Show simple item record

dc.contributorĆirković-Veličković, Tanja
dc.creatorBajkanović, Dragana
dc.date.accessioned2022-09-09T10:31:52Z
dc.date.available2022-09-09T10:31:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5469
dc.description.abstractCilj ovog rada je bio ispitati regioselektivnost Zr-Wells-Dawson 1:2 polioksometalata (Zr-WD 1:2) na β-laktoglobulinu (BLG) kao model proteinu. Literaturni podaci ukazuju na selektivnost ka kiselim aminokiselinama, kao što su aspartat i glutamat. Kako bismo dobili što pouzdanije rezultate u radu su korišteni nativni BLG (smjesa A i B izoforme), redukovan i alkilovan BLG i pojedinačne izoforme A i B. Rezultati dobijeni reakcijom sa Zr-WD 1:2 ukazuju da dolazi do hidrolize i da je elektroforetski profil različit za sve ispitivane tipove BLG. Zbog uslova reakcije (7 dana na 60 °C) dolazi i do autolize tako da krajnji efekat jeste kombinovani efekat autolize i dejstva Zr-WD 1:2. Bitno za naglasiti jeste to da nakon 24 časa na elektroforetskim profilma se javljaju proizvodi hidrolize, dok autoliza izostaje. Takođe, rezultati su pokazali da Zr-WD 1:2 ne ispoljava isključivu selektivnost ka kiselim aminokiselinama (aspartatu i glutamatu) već dolazi do hidrolize i na drugim aminokiselinama što nije u skladu sa literaturnim podacima u uzorku redukovanog i alkilovanog BLG.sr
dc.language.isosrsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/810752/EU//
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.subjectβ-laktoglobulinsr
dc.subjectZr-WD 1:2 polioksometalatsr
dc.subjectmasena spektrometrijasr
dc.subjectselektivnost hidrolizesr
dc.subjectautolizasr
dc.titleIspitivanje regioselektivnosti Zr-Wells-Dawson 1:2 polioksometalata na β-laktoglobulinu kao model proteinusr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.rights.holderUniverzitet u Beogradu - Hemijski fakultetsr
dc.citation.spage1
dc.citation.epage67
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5469


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record