Show simple item record

dc.contributorManojlović, Dragan D.
dc.creatorNikolić, Marko G.
dc.date.accessioned2022-03-01T08:45:00Z
dc.date.available2022-03-01T08:45:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4900
dc.description.abstractU okviru ovog rada, ispitivan je hemotip eteričnog ulja biljke lovor (Laurus nobilis) na različitim staništima, kao i kakav uticaj imaju različite tehnike sušenja na njegov sastav. Listovi lovora ubrani su na tri lokaliteta: Grbalj, Podgorica i Ulcinj. Time se pokušao pokriti čitiav opseg područja na kojima lovor uspeva u Crnoj Gori: primorski, brdsko-primorski i kontinentalni. Takođe, listovi sa sva tri lokaliteta su sušeni na sobnoj temperaturi i procesom liofilizacije. Komparacijom sastava eteričnih ulja sušenih listova sa svežim, ispitivano je koje se komponente gube i u kojoj meri. Da bi se moglo to moglo uporediti, određivana je vlaga svežih listova po Metodi sa prenosom(JUS ISO 939) koja je služila za dalji proračun. Eterična ulja iz svih uzoraka dobijana su metodom hidrodestilacije pomoću Klevendžerove aparature. Nakon ekstrakcije iz biljnog materijala, ulja su analizirana na gasnom hromatografu sa masenim detektorom, tipa kvadrupol. Komponente su identifikovane pomoću ugrađenih spektralnih baza podataka a njihova potvrda vršena je pomoću Kovačevih retencionih indeksa. Analizom dobijenih eteričnih ulja, utvrđen je hemotip biljke lovor sa ovih prostora, kao i njegove razlike u biljkama sa različitih lokaliteta. Grafički i tabelarno dati su podaci o uticaju obe metode sušenja lista biljke na sastav i kvalitet eteričnog ulja dobijenog iz lista. Iz priloženih podataka moglo se zaključiti da sušenje lista ima veliki uticaj na sastav i prinos eteričnog ulja. Metoda sušenja na sobnoj temperaturi pokazala se kao nešto blaža u odnosu na metodu liofilizacije.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectLovorsr
dc.subjecteterično uljesr
dc.subjectKlevendžerova aparaturasr
dc.subjecthidrodestilacijasr
dc.subjectterpenisr
dc.subjectfenolisr
dc.subjectgasna hromatografijasr
dc.subjectprinossr
dc.titleKarakterizacija i komparacija sastava eteričnih ulja lista lovora (Laurus nobilis) sa različitih lokaliteta pri različitim tehnikama sušenjasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage2
dc.citation.epage54
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4900


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record