Show simple item record

dc.contributorMutić, Jelena
dc.creatorPantelić, Kristina
dc.date.accessioned2020-10-06T10:29:52Z
dc.date.available2020-10-06T10:29:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4153
dc.description.abstractGljive igraju ključnu ulogu u prenosu metala iz litosfere u biosferu. Mineralni sadržaj plodonosnih tela pečuraka je posledica karakteristika zemljišnog supstrata kao što su količina organske materije, pH i koncentracija prisutnih metala. Cilj ovog rada jeste određivanje makroelemenata i mikroelemenata divljih jestivih vrsta pečurka iz porodice Boletaceae i zemljišnih supstrata niškog okruga sa koga su sakupljane. Analizirano je 27 makroelemenata i mikroelemenata u 35 uzoraka zemljišta i 46 uzoraka pečuraka. Svi elementi u zemljištu su određivani indukovano spregnutom plazmom sa optičkom emisionom spektroskopijom (ICP-OES) . Za merenje sadržaja svih elemenata u pečurkama je korišćena indukovano spregnuta plazma sa masenom spektrometrijom (ICP-MS) osim za Ca, Mg, Na i K, gde je primenjena ICP-OES. Dobijeni rezultati sadržaja makroelemenata u pečurkama i zemljištu pokazuju da ispitivane pečurke akumuliraju u velikim koncentracijama kalijum i fosfor dok su koncentracije natrijuma i kalcijuma niže nego u zemljišnim supstratima. Izračunat je biokoncentracioni faktor (BCF) za toksične teške metale i dobijene vrednosti ukazuju da su ispitivane pečurke dobri bioakumulatori žive i kadmijuma. Međutim iako su dobar izvor esencijalnih elemenata treba biti umeren i obazriv prilikom konzumacije ovih vrsta pečuraka sa ispitivanog područja.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectzemljištesr
dc.subjectmakroelementisr
dc.subjectmikroelementisr
dc.subjectICP-OESsr
dc.subjectpečurkesr
dc.subjecttoksični metalisr
dc.titleOdređivanje sadržaja makroelemenata i mikroelemenata u uzorcima divljih jestivih pečuraka i zemljištu niškog okrugasr
dc.typebachelorThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractПантелић, Кристина; Одређивање садржаја макроелемената и микроелемената у узорцима дивљих јестивих печурака и земљишту нишког округа; Одређивање садржаја макроелемената и микроелемената у узорцима дивљих јестивих печурака и земљишту нишког округа;
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage1
dc.citation.epage35
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record