Show simple item record

dc.contributorBaošić, Rada
dc.contributorMijatović, Aleksandar
dc.creatorBacetić, Ljubica
dc.date.accessioned2021-10-19T09:08:54Z
dc.date.available2021-10-19T09:08:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4704
dc.description.abstractU ovom završnom radu prikazan je postupak sinteze liganda tipa Šifove baze, bis(acetilaceton)- etilendiimina i njegovog kompleksa sa Rh(III), a zatim i njihovo prečišćavanje primenom preparativne tankoslojne hromatografije. Novosintetisani kompleks okarakterisan je IR, 1H NMR i 13C NMR spektroskopijom i masenom spektrometrijom. Kao noslac genetičke informacije, molekul DNK predstavlja metu antikancerogenih lekova stoga se pri dizajnu novog leka uzimaju u obzir njihove konstante vezivanja za DNK. Konstante vezivanja sintetisanog kompleksa H[Rh(acac2en)Cl2] za DNK dobijene su primenom UV-VIS i fluorescentne spektoskopije. Merena je promena intenziteta asorpcije sa dodavanjem kompleksa, i gašenje fluorescencije uz prisustvu etidijum-bromida kao interkalirajućeg reagensa. Pored ovih, ispitane su i konstante vezivanja kompleksa za HSA kao najzastupljenijeg proteina krvne plazme. Korišćena je spektrofluorimetrija a pored konstante vezivanja, dobijen je i broj vezivnih mesta. Eksperimentalni podaci o konstantama vezivanja potrvrđeni su primenom molekulskog dokinga, odakle dolaze zaključci i o prirodi interakcija koje molekul kompleksa i HSA ostvaruju. Dobijeni podaci ukazuju na značajnu biološku aktivnost novosintetisanog kompleksa.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectRh(III)sr
dc.subjectŠifove bazesr
dc.subjectUV-VIS spektroskopijasr
dc.subjectfluorescentna spektroskopijasr
dc.subjectmasena spektrometrijasr
dc.subjectmolekulski dokingsr
dc.titleSinteza, karakterizacija i ispitivanje biološke aktivnosti Rh(III) kompleksa sa bis(acetilaceton)etilendiiminomsr
dc.typebachelorThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractБацетић, Љубица; Синтеза, карактеризација и испитивање биолошке активности Рх(ИИИ) комплекса са бис(ацетилацетон)етилендиимином; Синтеза, карактеризација и испитивање биолошке активности Рх(ИИИ) комплекса са бис(ацетилацетон)етилендиимином;
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage2
dc.citation.epage36
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4704


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record