Now showing items 3753-3772 of 3799

   Titles
   Yeast surface display for the expression, purification and characterization of wild-type and B11 mutant glucose oxidases [1]
   Yeast surface display is a novel tool for the rapid immunological characterization of plant-derived food allergens [1]
   Zadržavanje sumpora u pepelu tokom sagorevanja uglja - deo II - model procesa [1]
   Zastupljenost n-3 polinezasićenih masnih kiselina u fosfolipidima eritrocita i insulinska senzitivnost kod gojaznih osoba pri tipičnoj ishrani podneblja Srbije [1]
   Zašto je hemija deo osnovnog/obaveznog obrazovanja [1]
   Zinc concentrations in human milk and infant serum during the first six months of lactation [1]
   Zinc Deficiency, Plasma Fatty Acid Profile and Desaturase Activities in Hemodialysis Patients: Is Supplementation Necessary? [1]
   Zn(II) complex with 2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone: synthesis, structure, interaction studies with DNA/HSA, molecular docking and caspase-8 and-9 independent apoptose induction [1]
   Zn(II) complexes with thiazolyl–hydrazones: structure, intermolecular interactions, photophysical properties, computational study and anticancer activity [1]
   Znanje osnovnih hemijskih pojmova u osnovnoj školi i gimnaziji [1]
   μ-opioid/D2 dopamine receptor pharmacophore containing ligands: Synthesis and pharmacological evaluation [1]
   Биодеградација полихлорованих бифенила у речном седименту: лабораторијска студија [1]
   Везивање неких антималарика за хумани серум албумин [1]
   Дигитални материјали за усвајање појмова растварање и раствори [1]
   Дигитални репозиториjум Универзитета у Београду - Хемиjског факултета [1]
   Доказ о јаким mетал-водоник интеракцијама у кристалним структурама комплекса прелазних метала [1]
   Ефекти примене методе учења путем решавања проблема у настави природних наука [1]
   Ефикасност наставе хемије – истине и лажи [1]
   Знање хемије на пријемном испиту на Хемијском факултету у Београду (други део) [1]
   Знање хемије на пријемном испиту на Хемијском факултету у Београду (први део) [1]