Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion4717114.50%0.00
2type_keyword:other305329.38%0.00
3type_keyword:article244387.51%0.00
4rights_keyword:openAccess198186.09%0.00
5dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]171095.26%0.00
6version_keyword:acceptedVersion150274.62%0.00
7rights_keyword:restrictedAccess125273.85%0.00
8subject_keyword:Cytotoxicity123223.79%0.00
9dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]121503.73%0.00
10dateIssued_keyword:[2010 TO 2020]104103.20%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
325394100.00%0.01