Now showing items 3355-3374 of 3375

   Titles
   Yeast surface display for the expression, purification and characterization of wild-type and B11 mutant glucose oxidases [1]
   Yeast surface display is a novel tool for the rapid immunological characterization of plant-derived food allergens [1]
   Zadržavanje sumpora u pepelu tokom sagorevanja uglja - deo II - model procesa [1]
   Zastupljenost n-3 polinezasićenih masnih kiselina u fosfolipidima eritrocita i insulinska senzitivnost kod gojaznih osoba pri tipičnoj ishrani podneblja Srbije [1]
   Zašto je hemija deo osnovnog/obaveznog obrazovanja [1]
   Zinc Deficiency, Plasma Fatty Acid Profile and Desaturase Activities in Hemodialysis Patients: Is Supplementation Necessary? [1]
   Zn(II) complex with 2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone: synthesis, structure, interaction studies with DNA/HSA, molecular docking and caspase-8 and-9 independent apoptose induction [1]
   Znanje osnovnih hemijskih pojmova u osnovnoj školi i gimnaziji [1]
   μ-opioid/D2 dopamine receptor pharmacophore containing ligands: Synthesis and pharmacological evaluation [1]
   Дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори [1]
   Дигитални репозиториjум Универзитета у Београду - Хемиjског факултета [1]
   Испитивање апроксимативних функционала густине за израчунавање константи купловања у двоструко премошћеним тиоцијанато и цијанато бинуклеарним Ni(II) kомплексима [1]
   Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије [1]
   Примена интернет странице у циљу самосталног учења наставне јединице о растворима и растварању [1]
   Примена онлајн упитника у настави хемије [1]
   Связь валентных колебаний алифатических групп со структурно-геохимическими характеристиками нефтей единого генетического типа на примере месторождения турия-север (Паннонский бассейн, Сербия) [1]
   Синтеза, кристална структура и прорачуни функционала густине магнетних својстава бинуклеарног комплекса Ni(II) са тридентатним хидразонским лигандом [1]
   Сценарио за радионицу: Маргарин [1]
   Улога појмова у настави природних наука [1]
   Фулеропиролидини са ортогонално флексибилним супституентима – синтеза и електрохемијске особине [1]