Now showing items 2207-2226 of 3768

   Titles
   O čemu treba voditi računa pri sastavljanju zadataka alternativnog i višestrukog izbora za proveru znanja iz hemije [1]
   O nekim elektronskim izvorima informacija u hemiji [1]
   O pakovanju u kristalnim strukturama [1]
   O peroksidnim antimalaricima [1]
   O,O'-diethyl-(S,S)-ethylenediamine-N,N'-di-2-(3-cyclohexyl)propanoate dihydrochloride enhances influx of effective NK and NKT cells in murine breast cancer [1]
   Oak acorn, polyphenols and antioxidant activity in functional food [1]
   Obezbeđenje kvaliteta i upravljanje kvalitetom na projektima i zadacima sa analitičkom praksom [1]
   Obezbojavanje reaktivnog crnog 5 pomoću dielektričnog barijernog pražnjenja u prisustvu neorganskih soli [1]
   Objašnjenje elektronskih konfiguracija atoma i jona prelaznih metala [1]
   Observation of all-metal aromatic molecules [1]
   Obtaining jute fabrics with enhanced sorption properties and “closing the loop” of their lifecycle [1]
   Occurrence of synthetic musk compounds in surface, underground, waste and processed water samples in Belgrade , Serbia [1]
   Od fotosinteze do benzinske pumpe [1]
   Određena je struktura i otkriven mehanizam selektivnosti kalijumovog kanala [1]
   Određivanje dinamike kvantitativnog sadržaja juglona i antioksidativne aktivnosti u ekstraktu ploda mladog oraha (Juglans regia) [1]
   Određivanje geografskog porekla polifloralnih medova pomoću parametara kvaliteta i metoda prepoznavanja obrazaca [1]
   Određivanje PAH4 jedinjenja u dimljenom mesu i dimljenim proizvodima od mesa - razrada metode [1]
   Određivanje sadržaja nitrita i teških metala u mesu i proizvodima od mesa [1]
   Određivanje toksičnih elemenata (žive, kadmijuma, olova i arsena) u uzorcima školjki [1]
   Određivanje tragova elemenata u uzorcima rafinisanog zlata atomskom emisionom spektrometrijom sa induktivno kuplovanom plazmom [1]