Rukovodilac projekta: Dr Tamara Todorović; Finansijer: Fond za nauku; Poziv: PROMIS; Institucija koordinator projekta: Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet.

Recent Submissions