Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1rights_keyword:restrictedAccess237227.52%0.00
2type_keyword:masterThesis225626.17%0.00
3version_keyword:publishedVersion221825.73%0.00
4dateIssued_keyword:2020152217.66%0.00
5dateIssued_keyword:2021146717.02%0.00
6subject_keyword:karakterizacija132615.38%0.00
7subject_keyword:prečišćavanje108112.54%0.00
8subject_keyword:sinteza107112.43%0.00
9subject_keyword:ekstrakcija90710.52%0.00
10subject_keyword:Escherichia coli89210.35%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
8619100.00%0.03