GraspOS projekat ima za cilj da izgradi i da upravlja infrastrukturom podataka kako bi se podržala reforma politike otvorene nauke čineći put ka odgovornom istraživanju sistema procene i omogućivši ubrzanu primenu otvorene nauke u Evropi. GraspOS će se fokusirati na proširenje EOSC ekosistema kroz alate i usluge za olakšano praćenje upotrebe i korišćenja različitih vrsta naučnih rezultata istraživača (publikacija, skupova podataka, softvera). Time će se dostići brza implementacija sistema nagrađivanja na nivou politika za podsticanje prakse otvorene nauke. Ovi alati i usluge će se nadovezati na više različitih izvora metričkih podataka (npr. OpenCitations, Scholexplorer) uključujući mogućnosti koje nudi EOSC Core, a koji će biti objedinjeni u ovom projektu. Uzeće se u obzir savremene smernice za procenu odgovornog istraživanja kao što su DORA i Lajdenski manifest, kao i sugestije različitih relevantnih izvora i aktera. GraspOS uključuje pilot aktivnosti za zajedničko dizajniranje, prikazivanje, validaciju i evaluaciju ključnih rezultata GraspOS-a s obzirom na aspekte specifične za različite stepene odgovornog istraživanja istraživača (pojedinaca ili grupe), institucija ili na nacionalnom nivou - istraživača kojima je otvorena nauka bliska. Rukovodilac pilot projekta sa Hemijskog fakulteta: Ana Đorđević; Finansijer: Evropska komisija; Sajt: https://graspos.eu

Recent Submissions