Show simple item record

dc.creatorPutica, Katarina
dc.creatorTrivić, Dragica
dc.date.accessioned2022-05-03T19:37:47Z
dc.date.available2022-05-03T19:37:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2335-0806
dc.identifier.urihttp://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5026
dc.description.abstractЦиљ овог рада био је да се упореди ефективност наставе засноване на примени методе учења путем решавања проблема и традиционалне рецептивне наставе у области природних наука. Имајући у виду најчешће проблеме са којима се ученици суочавају приликом учења природних наука, а за које је утврђено да су у великој мери последица традиционалне рецептивне наставе, постављене су четири истраживачке хипотезе: примена методе учења путем решавања проблема доводи до бољег разумевања градива природних наука (Х1), позитивнијег односа ученика према природним наукама (Х2), боље саморегулације процеса учења природних наука (Х3) и бољих академских постигнућа ученика у области природних наука (Х4) у односу на рецептивну наставу. Академска постигнућа ученика у области природних наука разматрана су искључиво као квантитативни аспект успешности ученика, због чега је разумевање, као један од нивоа квалитативног аспекта успешности, разматрано у посебној хипотези. Да би се проверила тачност постављених хипотеза, примењена је метаанализa, за чију израду су искоришћени резултати из двадесет три научна рада, на основу којих су, за сваку од хипотеза, израчунате одговарајуће средње вредности ES. На основу ових вредности потврђена је тачност све четири постављене хипотезе, а тиме и велики потенцијал методе учења путем решавања проблема да унапреди квалитет наставе у области природних наука.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherУниверзитет у Београду - Учитељски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179048/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceучење путем решавања проблемаsr
dc.subjectрецептивна наставаsr
dc.subjectприродне наукеsr
dc.subjectметаанализаsr
dc.titleЕфекти примене методе учења путем решавања проблема у настави природних наукаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.volume32
dc.citation.issue4
dc.citation.spage21
dc.citation.epage31
dc.identifier.doi10.5937/inovacije1904021P
dc.description.otherRelated to an English-language version of the extended summary: [https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5025]
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://cherry.chem.bg.ac.rs/bitstream/id/29469/IuN2019.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record