Корисници система треба да се пријаве да би видели документ.

Пријава

Унесите следеће информације да бисте захтевали копију документа од особе одговорне за то

Ruthenium(II) complexes of thiosemicarbazones: The first Walter-soluble complex with pH-Dependent antiproliferative activity