Часопис "Позитрон" је гласило студената Универзитета у Београду - Хемијског факултета. Редакцију чине студенти Хемијског факултета, а часопис издаје Хемијски факултет. Циљ редакције је да часопис својим садржајем упути на акције студената, рад Студентског парламента, културна дешавања и студентски живот уопште. Велика пажња поклоњена је промоцији науке и новим научним достигнућима из области природних наука, као и о актуелностима у свету хемије. Намењен је студентима, али и свим љубитељима хемије. Излази на три месеца, бесплатан је и лако доступан на сајту Хемијског факултета.

Recent Submissions

 • Позитрон - 31 

  Šišaković, Isidora; Mirković, Anja; Radovanović, Mina; Krmpota, Ivana; Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Stankić, Jelena; Maksimović, Novica; Todorović, Jovana (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2023)
 • Позитрон - 29-30 

  Šišaković, Isidora; Mirković, Anja; Radovanović, Mina; Jakovljević, Danijel; Krmpota, Ivana; Savić, Slađana D.; Samac, Milena; Samardžić, Đorđe (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2023)
 • Позитрон - 28 

  Šišaković, Isidora; Jakovljević, Danijel; Mirković, Anja; Radovanović, Mina; Krmpota, Ivana; Savić, Slađana D.; Borković, Ivan (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2022)
 • Позитрон - 27 

  Šišaković, Isidora; Jakovljević, Danijel; Mirković, Anja; Radovanović, Mina; Krmpota, Ivana; Savić, Slađana D.; Vujović, Sara; Mančić, Sofija; Aleksić, Ljubica; Slović, Filip (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2022)
 • Позитрон - 26 

  Šišaković, Isidora; Jakovljević, Danijel; Savić, Slađana D.; Radovanović, Mina (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2022)
 • Позитрон - 25 

  Jakovljević, Danijel; Savić, Slađana D.; Savić, Anđela; Šišaković, Isidora; Milosavljević, Andrej; Pećinar, Marina; Stojmenović, Nevena; Matejić, Jovana; Zarić, Nenad M. (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2021)
 • Позитрон - 24 

  Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Savić, Anđela; Miokov, Miona; Nikolić, Jovana; Šišaković, Isidora; Kremer, Ivan; Mirković, Anja (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2021)
 • Позитрон - 23 

  Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Savić, Anđela; Ralević, Lidija; Matejić, Jovana; Sofrenić, Ivana V.; Ivanović, Stefan (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2021)
 • Позитрон - 22 

  Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Savić, Anđela; Gazikalović, Aleksandra; Gligorić, Gligorije; Srdić, Dragana; Tasić, Anđela; Šišaković, Isidora (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2021)
 • Позитрон - 21 

  Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Šišaković, Isidora; Mrkobrad, Anđela; Ralević, Lidija; Savić, Anđela; Samac, Milena; Simić, Marija; Tomić, Milica; Križan, Pavle (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2020)
 • Позитрон - 20 

  Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Šišaković, Isidora; Milenković, Tamara; Kravljanac, Pavle; Nikolić, Milan (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2020)
 • Позитрон - 19 

  Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Trivunić, Miroslav; Simić, Marija (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2020)
 • Позитрон - 18 

  Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Mutić, Luka; Стаменковић, Анђела; Костић, Анђела; Кукурузар, Андреј (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2020)
 • Позитрон - 17 

  Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Mutić, Luka (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2019)
 • Позитрон - 16 

  Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Stamenković, Anđela; Kostić, Anđela; Mutić, Luka (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2019)
 • Позитрон - 15 

  Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Stamenković, Anđela (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2019)
 • Позитрон - 14 

  Savić, Slađana D.; Jakovljević, Danijel; Holik, Ana-Andrea; Stojanović, Anđela; Stamenković, Anđela (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2019)
 • Позитрон - 13 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2017)
 • Позитрон - 12 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2016)
 • Позитрон - 11 

  Antonijević, Ivana; Kozić, Miloš; Veličković, Tijana; Salim, Aleksandar; Stevanović, Filip (Универзитет у Београду – Хемијски факултет, 2016)

More