Show simple item record

dc.contributorIlijević, Konstantin
dc.contributorZarić, Nenad M.
dc.creatorMilisavljević, Nevena
dc.date.accessioned2021-09-27T10:33:05Z
dc.date.available2021-09-27T10:33:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4607
dc.description.abstractPrašina i njen sastav su vaţni faktori koji mogu uticati na ljudsko zdravlje i ţivotnu sredinu i zbog toga je prašina jedan od ĉesto analiziranih vrsta uzoraka. U zavisnosti od veliĉine ĉestica prašine ona moţe biti manje ili više opasna. U ovom radu je odreĊivan elementarni sastav tri frakcije prašine (d<63μm, d63-250μm i d250-1000μm). Najmanja frakcija (d<63μm) moţe biti najopasnija po ljudsko zdravlje jer su ĉestice veoma male i zbog svoje veliĉine mogu dopreti duboko u pluća odnosno do alveola, a iz alveola ĉak i dalje u krvotok. Kroz krvotok zagaĊujuća supstanca moţe doći do ostalih organa u kome moţe ispoljiti neţeljeno dejstvo. Glavni antropogeni izvori koji mogu uticati na povišene koncentracije metala u prašini u oblasti Kostolca i ĉiji je uticaj analiziran ovim eksperimentom su: saobraćaj, termoelektrane (TE Kostolac A i TE Kostolac B), ţelezara Smederevo i pepelište koje se nalazi u blizini podruĉja uzorkovanja. Instrument WD-XRF (talasno-disperzivni rendgensko-fluorescentni spektrometar) je korišćen za kvalitativnu i kvantitativnu sprektrohemijsku analizu tri frakcije prašine. XRF je nedestruktivna tehnika kojom se mogu odrediti skoro svi elementi periodnog sistema. Pored mogućnosti multielementarne analize prednost XRF-a je širok dinamiĉki opseg i niţa cena pripreme uzorka. Priprema uzorka je jednostavna, a analiza je moguća bez prethodnog razaranja matriksa i bez upotrebe agresivnih reagenasa. Cilj ovog rada je ispitivanje tri razliĉite frakcije uzoraka prašine na WD-XRF-u kako bi se ustanovilo da li postoji znaĉajna razlika u sastavu ovih uzoraka kao posledica razliĉitih veliĉina ĉestica. Faktori koji su takoĊe uporeĊivani su dva razliĉita meseca uzorkovanja (jul i septembar), kao i udaljenost od prometnijih puteva (glavni i sporedni put).sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectmetalisr
dc.subjectprašinasr
dc.subjectWD-XRF analizasr
dc.subjectKostolacsr
dc.titleOdređivanje metala u prašini (d<63μm, d63-250μm i d250-1000μm) sa područja Kostolca primenom WD-XRFsr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractМилисављевић, Невена;
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage2
dc.citation.epage54
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4607


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record