Show simple item record

dc.contributorStojanović, Ksenija A.
dc.creatorIlić, Ivana
dc.date.accessioned2021-01-13T13:11:18Z
dc.date.available2021-01-13T13:11:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4298
dc.description.abstractU okviru ovog rada ispitivano je četrnaest uzoraka nafti iz naftno-gasnog polja Alđo (Algyö), koje se nalazi u jugoistočnom delu Mađarske. Ovo polje, kao i ostala mađarska naftna polja pripada Panonskom basenu i jedno je od najvećih i najproduktivnijih naftno-gasnih polja, kako u Mađarskoj, tako i u celom basenu. Rezervoarske stene ispitivanih nafti su na dubini od 1776 m do 2462 m. Cilj rada je bio određivanje porekla, sredine taloženja, maturisanosti nafti, litologije odgovarajućih izvornih stena, kao i procena potencijane biodegradacije nafti. Uzorci sirovih nafti su razdvojeni na frakcije zasićenih ugljovodonika, aromatičnih ugljovodonika i polarnih (NSO) jedinjenja hromatografijom na mikrokoloni. Na ovaj način određen je i grupni sastav nafti. Zasićena i aromatična frakcija su analizirane primenom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS). Određen je veliki broj specifičnih geohemijskih parametara, zasnovanih na obilnostima n-alkana, izoprenoida, sterana, hopana, dibenzotiofena, kao i naftalenskih- i fenantrenskih derivata. Zaključeno je da ispitivane nafte nisu bile izložene biodegradaciji u rezervoarskim stenama. Prekursorska organska supstanca nafti je mešovitog akvatično-kopnenog porekla, sa većom udelom akvatične biomase. Organska supstanca je taložena u morskom priobalju, u redukcionoj do blago oksičnoj sredini. Nafte potiču i iz iste/istih izvornih stena koje su po litologiji laporci. Nafte su na relativno visokom stepenu zrelosti, i generisane su na piku i u kasnoj fazi „naftnog prozora“, što ukazuje na postojanje minimum dve vrlo obilne ekspulzije bitumena iz izvornih stena.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectPanonski basensr
dc.subjectMađarskasr
dc.subjectnaftno-gasno polje Alđosr
dc.subjectnaftasr
dc.subjectporeklosr
dc.subjectsredina taloženjasr
dc.subjectmaturacijasr
dc.titleOrgansko-geohemijska karakterizacija nafti naftnog polja Alđo (Algyő), Mađarskasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractИлић, Ивана;
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage1
dc.citation.epage59
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record