Show simple item record

dc.contributorVerbić, Tatjana
dc.creatorMarušić, Uroš
dc.date.accessioned2021-09-15T08:40:56Z
dc.date.available2021-09-15T08:40:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4574
dc.description.abstractPripremljeni su molekulski obeleženi polimeri na bazi β-ciklodekstrina kod kojih je teofilin služio kao templat, primenom dva sintetička puta. Jedan je podrazumevao upotrebu β ciklodekstrina kao monomera pri čemu je dobijen monolitni polimer, dok je kod drugog korišćen monomer nastao modifikacijom β-ciklodekstrina metakrilnom kiselinom i nastali polimer je bio u obliku sitnih čestica. Pripremljeni su i polimeri obeleženi donepezilom, upotrebom metakrilne kiseline kao funkcionalnog monomera i divinilbenzena i etilenglikol-dimetakrilata kao umreživača. Prepolimerizaciona smeša je ispitana konduktometrijski. Dobijeni polimeri su okarakterisani pomoću FTIR spektroskopije, skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM) i adsorpcionih izotermi. Na osnovu ponovnog vezivanja templata za dobijene obeležene i neobeležene polimere, utvrđeno je da je obeležavanje uspešno izvedeno. Jedan od obeleženih polimera je odabran na osnovu prethodnih analiza i testiran u uslovima sličnim fiziološkim kako bi se dobile informacije koliko dugo i koje količine aktivnih farmaceutskih supstanci (templata/donepezila) otpušta.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectβ-ciklodekstrinsr
dc.subjectmolekulski obeleženi polimerisr
dc.subjectteofilinsr
dc.subjectdonepezilsr
dc.subjectkontrolisano otpuštanjesr
dc.titleMolekulski obeleženi polimeri za teofilin i donepezilsr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractМарушић, Урош; Молекулски обележени полимери за теофилин и донепезил; Молекулски обележени полимери за теофилин и донепезил;
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage1
dc.citation.epage54
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record