Now showing items 3295-3314 of 3319

   Titles
   X-ray crystal structure of 10 beta-hydroxy-4 beta,5 beta P-epoxyestr-1-en-3,17-dione and antitumor activity of its congeners [1]
   X-Ray structure and cytotoxic activity of a picolinate ruthenium(II)-arene complex [1]
   Xanthone compounds in shoot cultures of Gentianella bulgarica [1]
   Xanthones and C-glucosides from the aerial parts of four species of Gentianella from Serbia and Montenegro [1]
   Xanthones from Swertia punctata [1]
   XH/pi interactions with the pi system of porphyrin ring in porphyrin-containing proteins [1]
   Yeast surface display for the expression, purification and characterization of wild-type and B11 mutant glucose oxidases [1]
   Yeast surface display is a novel tool for the rapid immunological characterization of plant-derived food allergens [1]
   Zadržavanje sumpora u pepelu tokom sagorevanja uglja - deo II - model procesa [1]
   Zastupljenost n-3 polinezasićenih masnih kiselina u fosfolipidima eritrocita i insulinska senzitivnost kod gojaznih osoba pri tipičnoj ishrani podneblja Srbije [1]
   Zašto je hemija deo osnovnog/obaveznog obrazovanja [1]
   Zinc Deficiency, Plasma Fatty Acid Profile and Desaturase Activities in Hemodialysis Patients: Is Supplementation Necessary? [1]
   Zn(II) complex with 2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone: synthesis, structure, interaction studies with DNA/HSA, molecular docking and caspase-8 and-9 independent apoptose induction [1]
   Znanje osnovnih hemijskih pojmova u osnovnoj školi i gimnaziji [1]
   μ-opioid/D2 dopamine receptor pharmacophore containing ligands: Synthesis and pharmacological evaluation [1]
   Дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори [1]
   Дигитални репозиториjум Универзитета у Београду - Хемиjског факултета [1]
   Испитивање апроксимативних функционала густине за израчунавање константи купловања у двоструко премошћеним тиоцијанато и цијанато бинуклеарним Ni(II) kомплексима [1]
   Како ученици основне и средње школе и студенти разумеју репрезентације које се односе на област опште хемије [1]
   Примена интернет странице у циљу самосталног учења наставне јединице о растворима и растварању [1]