Rukovodilac projekta: Dr Radomir Saičić; Finansijer: Fond za nauku; Poziv: COVID19; Institucija koordinator projekta: Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet.