Часопис "Позитрон" је гласило студената Универзитета у Београду - Хемијског факултета. Редакцију чине студенти Хемијског факултета, а часопис издаје Хемијски факултет. Циљ редакције је да часопис својим садржајем упути на акције студената, рад Студентског парламента, културна дешавања и студентски живот уопште. Велика пажња поклоњена је промоцији науке и новим научним достигнућима из области природних наука, као и о актуелностима у свету хемије. Намењен је студентима, али и свим љубитељима хемије. Излази на три месеца, бесплатан је и лако доступан на сајту Хемијског факултета.

Recent Submissions

 • Позитрон - 20 

  Savić, Slađana; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Šišaković, Isidora; Milenković, Tamara; Kravljanac, Pavle; Nikolić, Milan (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2020)
 • Позитрон - 19 

  Savić, Slađana; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Trivunić, Miroslav; Simić, Marija (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2020)
 • Позитрон - 18 

  Savić, Slađana; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Mutić, Luka; Стаменковић, Анђела; Костић, Анђела; Кукурузар, Андреј (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2020)
 • Позитрон - 17 

  Savić, Slađana; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Mutić, Luka (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2019)
 • Позитрон - 16 

  Savić, Slađana; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Stamenković, Anđela; Kostić, Anđela; Mutić, Luka (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2019)
 • Позитрон - 15 

  Savić, Slađana; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Stamenković, Anđela (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2019)
 • Позитрон - 14 

  Savić, Slađana; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Stojanović, Anđela; Stamenković, Anđela (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2019)
 • Позитрон - 13 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2017)
 • Позитрон - 12 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2016)
 • Позитрон - 11 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2016)
 • Позитрон - 10 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2016)
 • Позитрон - 09 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2015)
 • Позитрон - 08 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip; Tešanović, Slavna (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2015)
 • Позитрон - 07 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2014)
 • Позитрон - 06 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip; Nikolić, Jasna; Šne, Simo; Jelić, Stefan; Živković, Zorana (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2014)
 • Позитрон - 05 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip; Bukač, Ana; Šiđanin, Jovana; Jelić, Stefan; Đorđević, Aleksandar; Milanović, Vesna D.; Milović, Ljubica (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2013)
 • Позитрон - 04 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip; Radulović, Katarina (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2013)
 • Позитрон - 03 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip; Đorđević, Aleksandar; Milanović,Vesna; Đurđić, Slađana Z. (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2013)
 • Позитрон - 02 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip; Dimitrijević, Teodora; Mićović, Vladan (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2013)
 • Позитрон - 01 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip; Petrović, Sanja; Radivojević,Jelena (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2013)