Show simple item record

dc.contributorMilić, Dragana
dc.creatorNikolić, Ana R.
dc.date.accessioned2021-09-10T11:18:38Z
dc.date.available2021-09-10T11:18:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4561
dc.description.abstractU ovom radu prikazano je ispitivanje uticaja prisustva različitih aromatičnih benzil-estara na tok Prato-ve reakcije cikloadicije. Cilj ovog ispitivanja je buduće proučavanje kompleksiranja fulerena sa pomenutim platformama, kako bi se utvrdilo da li i kako platforme utiču na regioselektivnost dvostruke Prato-ve reakcije na fulerenu. Rad je rađen po ugledu na članak u kojem je opisana sinteza čistog ekvatorijalnog tetrakis adukta fulerena C60, pomoću strategije supramolekulske maske. Tetragonalna prizmatična supramolekulska nanokapsula na bazi porfirina korišćena je za potpunu kontrolu reaktivnosti i ekvatorijalne regioselektivnosti Bingel- Hirsch-ovih reakcija ciklopropanovanja inkapsuliranog fulerena C60.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectfunkcionalizacijasr
dc.subjectfuleren C60sr
dc.subjectaromatični benzil-estrisr
dc.subjectPrato-va reakcijasr
dc.titleFunkcionalizacija fulerena C60 u prisustvu aromatičnih benzil-estarasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractНиколић, Aна Р.; Функционализација фулерена Ц60 у присуству ароматичних бензил-естара; Функционализација фулерена Ц60 у присуству ароматичних бензил-естара;
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage1
dc.citation.epage66
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record