Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmoviPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1rights_keyword:restrictedAccess289326.90%0.00
2type_keyword:masterThesis283226.33%0.00
3version_keyword:publishedVersion279726.01%0.00
4dateIssued_keyword:2020192817.93%0.00
5dateIssued_keyword:2021181116.84%0.00
6subject_keyword:karakterizacija167415.57%0.00
7subject_keyword:prečišćavanje137412.78%0.00
8subject_keyword:sinteza132912.36%0.00
9subject_keyword:ekstrakcija117710.94%0.00
10subject_keyword:Escherichia coli112610.47%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
10754100.00%0.03