Show simple item record

dc.contributorTešević, Vele
dc.creatorBulatović, Marija
dc.date.accessioned2022-05-05T14:34:53Z
dc.date.available2022-05-05T14:34:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5033
dc.description.abstractU ovom radu opisane su različite tehnike destilacije rakija, sa fokusom na jednokratnu i dvokratnu destilaciju, i razlikama u sadržaju rakija dobijenih na ova dva načina. Ove dve tehnike destilacije su upoređene određivanjem sadržaja isparljivih komponenata (aldehidi, estri, kiseline, viši alkoholi, furfural, benzaldehid, cijanovodonična kiselina, metanol) u 55 uzoraka rakija, od kojih je 50 rakija dobijeno tehnikom dvokratne destilacije, a 5 rakija jednostrukom. Ove komponente su određivane na dva načina – metodama propisanim u Pravilniku o metodama uzimanja uzoraka i vršenja hemijskih i fizičkih analiza alkoholnih pića («Sl.list SFRJ» broj 70/87), i gasnom hromatografijom. Napravljeno je i poređenje različitih sorti šljivovica koje su korišćene u proizvodnji rakija, prema sadržaju određivanih isparljivih komponenata. Rezultati dobijeni metodama propisanim u Pravilniku su pokazali da rakije dobijene dvokratnom destilacijom imaju više sadržaje svake od određivanih komponenata. Sa druge strane, rezultati dobijeni gasnom hromatografijom pokazali su približne vrednosti za sadržaj metanola u uzorcima dobijenim na oba načina, a veći sadržaj acetaldehida, heksanola i amilalkohola u rakijama dobijenim jednokratnom destilacijom. Sadržaji ostalih komponenata su viši u rakijama dobijenim dvokratnom destilacijom. Poređenjem sadržaja različitih sorti šljivovica primećen je viši sadržaj aldehida kod sorti Crvena ranka, Čačanska lepotica i Čačanska rodna. Rakije sorti Nada, Crvena ranka i Čačanska rodna pokazale su viši sadržaj benzaldehida. Kod sorte Dragačica vrednosti za više alkohole su dosta više u odnosu na ostale sorte. Sadržaj furfurala bio je znatno viši u sortama Čačanska lepotica i Stenlej. Sadržaji ostalih komponenata bili su približni u rakijama svih sorti.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectrakijasr
dc.subjectdestilacijasr
dc.subjectjednokratna destilacijasr
dc.subjectdvokratna destilacijasr
dc.subjectšljivovicasr
dc.titleIspitivanje i poređenje sadržaja različitih sorti šljivovica dobijenih jednokratnom i dvokratnom destilacijomsr
dc.typebachelorThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage4
dc.citation.epage32
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5033


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record