Show simple item record

dc.contributorIvanović, Milovan D.
dc.creatorMarinković, Vesna R.
dc.date.accessioned2021-04-01T07:57:47Z
dc.date.available2021-04-01T07:57:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4350
dc.description.abstractU okviru ovog završnog rada primenjena je modifikacija metode Hofmann-ovog premeštanja koja je ranije razvijena u našoj laboratoriji, za dobijanje karbamata i cikličnih urea iz različitih karboksamida. Reakcioni uslovi podrazumevaju kratkotrajno zagrevanje reakcione smese na 65 ºC, u MeOH ili BnOH, dok se kao reagensi koriste NBA i LiOH·H2O. Na taj način efikasnost reakcije višestruko je povećana, što se vidi u smanjenju vremena reakcije (na 3-10 min u odnosu na 24 h) i količine reagenasa u poređenju sa našim prethodnim istraživanjem. Sintetisano je ukupno 12 jedinjenja. Osim metil karbamata, sintetisani su i benzil karbamati, koji su kao što je poznato u literaturi, veoma značajni kao zaštitne grupe za amine. -Amino karboksamidi dali su ciklične uree, u skladu sa prethodno dobijenim rezultatima. Reakcija je, u načelu, pokazala veoma dobre rezultate sa sterno nezaštićenim alifatičnim i aktiviranim aromatičnim karboksamidima, a pod ovim reakcionim uslovima nisu primećeni sporedni proizvodi oksidativnog raspada ili aromatičnog bromovanja. U svim slučajevima očekivani metil ili benzil karbamati izolovani su u vrlo dobrim prinosima, najčešće bez potrebe za hromatografskim prečišćavanjem. Konverzija reaktanata je bila potpuna, a prisustvo sporednih proizvoda minimalno (0-5%). Stoga se može tvrditi da je metod premeštanja po Hofmann-u, primenom kombinacije NBA/LiOH.H2O, MeOH ili BnOH, uz kratkotrajno zagrevanje značajno bolji od poznatih literaturnih metoda.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectorganska sintezasr
dc.subjectheterociklična hemijasr
dc.subjectHofmann-ovo premeštanjesr
dc.titlePrimena modifikovane metode Hofmann-ovog premeštanja za dobijanje različitih metil i benzil karbamatasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractМаринковић, Весна Р.; Примена модификоване методе Хофманн-овог премештања за добијање различитих метил и бензил карбамата; Примена модификоване методе Хофманн-овог премештања за добијање различитих метил и бензил карбамата;
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage2
dc.citation.epage34
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record