Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion4129314.08%0.00
2type_keyword:other268859.17%0.00
3type_keyword:article223737.63%0.00
4rights_keyword:openAccess193646.60%0.00
5dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]158525.40%0.00
6version_keyword:acceptedVersion140834.80%0.00
7rights_keyword:restrictedAccess121664.15%0.00
8dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]115633.94%0.00
9subject_keyword:Cytotoxicity104693.57%0.00
10dateIssued_keyword:[2010 TO 2020]98643.36%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
293333100.00%0.01