Show simple item record

dc.contributorVeljković, Dušan Ž.
dc.creatorUletilović, Nevena
dc.date.accessioned2021-10-12T08:37:02Z
dc.date.available2021-10-12T08:37:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4653
dc.description.abstractU okviru ovog rada, ispitivana je priroda O-N···M interakcija između O-N fragmenta molekula vode i kvadratno-planarnog acetilacetonato kompleksa [M(acac)L2], gde su kao metali korišćeni Pt(II), Ir(I), Pd(II) i Rh(I), a kao ligandi etilendiamin, H2O, CO, CN− i OH−. Urađeni su proračuni dekompozicije ukupne energije za model sisteme u kojima su prisutne O-N···M interakcije primenom SAPT0 metode i aug-cc-pvdz baznog seta. Rezultati koji su dobijeni ovim proračunima nam ukazuju da su najjače interakcije ostvarene u model sistemu [Rh(acac)(en)]∙∙∙HON gde ukupna energija iznosi −8,69 kcal/mol. Ove interakcije su prevashodno elektrostatičke prirode, s obzirom da u stabilizaciji energije interakcije, elektrostatika ima najveći doprinos u odnosu na ostale komponente ukupne energije. Kod slabijih O-N···M interakcija, disperzija ima najveći uticaj na takvu prirodu interakcije. Navedena vrednost ukupne interakcije od −8,69 kcal/mol takođe pokazuje da O–H···M interakcije grade značajno jače interakcije nego kod klasične vodonične veze između dva molekula vode gde je ΔE = −4,43 kcal/mol. Zapaženo je da se najjače interakcije ostvaruju kod kompleksa gde su metali iridijum i rodijum, i kada se kao ligand koristi etilendiamin.sr
dc.language.isosrsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/ScienceFundRS/Promis/6066886/RS//sr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectO–H···M interakcijesr
dc.subjectSAPT0 kvantnohemijski proračunsr
dc.subjectacetilacetonato kompleksisr
dc.subjectvodonična vezasr
dc.subjectdekompozicija energijesr
dc.titleKvantnohemijsko proučavanje prirode O-N···M interakcija između molekula vode i kvadratno-planarnih helatnih kompleksa Pt(II), Ir(I), Pd(II) i Rh(I)sr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractУлетиловић, Невена; Квантнохемијско проучавање природе О-Н···М интеракција између молекула воде и квадратно-планарних хелатних комплекса Пт(ИИ), Ир(И), Пд(ИИ) и Рх(И); Квантнохемијско проучавање природе О-Н···М интеракција између молекула воде и квадратно-планарних хелатних комплекса Пт(ИИ), Ир(И), Пд(ИИ) и Рх(И);
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage2
dc.citation.epage41
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record