Show simple item record

dc.contributorJovančićević, Branimir
dc.creatorVukićević, Emilija
dc.date.accessioned2021-09-09T07:47:20Z
dc.date.available2021-09-09T07:47:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4560
dc.description.abstractU ovom radu su analizirani ugljovodonici sedimentnih stena iz Valjevsko-mioničkog basena u cilju određivanja i karakterizacije aromatičnih karotenoidnih ugljovodonika koji vode poreklo od β-karotena. Prethodna ispitivanja pokazala su da ovi uzorci sadrže nezrelu organsku supstancu pretežno algalnog porekla, taloženu u anoksičnim uslovima. Pored toga, utvrđeno je prisustvo raznih bornih minerala, pre svega probertita i sirlezita, kao i slojeva uljnih škriljaca. Poznato je da probertit (NaCaB5O7(OH)4 x 3H2O) nastaje u relativno plitkom jezeru, evaporitnim naslagama i uslovima aridne klime. To znači da preovladava isparavanje vode i koncentrovanje soli u zatvorenoj jezerskoj sredini, što dovodi do formiranja plitkog, slanog jezera. Zonu mineralizacije, odnosno ležište minerala probertita na dubinskom intervalu od 365 m do 412 m karakteriše povišen salinitet, što je uslovilo da u zasićenoj raspodeli ugljovodonika β-karotan bude najzastupljenije jedinjenje. Sedimente iz podine i povlate ovog ležišta karakteriše drugačija raspodela biomarkera. Fokus ovog rada bio je na uzorcima kod kojih je β-karotan obilan. Cilj je bio da se odrede dominantni putevi transformacije β-karotena, koji proizvodi nastaju tim transformacijama kao i uslovi pod kojima su se te promene odigrale. Identifikovani karotenoidi predstavljaju indikatore određenih uslova sedimentacije. Zaključeno je da je povlata ležišta probertita relativno siromašna karotenoidima, što može biti posledica mešanja sa slatkom vodom gde se salinitet sredine smanjivao. Aromatični karotenoidi pronađeni u ležištu probertita u saglasnosti su sa hiperslanim, anoksičnim uslovima sedimentacije, što potvrđuje i raspodela zasićenih ugljovodonika. Sedimenti iz podine ležišta taloženi su u slanoj ali ne i hiperslanoj sredini, dok su sedimenti iz povlate ležišta formirani u uslovima pozitivnijeg redoks potencijala u odnosu na samo ležište.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectugljovodonicisr
dc.subjectsedimentne stenesr
dc.subjectValjevsko-mionički basensr
dc.subjectβ-karotensr
dc.titleOdređivanje i karakterizacija aromatičnih karotenoidnih derivata β-karotena u sedimentima iz Valjevsko-mioničkog basenasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractВукићевић, Емилија; Одређивање и карактеризација ароматичних каротеноидних деривата β-каротена у седиментима из Ваљевско-мионичког басена; Одређивање и карактеризација ароматичних каротеноидних деривата β-каротена у седиментима из Ваљевско-мионичког басена;
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage1
dc.citation.epage25
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record