Now showing items 4835-4854 of 4902

   Titles
   Yeast surface display for the expression, purification and characterization of wild-type and B11 mutant glucose oxidases [1]
   Yeast surface display is a novel tool for the rapid immunological characterization of plant-derived food allergens [1]
   Zablude učenika osnovne škole i gimnazije o hemijskoj vezi [1]
   Zadržavanje sumpora u pepelu tokom sagorevanja uglja - deo II - model procesa [1]
   Zastupljenost hemijskih elemenata u vodama južnobanatskog i rasinskog okruga [1]
   Zastupljenost n-3 polinezasićenih masnih kiselina u fosfolipidima eritrocita i insulinska senzitivnost kod gojaznih osoba pri tipičnoj ishrani podneblja Srbije [1]
   Zašto je hemija deo osnovnog/obaveznog obrazovanja [1]
   Zinc Deficiency, Plasma Fatty Acid Profile and Desaturase Activities in Hemodialysis Patients: Is Supplementation Necessary? [1]
   Zn(II) complex with 2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone: synthesis, structure, interaction studies with DNA/HSA, molecular docking and caspase-8 and-9 independent apoptose induction [1]
   Značaj optimalnog obeležavanja antitela na osetljivost primenjene metode detekcije [1]
   Znanje osnovnih hemijskih pojmova u osnovnoj školi i gimnaziji [1]
   μ-opioid/D2 dopamine receptor pharmacophore containing ligands: Synthesis and pharmacological evaluation [1]
   Адсорпциона и фотокаталитичка својства наноматеријала на бази церијум(IV) оксида и титан(IV) оксида [1]
   Биомониторинг загађености ваздуха градске средине суспендованим честицама, елементима у траговима и полицикличним ароматичним угљоводоницима коришћењем маховина Sphagnum girgensohnii Russow и Hypnum cupressiforme Hedw [1]
   Дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори [1]
   Дигитални репозиториjум Универзитета у Београду - Хемиjског факултета [1]
   Идентификација одбрамбених супстанци одабраних врста стонога из класа Diplopoda и Chilopoda (Arhtropoda, Myriapoda) [1]
   Испитивање апроксимативних функционала густине за израчунавање константи купловања у двоструко премошћеним тиоцијанато и цијанато бинуклеарним Ni(II) kомплексима [1]
   Испитивање паралелних интеракција делокализованих [Пи]-система у комплексима прелазних метала квантнохемијским и информатичким методама [1]
   Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије [1]