlorida primenom pH-Ramp shake-flask metode. 2021;:1-50..
Marjanović, Nemanja Ž., "Proučavanje pH-zavisne rastvorljivosti nortriptilin-hidrohlorida primenom pH-Ramp shake-flask metode" (2021):1-50.

Proučavanje ravnoteža u heterogenim sistemima imipramin i amitriptilin-hidrohlorida

Gajić, Brankica

(2021)

TY - THES
AU - Gajić, Brankica
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4573
AB - Imipramin-hidrohlorid (ImiHCl) i amitriptilin-hidrohlorid (AmiHCl) su površinski aktivni, u vodenoj sredini slabo rastvorni lekovi iz grupe tricikličnih antidepresiva, koji mogu formirati submicelarne agregate u slabo kiseloj sredini. Zbog prisustva bočnog lanca alkilamina ovi molekuli se ponašaju nalik surfaktantima. Ukoliko je koncentracija supstance u rastvoru iznad određene koncentracije može doći do formiranja agregata (tzv. micela). Ta granična koncentracija iznad koje dolazi do formiranja micela naziva se kritična micelarna koncentracija (kmk). U ovom završnom radu korišćene su konduktometrijske titracije za određivanje kmk ImiHCl i AmiHCl. Specifična provodljivost, merena je na konstantnoj temperaturi od 25±1 °C, u rastvorima NaH2PO4 i NaCl. Takođe, određena je rastvorljivost ImiHCl i AmiHCl u rastvorima sa i bez pufera, u prisustvu fiziološki relevantne koncentracije hlorida, primenom pH-Ramp Shake-Flask metode. Rastvorljivost je određena titracijama polazeći od bazne ka kiseloj sredini, i obrnuto. pH Vrednost je podešena korišćenjem HCl, H3PO4 i/ili NaOH u zasićenim rastvorima fosfatnog pufera. Nakon uspostavljanja stabilnog ravnotežnog stanja (nakon mešanja od 6 h i 18 h sedimentacije), centrifugiranje je korišćeno za odvajanje faza. Koncentracija imipramina i amitriptilina je izmerena pomoću HPLC sa UV/VIS detekcijom.
T1 - Proučavanje ravnoteža u heterogenim sistemima imipramin i amitriptilin-hidrohlorida
SP - 3
EP - 47
ER - 
@mastersthesis{
author = "Gajić, Brankica",
year = "2021",
abstract = "Imipramin-hidrohlorid (ImiHCl) i amitriptilin-hidrohlorid (AmiHCl) su površinski aktivni, u vodenoj sredini slabo rastvorni lekovi iz grupe tricikličnih antidepresiva, koji mogu formirati submicelarne agregate u slabo kiseloj sredini. Zbog prisustva bočnog lanca alkilamina ovi molekuli se ponašaju nalik surfaktantima. Ukoliko je koncentracija supstance u rastvoru iznad određene koncentracije može doći do formiranja agregata (tzv. micela). Ta granična koncentracija iznad koje dolazi do formiranja micela naziva se kritična micelarna koncentracija (kmk). U ovom završnom radu korišćene su konduktometrijske titracije za određivanje kmk ImiHCl i AmiHCl. Specifična provodljivost, merena je na konstantnoj temperaturi od 25±1 °C, u rastvorima NaH2PO4 i NaCl. Takođe, određena je rastvorljivost ImiHCl i AmiHCl u rastvorima sa i bez pufera, u prisustvu fiziološki relevantne koncentracije hlorida, primenom pH-Ramp Shake-Flask metode. Rastvorljivost je određena titracijama polazeći od bazne ka kiseloj sredini, i obrnuto. pH Vrednost je podešena korišćenjem HCl, H3PO4 i/ili NaOH u zasićenim rastvorima fosfatnog pufera. Nakon uspostavljanja stabilnog ravnotežnog stanja (nakon mešanja od 6 h i 18 h sedimentacije), centrifugiranje je korišćeno za odvajanje faza. Koncentracija imipramina i amitriptilina je izmerena pomoću HPLC sa UV/VIS detekcijom.",
title = "Proučavanje ravnoteža u heterogenim sistemima imipramin i amitriptilin-hidrohlorida",
pages = "3-47"
}
Gajić, B.. (2021). Proučavanje ravnoteža u heterogenim sistemima imipramin i amitriptilin-hidrohlorida. , 3-47.
Gajić B. Proučavanje ravnoteža u heterogenim sistemima imipramin i amitriptilin-hidrohlorida. 2021;:3-47..
Gajić, Brankica, "Proučavanje ravnoteža u heterogenim sistemima imipramin i amitriptilin-hidrohlorida" (2021):3-47.

Molekulski obeleženi polimeri za teofilin i donepezil

Marušić, Uroš

(2021)

TY - THES
AU - Marušić, Uroš
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4574
AB - Pripremljeni su molekulski obeleženi polimeri na bazi β-ciklodekstrina kod kojih je teofilin služio kao templat, primenom dva sintetička puta. Jedan je podrazumevao upotrebu β ciklodekstrina kao monomera pri čemu je dobijen monolitni polimer, dok je kod drugog korišćen monomer nastao modifikacijom β-ciklodekstrina metakrilnom kiselinom i nastali polimer je bio u obliku sitnih čestica. Pripremljeni su i polimeri obeleženi donepezilom, upotrebom metakrilne kiseline kao funkcionalnog monomera i divinilbenzena i etilenglikol-dimetakrilata kao umreživača. Prepolimerizaciona smeša je ispitana konduktometrijski. Dobijeni polimeri su okarakterisani pomoću FTIR spektroskopije, skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM) i adsorpcionih izotermi. Na osnovu ponovnog vezivanja templata za dobijene obeležene i neobeležene polimere, utvrđeno je da je obeležavanje uspešno izvedeno. Jedan od obeleženih polimera je odabran na osnovu prethodnih analiza i testiran u uslovima sličnim fiziološkim kako bi se dobile informacije koliko dugo i koje količine aktivnih farmaceutskih supstanci (templata/donepezila) otpušta.
T1 - Molekulski obeleženi polimeri za teofilin i donepezil
SP - 1
EP - 54
ER - 
@mastersthesis{
author = "Marušić, Uroš",
year = "2021",
abstract = "Pripremljeni su molekulski obeleženi polimeri na bazi β-ciklodekstrina kod kojih je teofilin služio kao templat, primenom dva sintetička puta. Jedan je podrazumevao upotrebu β ciklodekstrina kao monomera pri čemu je dobijen monolitni polimer, dok je kod drugog korišćen monomer nastao modifikacijom β-ciklodekstrina metakrilnom kiselinom i nastali polimer je bio u obliku sitnih čestica. Pripremljeni su i polimeri obeleženi donepezilom, upotrebom metakrilne kiseline kao funkcionalnog monomera i divinilbenzena i etilenglikol-dimetakrilata kao umreživača. Prepolimerizaciona smeša je ispitana konduktometrijski. Dobijeni polimeri su okarakterisani pomoću FTIR spektroskopije, skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM) i adsorpcionih izotermi. Na osnovu ponovnog vezivanja templata za dobijene obeležene i neobeležene polimere, utvrđeno je da je obeležavanje uspešno izvedeno. Jedan od obeleženih polimera je odabran na osnovu prethodnih analiza i testiran u uslovima sličnim fiziološkim kako bi se dobile informacije koliko dugo i koje količine aktivnih farmaceutskih supstanci (templata/donepezila) otpušta.",
title = "Molekulski obeleženi polimeri za teofilin i donepezil",
pages = "1-54"
}
Marušić, U.. (2021). Molekulski obeleženi polimeri za teofilin i donepezil. , 1-54.
Marušić U. Molekulski obeleženi polimeri za teofilin i donepezil. 2021;:1-54..
Marušić, Uroš, "Molekulski obeleženi polimeri za teofilin i donepezil" (2021):1-54.

Ispitivanje vezivanja indapamida, olanzapina i atorvastatina za serum albumin

Ružić, Damjan

(2021)

TY - THES
AU - Ružić, Damjan
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4575
AB - Ispitivane su interakcije poznatih lekova (indapamid, olanzapin i atorvastatin) sa strukturnim analozima serum albumina korišćenjem fluorescentne spektroskopije, UV/Vis spektrofotometrije i ravnotežne dijalize. Pokazane su razlike u vezivanjima ove tri supstance: indapamid se ne vezuje za serum albumin, a olanzapin i atorvastatin se vezuju ali sa razlikama u vezivnim mestima. Ove razlike u vezivanju se pripisuju strukturnim razlikama supstanci jer indapamid ima sulfonamidnu grupu, olanzapin tiofensko, a atorvastatin pirolno jezgro. Promene u fluorescenciji serum albumina praćene su na tri temperature (20, 25 i 37 °C) i analizirane su Stern-Volmerovom jednačinom koja je pokazala statički mehanizam vezivanja. Ravnotežnom dijalizom su potvrđene konstante vezivanja olanzapina i atorvastatina za serum albumin.
T1 - Ispitivanje vezivanja indapamida, olanzapina i atorvastatina za serum albumin
SP - 1
EP - 65
ER - 
@mastersthesis{
author = "Ružić, Damjan",
year = "2021",
abstract = "Ispitivane su interakcije poznatih lekova (indapamid, olanzapin i atorvastatin) sa strukturnim analozima serum albumina korišćenjem fluorescentne spektroskopije, UV/Vis spektrofotometrije i ravnotežne dijalize. Pokazane su razlike u vezivanjima ove tri supstance: indapamid se ne vezuje za serum albumin, a olanzapin i atorvastatin se vezuju ali sa razlikama u vezivnim mestima. Ove razlike u vezivanju se pripisuju strukturnim razlikama supstanci jer indapamid ima sulfonamidnu grupu, olanzapin tiofensko, a atorvastatin pirolno jezgro. Promene u fluorescenciji serum albumina praćene su na tri temperature (20, 25 i 37 °C) i analizirane su Stern-Volmerovom jednačinom koja je pokazala statički mehanizam vezivanja. Ravnotežnom dijalizom su potvrđene konstante vezivanja olanzapina i atorvastatina za serum albumin.",
title = "Ispitivanje vezivanja indapamida, olanzapina i atorvastatina za serum albumin",
pages = "1-65"
}
Ružić, D.. (2021). Ispitivanje vezivanja indapamida, olanzapina i atorvastatina za serum albumin. , 1-65.
Ružić D. Ispitivanje vezivanja indapamida, olanzapina i atorvastatina za serum albumin. 2021;:1-65..
Ružić, Damjan, "Ispitivanje vezivanja indapamida, olanzapina i atorvastatina za serum albumin" (2021):1-65.

Supplementary data for the article: Nikkhah, A.; Van Haute, S.; Jovanović, V.; Jung, H.; Dewulf, J.; Ćirković-Veličković, T.; Ghnimi, S. Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. https://doi.org/10.1038/S41598-021-93284-8).

Jovanović, Vesna; Jung, Heejung; Dewulf, Jo; Ćirković-Veličković, Tanja; Ghnimi, Sami

(Springer Nature, 2021)

TY - DATA
AU - Jovanović, Vesna
AU - Jung, Heejung
AU - Dewulf, Jo
AU - Ćirković-Veličković, Tanja
AU - Ghnimi, Sami
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4587
PB - Springer Nature
T2 - Scientific Reports
T1 - Supplementary data for the article: Nikkhah, A.; Van Haute, S.; Jovanović, V.; Jung, H.; Dewulf, J.; Ćirković-Veličković, T.; Ghnimi, S. Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. https://doi.org/10.1038/S41598-021-93284-8).
ER - 
@misc{
author = "Jovanović, Vesna and Jung, Heejung and Dewulf, Jo and Ćirković-Veličković, Tanja and Ghnimi, Sami",
year = "2021",
publisher = "Springer Nature",
journal = "Scientific Reports",
title = "Supplementary data for the article: Nikkhah, A.; Van Haute, S.; Jovanović, V.; Jung, H.; Dewulf, J.; Ćirković-Veličković, T.; Ghnimi, S. Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. https://doi.org/10.1038/S41598-021-93284-8)."
}
Jovanović, V., Jung, H., Dewulf, J., Ćirković-Veličković, T.,& Ghnimi, S.. (2021). Supplementary data for the article: Nikkhah, A.; Van Haute, S.; Jovanović, V.; Jung, H.; Dewulf, J.; Ćirković-Veličković, T.; Ghnimi, S. Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. https://doi.org/10.1038/S41598-021-93284-8).. in Scientific Reports
Springer Nature..
Jovanović V, Jung H, Dewulf J, Ćirković-Veličković T, Ghnimi S. Supplementary data for the article: Nikkhah, A.; Van Haute, S.; Jovanović, V.; Jung, H.; Dewulf, J.; Ćirković-Veličković, T.; Ghnimi, S. Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. https://doi.org/10.1038/S41598-021-93284-8).. in Scientific Reports. 2021;..
Jovanović, Vesna, Jung, Heejung, Dewulf, Jo, Ćirković-Veličković, Tanja, Ghnimi, Sami, "Supplementary data for the article: Nikkhah, A.; Van Haute, S.; Jovanović, V.; Jung, H.; Dewulf, J.; Ćirković-Veličković, T.; Ghnimi, S. Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. https://doi.org/10.1038/S41598-021-93284-8)." in Scientific Reports (2021).

Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-93284-8)

Nikkhah, Amin; Van Haute, Sam; Jovanović, Vesna; Jung, Heejung; Dewulf, Jo; Ćirković-Veličković, Tanja; Ghnimi, Sami

(Springer Nature, 2021)

TY - JOUR
AU - Nikkhah, Amin
AU - Van Haute, Sam
AU - Jovanović, Vesna
AU - Jung, Heejung
AU - Dewulf, Jo
AU - Ćirković-Veličković, Tanja
AU - Ghnimi, Sami
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4586
AB - In the original version of this Article, Sam Van Haute and Sami Ghnimi were omitted as corresponding authors.
Correspondence and requests for materials should also be addressed to sam.vanhaute@ghent.ac.kr and sghnimi@
isara.fr.
The original Article has been corrected.
PB - Springer Nature
T2 - Scientific Reports
T1 - Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-93284-8)
VL - 11
IS - 1
SP - 14030
DO - 10.1038/s41598-021-93284-8
ER - 
@article{
author = "Nikkhah, Amin and Van Haute, Sam and Jovanović, Vesna and Jung, Heejung and Dewulf, Jo and Ćirković-Veličković, Tanja and Ghnimi, Sami",
year = "2021",
abstract = "In the original version of this Article, Sam Van Haute and Sami Ghnimi were omitted as corresponding authors.
Correspondence and requests for materials should also be addressed to sam.vanhaute@ghent.ac.kr and sghnimi@
isara.fr.
The original Article has been corrected.",
publisher = "Springer Nature",
journal = "Scientific Reports",
title = "Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-93284-8)",
volume = "11",
number = "1",
pages = "14030",
doi = "10.1038/s41598-021-93284-8"
}
Nikkhah, A., Van Haute, S., Jovanović, V., Jung, H., Dewulf, J., Ćirković-Veličković, T.,& Ghnimi, S.. (2021). Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-93284-8). in Scientific Reports
Springer Nature., 11(1), 14030.
https://doi.org/10.1038/s41598-021-93284-8
Nikkhah A, Van Haute S, Jovanović V, Jung H, Dewulf J, Ćirković-Veličković T, Ghnimi S. Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-93284-8). in Scientific Reports. 2021;11(1):14030.
doi:10.1038/s41598-021-93284-8 .
Nikkhah, Amin, Van Haute, Sam, Jovanović, Vesna, Jung, Heejung, Dewulf, Jo, Ćirković-Veličković, Tanja, Ghnimi, Sami, "Correction to: Life Cycle Assessment of Edible Insects (Protaetia Brevitarsis Seulensis Larvae) as a Future Protein and Fat Source (Sci Rep 2021, 11 (1), 14030. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-93284-8)" in Scientific Reports, 11, no. 1 (2021):14030,
https://doi.org/10.1038/s41598-021-93284-8 . .
3

Karakterizacija vezivanja ovalbumina za tri tipa mikroplastike primenom Langmirove adsorpcione izoterme

Mutić, Tamara

(2021)

TY - THES
AU - Mutić, Tamara
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4585
AB - Plastične čestice sa prečnikom manjim od nekoliko 1mm predstavljaju ozbiljan problem za životnu sredinu, sa štetnim uticajem na sve žive organizme. Iako je štetnost ovih čestica dokazana, do sada nisu u potpunosti ispitani i poznati uticaji mikroplastike na vezivanje različitih supstanci kao što su proteini, teški metali, PAHovi, kao i ostale zagađujuće supstance.
Cilj ovog završnog rada je bio ispitivanje prirode interakcije mikroplastike sa proteinima odnosno sa ovalbuminom i ispitivanje uticaja različitih parametara na intenzitet vezivanja.
T1 - Karakterizacija vezivanja ovalbumina za tri tipa mikroplastike primenom Langmirove adsorpcione izoterme
SP - 1
EP - 45
ER - 
@misc{
author = "Mutić, Tamara",
year = "2021",
abstract = "Plastične čestice sa prečnikom manjim od nekoliko 1mm predstavljaju ozbiljan problem za životnu sredinu, sa štetnim uticajem na sve žive organizme. Iako je štetnost ovih čestica dokazana, do sada nisu u potpunosti ispitani i poznati uticaji mikroplastike na vezivanje različitih supstanci kao što su proteini, teški metali, PAHovi, kao i ostale zagađujuće supstance.
Cilj ovog završnog rada je bio ispitivanje prirode interakcije mikroplastike sa proteinima odnosno sa ovalbuminom i ispitivanje uticaja različitih parametara na intenzitet vezivanja.",
title = "Karakterizacija vezivanja ovalbumina za tri tipa mikroplastike primenom Langmirove adsorpcione izoterme",
pages = "1-45"
}
Mutić, T.. (2021). Karakterizacija vezivanja ovalbumina za tri tipa mikroplastike primenom Langmirove adsorpcione izoterme. , 1-45.
Mutić T. Karakterizacija vezivanja ovalbumina za tri tipa mikroplastike primenom Langmirove adsorpcione izoterme. 2021;:1-45..
Mutić, Tamara, "Karakterizacija vezivanja ovalbumina za tri tipa mikroplastike primenom Langmirove adsorpcione izoterme" (2021):1-45.

Life cycle assessment of edible insects (Protaetia brevitarsis seulensis larvae) as a future protein and fat source

Nikkhah, Amin; Van Haute, Sam; Jovanović, Vesna; Jung, Heejung; Dewulf, Jo; Ćirković-Veličković, Tanja; Ghnimi, Sami

(Springer Nature, 2021)

TY - JOUR
AU - Nikkhah, Amin
AU - Van Haute, Sam
AU - Jovanović, Vesna
AU - Jung, Heejung
AU - Dewulf, Jo
AU - Ćirković-Veličković, Tanja
AU - Ghnimi, Sami
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4584
AB - Because it is important to develop new sustainable sources of edible protein, insects have been recommended as a new protein source. This study applied Life Cycle Assessment (LCA) to investigate the environmental impact of small-scale edible insect production unit in South Korea. IMPACT 2002 + was applied as the baseline impact assessment (IA) methodology. The CML-IA baseline, EDIP 2003, EDP 2013, ILCD 2011 Midpoint, and ReCiPe midpoint IA methodologies were also used for LCIA methodology sensitivity analysis. The protein, fat contents, and fatty acid profile of the investigated insect (Protaetia brevitarsis seulensis larvae) were analyzed to determine its potential food application. The results revealed that the studied edible insect production system has beneficial environmental effects on various impact categories (ICs), i.e., land occupation, mineral extraction, aquatic and terrestrial ecotoxicity, due to utilization of bio-waste to feed insects. This food production system can mitigate the negative environmental effects of those ICs, but has negative environmental impact on some other ICs such as global warming potential. By managing the consumption of various inputs, edible insects can become an environmentally efficient food production system for human nutrition.
PB - Springer Nature
T2 - Scientific Reports
T1 - Life cycle assessment of edible insects (Protaetia brevitarsis seulensis larvae) as a future protein and fat source
VL - 11
IS - 1
SP - 14030
DO - 10.1038/s41598-021-93284-8
ER - 
@article{
author = "Nikkhah, Amin and Van Haute, Sam and Jovanović, Vesna and Jung, Heejung and Dewulf, Jo and Ćirković-Veličković, Tanja and Ghnimi, Sami",
year = "2021",
abstract = "Because it is important to develop new sustainable sources of edible protein, insects have been recommended as a new protein source. This study applied Life Cycle Assessment (LCA) to investigate the environmental impact of small-scale edible insect production unit in South Korea. IMPACT 2002 + was applied as the baseline impact assessment (IA) methodology. The CML-IA baseline, EDIP 2003, EDP 2013, ILCD 2011 Midpoint, and ReCiPe midpoint IA methodologies were also used for LCIA methodology sensitivity analysis. The protein, fat contents, and fatty acid profile of the investigated insect (Protaetia brevitarsis seulensis larvae) were analyzed to determine its potential food application. The results revealed that the studied edible insect production system has beneficial environmental effects on various impact categories (ICs), i.e., land occupation, mineral extraction, aquatic and terrestrial ecotoxicity, due to utilization of bio-waste to feed insects. This food production system can mitigate the negative environmental effects of those ICs, but has negative environmental impact on some other ICs such as global warming potential. By managing the consumption of various inputs, edible insects can become an environmentally efficient food production system for human nutrition.",
publisher = "Springer Nature",
journal = "Scientific Reports",
title = "Life cycle assessment of edible insects (Protaetia brevitarsis seulensis larvae) as a future protein and fat source",
volume = "11",
number = "1",
pages = "14030",
doi = "10.1038/s41598-021-93284-8"
}
Nikkhah, A., Van Haute, S., Jovanović, V., Jung, H., Dewulf, J., Ćirković-Veličković, T.,& Ghnimi, S.. (2021). Life cycle assessment of edible insects (Protaetia brevitarsis seulensis larvae) as a future protein and fat source. in Scientific Reports
Springer Nature., 11(1), 14030.
https://doi.org/10.1038/s41598-021-93284-8
Nikkhah A, Van Haute S, Jovanović V, Jung H, Dewulf J, Ćirković-Veličković T, Ghnimi S. Life cycle assessment of edible insects (Protaetia brevitarsis seulensis larvae) as a future protein and fat source. in Scientific Reports. 2021;11(1):14030.
doi:10.1038/s41598-021-93284-8 .
Nikkhah, Amin, Van Haute, Sam, Jovanović, Vesna, Jung, Heejung, Dewulf, Jo, Ćirković-Veličković, Tanja, Ghnimi, Sami, "Life cycle assessment of edible insects (Protaetia brevitarsis seulensis larvae) as a future protein and fat source" in Scientific Reports, 11, no. 1 (2021):14030,
https://doi.org/10.1038/s41598-021-93284-8 . .
3

Ispitivanje antimikrobne aktivnosti etarskih ulja mediteranskog bilja nakon tretmana ozonom

Cvetanović, Milica

(2021)

TY - THES
AU - Cvetanović, Milica
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4583
AB - Etarska ulja predstavljaju prirodne komponente aromatičnih biljaka. Zahvaljujući lako isparljivim jedinjenjima koja ulaze u njihov sastav, ona doprinose specifičnom mirisu i ukusu kod ove vrste biljaka. Glavna uloga ulja je ipak u odbrani bilja od raznih štetočina. Većina od njih poseduje terapeutska svojstva, a mnoga i antimikrobno dejstvo. Izoluju se na razne načine, ali najčešće je to postupak destilacije vodenom parom.
Cilj ovog rada je da se testira antimikrobna aktivnost 10 različitih vrsta etarskih ulja (Nane, Bosiljka, Žalfije, Lavande, Morača, Miloduha, Mirodjije, Smilja, Anisa i Divljeg origana) na 5 sojeva mikroorganizama: E. coli, B. subtilis, C. albicans, S. cerevisiae i A. niger. U drugom delu rada, ponovljen je test antimikrobne aktivnosti na spomenute sojeve mikroorganizama, ali prethodno su ulja tretirana ozonom. Rezultati su pokazali da je na neka ulja ozon imao stimulativno dejstvo i da je njihova aktivnost samim tim dosta poboljšana na inhibiciju rasta mikroorganizama.
T1 - Ispitivanje antimikrobne aktivnosti etarskih ulja mediteranskog bilja nakon tretmana ozonom
SP - 1
EP - 43
ER - 
@misc{
author = "Cvetanović, Milica",
year = "2021",
abstract = "Etarska ulja predstavljaju prirodne komponente aromatičnih biljaka. Zahvaljujući lako isparljivim jedinjenjima koja ulaze u njihov sastav, ona doprinose specifičnom mirisu i ukusu kod ove vrste biljaka. Glavna uloga ulja je ipak u odbrani bilja od raznih štetočina. Većina od njih poseduje terapeutska svojstva, a mnoga i antimikrobno dejstvo. Izoluju se na razne načine, ali najčešće je to postupak destilacije vodenom parom.
Cilj ovog rada je da se testira antimikrobna aktivnost 10 različitih vrsta etarskih ulja (Nane, Bosiljka, Žalfije, Lavande, Morača, Miloduha, Mirodjije, Smilja, Anisa i Divljeg origana) na 5 sojeva mikroorganizama: E. coli, B. subtilis, C. albicans, S. cerevisiae i A. niger. U drugom delu rada, ponovljen je test antimikrobne aktivnosti na spomenute sojeve mikroorganizama, ali prethodno su ulja tretirana ozonom. Rezultati su pokazali da je na neka ulja ozon imao stimulativno dejstvo i da je njihova aktivnost samim tim dosta poboljšana na inhibiciju rasta mikroorganizama.",
title = "Ispitivanje antimikrobne aktivnosti etarskih ulja mediteranskog bilja nakon tretmana ozonom",
pages = "1-43"
}
Cvetanović, M.. (2021). Ispitivanje antimikrobne aktivnosti etarskih ulja mediteranskog bilja nakon tretmana ozonom. , 1-43.
Cvetanović M. Ispitivanje antimikrobne aktivnosti etarskih ulja mediteranskog bilja nakon tretmana ozonom. 2021;:1-43..
Cvetanović, Milica, "Ispitivanje antimikrobne aktivnosti etarskih ulja mediteranskog bilja nakon tretmana ozonom" (2021):1-43.

Supplementary data for the article: Milovanovic, J.; Gündüz, M. G.; Zerva, A.; Petkovic, M.; Beskoski, V.; Thomaidis, N. S.; Topakas, E.; Nikodinovic-Runic, J. Synthesis and Laccase-Mediated Oxidation of New Condensed 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Catalysts 2021, 11 (6), 727. https://doi.org/10.3390/catal11060727.

Milovanović, Jelena; Gündüz, Miyase Gözde; Zerva, Anastasia; Petković, Miloš; Beškoski, Vladimir; Thomaidis, Nikolaos S.; Topakas, Evangelos; Nikodinović-Runić, Jasmina

(MDPI, 2021)

TY - DATA
AU - Milovanović, Jelena
AU - Gündüz, Miyase Gözde
AU - Zerva, Anastasia
AU - Petković, Miloš
AU - Beškoski, Vladimir
AU - Thomaidis, Nikolaos S.
AU - Topakas, Evangelos
AU - Nikodinović-Runić, Jasmina
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4568
PB - MDPI
T2 - Catalysts
T1 - Supplementary data for the article: Milovanovic, J.; Gündüz, M. G.; Zerva, A.; Petkovic, M.; Beskoski, V.; Thomaidis, N. S.; Topakas, E.; Nikodinovic-Runic, J. Synthesis and Laccase-Mediated Oxidation of New Condensed 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Catalysts 2021, 11 (6), 727. https://doi.org/10.3390/catal11060727.
ER - 
@misc{
author = "Milovanović, Jelena and Gündüz, Miyase Gözde and Zerva, Anastasia and Petković, Miloš and Beškoski, Vladimir and Thomaidis, Nikolaos S. and Topakas, Evangelos and Nikodinović-Runić, Jasmina",
year = "2021",
publisher = "MDPI",
journal = "Catalysts",
title = "Supplementary data for the article: Milovanovic, J.; Gündüz, M. G.; Zerva, A.; Petkovic, M.; Beskoski, V.; Thomaidis, N. S.; Topakas, E.; Nikodinovic-Runic, J. Synthesis and Laccase-Mediated Oxidation of New Condensed 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Catalysts 2021, 11 (6), 727. https://doi.org/10.3390/catal11060727."
}
Milovanović, J., Gündüz, M. G., Zerva, A., Petković, M., Beškoski, V., Thomaidis, N. S., Topakas, E.,& Nikodinović-Runić, J.. (2021). Supplementary data for the article: Milovanovic, J.; Gündüz, M. G.; Zerva, A.; Petkovic, M.; Beskoski, V.; Thomaidis, N. S.; Topakas, E.; Nikodinovic-Runic, J. Synthesis and Laccase-Mediated Oxidation of New Condensed 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Catalysts 2021, 11 (6), 727. https://doi.org/10.3390/catal11060727.. in Catalysts
MDPI..
Milovanović J, Gündüz MG, Zerva A, Petković M, Beškoski V, Thomaidis NS, Topakas E, Nikodinović-Runić J. Supplementary data for the article: Milovanovic, J.; Gündüz, M. G.; Zerva, A.; Petkovic, M.; Beskoski, V.; Thomaidis, N. S.; Topakas, E.; Nikodinovic-Runic, J. Synthesis and Laccase-Mediated Oxidation of New Condensed 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Catalysts 2021, 11 (6), 727. https://doi.org/10.3390/catal11060727.. in Catalysts. 2021;..
Milovanović, Jelena, Gündüz, Miyase Gözde, Zerva, Anastasia, Petković, Miloš, Beškoski, Vladimir, Thomaidis, Nikolaos S., Topakas, Evangelos, Nikodinović-Runić, Jasmina, "Supplementary data for the article: Milovanovic, J.; Gündüz, M. G.; Zerva, A.; Petkovic, M.; Beskoski, V.; Thomaidis, N. S.; Topakas, E.; Nikodinovic-Runic, J. Synthesis and Laccase-Mediated Oxidation of New Condensed 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Catalysts 2021, 11 (6), 727. https://doi.org/10.3390/catal11060727." in Catalysts (2021).

Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2

Đukić, Teodora; Mladenović, Maja; Stanić-Vučinić, Dragana; Radosavljević, Jelena; Smiljanić, Katarina; Sabljić, Ljiljana; Dević, Marija; Ćujić, Danica; Vasović, Tamara; Simović, Ana; Radomirović, Mirjana Ž.; Ćirković-Veličković, Tanja

(Elsevier, 2021)

TY - JOUR
AU - Đukić, Teodora
AU - Mladenović, Maja
AU - Stanić-Vučinić, Dragana
AU - Radosavljević, Jelena
AU - Smiljanić, Katarina
AU - Sabljić, Ljiljana
AU - Dević, Marija
AU - Ćujić, Danica
AU - Vasović, Tamara
AU - Simović, Ana
AU - Radomirović, Mirjana Ž.
AU - Ćirković-Veličković, Tanja
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4330
AB - Serological testing is important method for diagnosis of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. Nucleocapsid (N) protein is the most abundant virus derived protein and strong immunogen. We aimed to find its efficient, low-cost production.

SARS-CoV-2 recombinant fragment of nucleocapsid protein (rfNP; 58–419 aa) was expressed in E. coli in soluble form, purified and characterized biochemically and immunologically.

Purified rfNP has secondary structure of full-length recombinant N protein, with high percentage of disordered structure (34.2%) and of β-sheet (40.7%). rfNP was tested in immunoblot using sera of COVID-19 convalescent patients. ELISA was optimized with sera of RT-PCR confirmed positive symptomatic patients and healthy individuals. IgG detection sensitivity was 96% (47/50) and specificity 97% (67/68), while IgM detection was slightly lower (94% and 96.5%, respectively).

Cost-effective approach for soluble recombinant N protein fragment production was developed, with reliable IgG and IgM antibodies detection of SARS-CoV-2 infection.
PB - Elsevier
T2 - Virology journal
T1 - Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2
VL - 557
SP - 15
EP - 22
DO - 10.1016/j.virol.2021.01.004
ER - 
@article{
author = "Đukić, Teodora and Mladenović, Maja and Stanić-Vučinić, Dragana and Radosavljević, Jelena and Smiljanić, Katarina and Sabljić, Ljiljana and Dević, Marija and Ćujić, Danica and Vasović, Tamara and Simović, Ana and Radomirović, Mirjana Ž. and Ćirković-Veličković, Tanja",
year = "2021",
abstract = "Serological testing is important method for diagnosis of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. Nucleocapsid (N) protein is the most abundant virus derived protein and strong immunogen. We aimed to find its efficient, low-cost production.

SARS-CoV-2 recombinant fragment of nucleocapsid protein (rfNP; 58–419 aa) was expressed in E. coli in soluble form, purified and characterized biochemically and immunologically.

Purified rfNP has secondary structure of full-length recombinant N protein, with high percentage of disordered structure (34.2%) and of β-sheet (40.7%). rfNP was tested in immunoblot using sera of COVID-19 convalescent patients. ELISA was optimized with sera of RT-PCR confirmed positive symptomatic patients and healthy individuals. IgG detection sensitivity was 96% (47/50) and specificity 97% (67/68), while IgM detection was slightly lower (94% and 96.5%, respectively).

Cost-effective approach for soluble recombinant N protein fragment production was developed, with reliable IgG and IgM antibodies detection of SARS-CoV-2 infection.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Virology journal",
title = "Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2",
volume = "557",
pages = "15-22",
doi = "10.1016/j.virol.2021.01.004"
}
Đukić, T., Mladenović, M., Stanić-Vučinić, D., Radosavljević, J., Smiljanić, K., Sabljić, L., Dević, M., Ćujić, D., Vasović, T., Simović, A., Radomirović, M. Ž.,& Ćirković-Veličković, T.. (2021). Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2. in Virology journal
Elsevier., 557, 15-22.
https://doi.org/10.1016/j.virol.2021.01.004
Đukić T, Mladenović M, Stanić-Vučinić D, Radosavljević J, Smiljanić K, Sabljić L, Dević M, Ćujić D, Vasović T, Simović A, Radomirović MŽ, Ćirković-Veličković T. Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2. in Virology journal. 2021;557:15-22.
doi:10.1016/j.virol.2021.01.004 .
Đukić, Teodora, Mladenović, Maja, Stanić-Vučinić, Dragana, Radosavljević, Jelena, Smiljanić, Katarina, Sabljić, Ljiljana, Dević, Marija, Ćujić, Danica, Vasović, Tamara, Simović, Ana, Radomirović, Mirjana Ž., Ćirković-Veličković, Tanja, "Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2" in Virology journal, 557 (2021):15-22,
https://doi.org/10.1016/j.virol.2021.01.004 . .
6
3
1

Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2

Đukić, Teodora; Mladenović, Maja; Stanić-Vučinić, Dragana; Radosavljević, Jelena; Smiljanić, Katarina; Sabljić, Ljiljana; Dević, Marija; Ćujić, Danica; Vasović, Tamara; Simović, Ana; Radomirović, Mirjana Ž.; Ćirković-Veličković, Tanja

(Elsevier, 2021)

TY - JOUR
AU - Đukić, Teodora
AU - Mladenović, Maja
AU - Stanić-Vučinić, Dragana
AU - Radosavljević, Jelena
AU - Smiljanić, Katarina
AU - Sabljić, Ljiljana
AU - Dević, Marija
AU - Ćujić, Danica
AU - Vasović, Tamara
AU - Simović, Ana
AU - Radomirović, Mirjana Ž.
AU - Ćirković-Veličković, Tanja
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4331
AB - Serological testing is important method for diagnosis of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. Nucleocapsid (N) protein is the most abundant virus derived protein and strong immunogen. We aimed to find its efficient, low-cost production.SARS-CoV-2 recombinant fragment of nucleocapsid protein (rfNP; 58–419 aa) was expressed in E. coli in soluble form, purified and characterized biochemically and immunologically.Purified rfNP has secondary structure of full-length recombinant N protein, with high percentage of disordered structure (34.2%) and of β-sheet (40.7%). rfNP was tested in immunoblot using sera of COVID-19 convalescent patients. ELISA was optimized with sera of RT-PCR confirmed positive symptomatic patients and healthy individuals. IgG detection sensitivity was 96% (47/50) and specificity 97% (67/68), while IgM detection was slightly lower (94% and 96.5%, respectively).Cost-effective approach for soluble recombinant N protein fragment production was developed, with reliable IgG and IgM antibodies detection of SARS-CoV-2 infection.
PB - Elsevier
T2 - Virology journal
T1 - Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2
VL - 557
SP - 15
EP - 22
DO - 10.1016/j.virol.2021.01.004
ER - 
@article{
author = "Đukić, Teodora and Mladenović, Maja and Stanić-Vučinić, Dragana and Radosavljević, Jelena and Smiljanić, Katarina and Sabljić, Ljiljana and Dević, Marija and Ćujić, Danica and Vasović, Tamara and Simović, Ana and Radomirović, Mirjana Ž. and Ćirković-Veličković, Tanja",
year = "2021",
abstract = "Serological testing is important method for diagnosis of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. Nucleocapsid (N) protein is the most abundant virus derived protein and strong immunogen. We aimed to find its efficient, low-cost production.SARS-CoV-2 recombinant fragment of nucleocapsid protein (rfNP; 58–419 aa) was expressed in E. coli in soluble form, purified and characterized biochemically and immunologically.Purified rfNP has secondary structure of full-length recombinant N protein, with high percentage of disordered structure (34.2%) and of β-sheet (40.7%). rfNP was tested in immunoblot using sera of COVID-19 convalescent patients. ELISA was optimized with sera of RT-PCR confirmed positive symptomatic patients and healthy individuals. IgG detection sensitivity was 96% (47/50) and specificity 97% (67/68), while IgM detection was slightly lower (94% and 96.5%, respectively).Cost-effective approach for soluble recombinant N protein fragment production was developed, with reliable IgG and IgM antibodies detection of SARS-CoV-2 infection.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Virology journal",
title = "Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2",
volume = "557",
pages = "15-22",
doi = "10.1016/j.virol.2021.01.004"
}
Đukić, T., Mladenović, M., Stanić-Vučinić, D., Radosavljević, J., Smiljanić, K., Sabljić, L., Dević, M., Ćujić, D., Vasović, T., Simović, A., Radomirović, M. Ž.,& Ćirković-Veličković, T.. (2021). Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2. in Virology journal
Elsevier., 557, 15-22.
https://doi.org/10.1016/j.virol.2021.01.004
Đukić T, Mladenović M, Stanić-Vučinić D, Radosavljević J, Smiljanić K, Sabljić L, Dević M, Ćujić D, Vasović T, Simović A, Radomirović MŽ, Ćirković-Veličković T. Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2. in Virology journal. 2021;557:15-22.
doi:10.1016/j.virol.2021.01.004 .
Đukić, Teodora, Mladenović, Maja, Stanić-Vučinić, Dragana, Radosavljević, Jelena, Smiljanić, Katarina, Sabljić, Ljiljana, Dević, Marija, Ćujić, Danica, Vasović, Tamara, Simović, Ana, Radomirović, Mirjana Ž., Ćirković-Veličković, Tanja, "Expression, purification and immunological characterization of recombinant nucleocapsid protein fragment from SARS-CoV-2" in Virology journal, 557 (2021):15-22,
https://doi.org/10.1016/j.virol.2021.01.004 . .
6
3
2

Maillard reaction products formation and antioxidative power of spray dried camel milk powders increases with the inlet temperature of drying

Peruško, Marija; Ghnimi, Sami; Simović, Ana; Stevanović, Nikola R.; Radomirović, Mirjana Ž.; Gharsallaoui, Adem; Smiljanić, Katarina; Van Haute, Sam; Stanić-Vučinić, Dragana; Ćirković-Veličković, Tanja

(Elsevier, 2021)

TY - JOUR
AU - Peruško, Marija
AU - Ghnimi, Sami
AU - Simović, Ana
AU - Stevanović, Nikola R.
AU - Radomirović, Mirjana Ž.
AU - Gharsallaoui, Adem
AU - Smiljanić, Katarina
AU - Van Haute, Sam
AU - Stanić-Vučinić, Dragana
AU - Ćirković-Veličković, Tanja
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4332
AB - Demand for camel milk (CM) is increasing worldwide, due to its high nutritious value and health benefits. In this study, whole CM powders were produced by spray drying (SD) at six inlet temperatures (190 °C–250 °C) and by freeze drying (FD). Physicochemical and functional properties of CM powder proteins were investigated. SD at higher inlet temperatures (230 °C–250 °C) resulted in higher extent of Maillard reaction (MR), in comparison to lower temperatures (190 °C–200 °C) and FD treatment. Both treatments had negative effect on casein solubility, while whey proteins remained soluble and slightly increased its solubility with the extent of MR. The CM powders obtained at higher inlet temperatures demonstrated improved antioxidant activity. Secondary structure of whey proteins did not differ among the samples, while surface hydrophobicity of whey proteins was higher in all SD than in FD samples, suggesting only limited denaturation of camel whey proteins at higher inlet temperatures of drying. Thus, the effects of SD under the conditions applied in our study did not decrease camel whey protein solubility, while drying procedure itself regardless of temperature decreased solubility of camel milk caseins. MR generated during CM processing could be an important means of compensating for the lack of antioxidant protection normally associated with β-lactoglobulin but happens to be absent from this milk.
PB - Elsevier
T2 - LWT
T1 - Maillard reaction products formation and antioxidative power of spray dried camel milk powders increases with the inlet temperature of drying
VL - 143
SP - 111091
DO - 10.1016/j.lwt.2021.111091
ER - 
@article{
author = "Peruško, Marija and Ghnimi, Sami and Simović, Ana and Stevanović, Nikola R. and Radomirović, Mirjana Ž. and Gharsallaoui, Adem and Smiljanić, Katarina and Van Haute, Sam and Stanić-Vučinić, Dragana and Ćirković-Veličković, Tanja",
year = "2021",
abstract = "Demand for camel milk (CM) is increasing worldwide, due to its high nutritious value and health benefits. In this study, whole CM powders were produced by spray drying (SD) at six inlet temperatures (190 °C–250 °C) and by freeze drying (FD). Physicochemical and functional properties of CM powder proteins were investigated. SD at higher inlet temperatures (230 °C–250 °C) resulted in higher extent of Maillard reaction (MR), in comparison to lower temperatures (190 °C–200 °C) and FD treatment. Both treatments had negative effect on casein solubility, while whey proteins remained soluble and slightly increased its solubility with the extent of MR. The CM powders obtained at higher inlet temperatures demonstrated improved antioxidant activity. Secondary structure of whey proteins did not differ among the samples, while surface hydrophobicity of whey proteins was higher in all SD than in FD samples, suggesting only limited denaturation of camel whey proteins at higher inlet temperatures of drying. Thus, the effects of SD under the conditions applied in our study did not decrease camel whey protein solubility, while drying procedure itself regardless of temperature decreased solubility of camel milk caseins. MR generated during CM processing could be an important means of compensating for the lack of antioxidant protection normally associated with β-lactoglobulin but happens to be absent from this milk.",
publisher = "Elsevier",
journal = "LWT",
title = "Maillard reaction products formation and antioxidative power of spray dried camel milk powders increases with the inlet temperature of drying",
volume = "143",
pages = "111091",
doi = "10.1016/j.lwt.2021.111091"
}
Peruško, M., Ghnimi, S., Simović, A., Stevanović, N. R., Radomirović, M. Ž., Gharsallaoui, A., Smiljanić, K., Van Haute, S., Stanić-Vučinić, D.,& Ćirković-Veličković, T.. (2021). Maillard reaction products formation and antioxidative power of spray dried camel milk powders increases with the inlet temperature of drying. in LWT
Elsevier., 143, 111091.
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111091
Peruško M, Ghnimi S, Simović A, Stevanović NR, Radomirović MŽ, Gharsallaoui A, Smiljanić K, Van Haute S, Stanić-Vučinić D, Ćirković-Veličković T. Maillard reaction products formation and antioxidative power of spray dried camel milk powders increases with the inlet temperature of drying. in LWT. 2021;143:111091.
doi:10.1016/j.lwt.2021.111091 .
Peruško, Marija, Ghnimi, Sami, Simović, Ana, Stevanović, Nikola R., Radomirović, Mirjana Ž., Gharsallaoui, Adem, Smiljanić, Katarina, Van Haute, Sam, Stanić-Vučinić, Dragana, Ćirković-Veličković, Tanja, "Maillard reaction products formation and antioxidative power of spray dried camel milk powders increases with the inlet temperature of drying" in LWT, 143 (2021):111091,
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111091 . .
1
2
2